veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Työsuhdeauto vai työntekijän oma auto – kumpi kannattaa?

Työsuhdeauto vai työntekijän oma auto – kumpi kannattaa?
5.10.2020

Työntekijän ei aina kannata ottaa autoetua, vaikka sellainen olisikin tarjolla. Ennen sopimusta on hyvä varmistua ehdoista, joilla auton saan käyttöönsä. Lisäksi on syytä arvioida, kuinka paljon yksityisajoista kertyy kilometrejä.

Kun työntekijä tai hänen perheensä käyttää työnantajan omistamaa tai hallitsemaa autoa yksityisajoihinsa, syntyy autoetu, jota verotetaan työntekijän palkkana. Yksityisajoa ovat myös palkansaajan asunnon ja varsinaisen työpaikan väliset matkat.

Autoedun arvo verotuksessa lasketaan kaavamaisesti. Verohallinto vahvistaa autoedun laskentaperusteet.

Autoedun kuukausikohtainen arvo koostuu kahdesta osasta, perusarvosta ja käyttökustannuksista.

 • Perusarvo vastaa lähinnä auton pääomakustannuksia.
 • Käyttökustannuksiin sisältyvät rengas- ja korjaus- ja huoltokustannukset sekä vapaassa autoedussa käyttövoimakustannukset.

Ehdot, joilla työnantaja ja työntekijä sopivat autoedusta vaihtelevat. Työntekijän ei aina kannata ottaa autoetua, vaikka se olisi mahdollista.

Ennen sopimusta on hyvä varmistua ehdoista, joilla auton saan käyttöönsä. Lisäksi on hyvä arvioida sitä, kuin paljon yksityisajoista kertyy kilometrejä.

Autoedun kannattavuuteen työntekijän kannalta vaikuttaa myös se, missä suhteessa autoa käytetään yksityisiin ajoihin ja työajoihin.

Työsuhdeauto voi koitua kalliiksi, mikäli yksityisajoja on vähän ja työajoja paljon. 

Työsuhdeautosta saatu etu verotetaan palkkana, josta joutuu maksamaan verot normaaliin tapaan. Lisäksi työnantaja maksaa työntekijän autoedusta normaalit palkan sivukulut.

Työnantaja myös toimittaa veron ennakonpidätyksen auton verotusarvon perusteella.

Autoetu osa kokonaispalkkaa vai palkanlisä?

Osassa yrityksissä autoetu sovitaan sisältyvän työntekijän kokonaispalkkaan. Työntekijä valitsee tällaisessa tapauksessa, ottaako hän tietyn osan kokonaispalkasta autoetuna vai rahana.

Toinen käytäntö on, että työntekijälle annetaan rahapalkan ja mahdollisten muiden luontoisetujen lisäksi autoetu.

Jos autoetu kuuluu osana työntekijän kokonaispalkkaan, työntekijän rahapalkkaa vähennetään yleensä autoedun perusteella. Keskeinen kysymys on, miten suuri tämä alennus on. Mitään yhtenäistä alentamissääntöä ei ole.

Rahapalkan alennuksen määrä on ainakin periaatteessa sovittavissa, mutta monissa yrityksissä on vakiintunut käytäntö, jonka mukaan alennus käytännössä tehdään.

Jos työsuhdeautoa harkitsevan rahapalkkaa alennetaan verotuksessa laskettavaa luontoisetuarvoa enemmän, autoetu ei työntekijän kannalta ole välttämättä hyvä vaihtoehto.

Leasingautossa käytäntönä voi olla, että työntekijän rahapalkasta vähennetään yrityksen autosta maksamat leasingmaksut, minkä jälkeen autoedun kaavamaisesti laskettu verotusarvo lisätään leasing-maksuilla vähennettyyn rahapalkkaan.

Miten hyvänsä autoetu otetaan huomioon palkan laskennassa, työntekijän veronalainen tulo on hänen rahapalkkansa lisättynä autoedun verotusarvolla.

Verot joudutaan maksamaan siis autoedun verotusarvon ja rahapalkan sekä mahdollisten muiden luontoisetujen yhteismäärän perusteella.

Lisäksi on muistettava, että verotettavasta tulosta lasketut verot puolestaan rahoitetaan rahapalkalla. Autoetu merkitsee monessa tapauksessa ”käteen” jäävän rahapalkan pienentymistä, ellei samalla saada palkankorotusta.

Esimerkki: Veikon kokonaispalkka kuukaudessa on 5 000 euroa, josta menee veroihin ja maksuihin 2 000 euroa eli hän saa tililleen rahaa 3 000 euroa kuukaudessa. Työnantaja tarjoaa mahdollisuutta vapaaseen autoetuun.

Auto hankitaan ja sen verotusarvo on 800 euroa kuukaudessa. Työnantajan kanssa sovitaan, että rahapalkka pienenee auton verotusarvon verran 4 200 euroon, eli Veikko ikään kuin vaihtaa osan rahapalkastaan autoon.

Veikon verotettava palkka pysyy samana, minkä takia myös verot ja maksut pysyvät saman suuruisena.

Koska verot lasketaan koko palkasta, mutta pidätetään rahapalkasta, autoedun saamisen jälkeen Veikon kuukaudessa saama nettorahapalkka on 2 200 euroa (4 200 – 2 000= 2 200 e).

Moni asia vaikuttaa onko oma auto vai työsuhdeauto edullisempi:

 1. Yksityisajojen määrä
 2. Kodin ja työpaikan välinen etäisyys
 3. Työajojen määrä, paljonko voisi saada kilometrikorvauksia.

 4. Auton arvo ja sen aleneminen pääomakustannuksena.
 5. Polttoaineen kulutus, kilometrikorvaukset kattavat helpommin pienen kulutuksen.
 6. Miten ajot jakautuvat taajama- ja maantieajoon: vaikuttaa kulutukseen.

 7. Ylläpitokustannukset, paljonko ne ovat.
 8. Miten auto rahoitetaan, paljonko siitä tulee pääomakuluja.
 9. Autoilijan ansiotulojen kokonaismäärä ja veroprosentti.

Juha Koponen

Kirjoittaja on johtava verojuristi Veronmaksajain Keskusliitossa

LUE LISÄÄ autoedun verotusarvosta ja autoedun vaikutuksesta verovapaisiin kilometrikorvauksiin sekä autoedun ja työntekijän oman auton kannattavuudesta lokakuun Taloustaidosta. Lehti ilmestyy 7.10.2020.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti