veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Myin perimäni asunnon – voinko laittaa kauppasumman minun ja vaimoni yhteiselle tilille?

Myin perimäni asunnon – voinko laittaa kauppasumman minun ja vaimoni yhteiselle tilille?
9.8.2021

Olen myynyt vanhemmiltani perimäni osakehuoneiston. Voinko siirtää kauppasumman vaimoni ja minun yhteiselle tilille ilman veroseuraamuksia?

Verojuristi Georg Rosbäck vastaa:

Voit siirtää, jos tilillä olevia varoja käytetään esimerkiksi puolison elatusvelvollisuuteen liittyviin menoihin. Oikeuskäytännössä on (Helsingin HAO 21.2.2006 06/0246/3) katsottu, että lahjaverovelvollisuus alkaa, kun yhteisellä tilillä olevia puolison varoja on käytetty toisen puolison hyväksi muun kuin elatusvelvollisuuden takia.

Perimäsi asunnon myynnistä saamasi rahat ovat omia varojasi. Avioliitto ei tee puolisoiden omaisuudesta yhteistä.

Avioliittolain mukaan kummankin puolison tulee kuitenkin kykynsä mukaan ottaa osaa perheen yhteiseen talouteen ja puolisoiden elatukseen. Tällä elatusvelvollisuudella ei voi kuitenkaan perustella arvoltaan merkittävän omaisuuden, kuten esimerkiksi kiinteistöjen ja asuntojen, hankkimista toisen puolison nimiin.

Omaisuuden siirrosta puolisolta toiselle muun kuin elatusvelvollisuuden perusteella voi seurata lahjaverotus. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että puolisonkin tulisi maksaa lahjaveroa, mikäli toiselta puolisolta saadut lahjaverotettavat lahjat ovat kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana vähintään 5 000 euroa.

Elatus on kummankin yhteisten ja henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämistä. Yhteisten tarpeiden on katsottu olevan välttämättömiä elantomenoja, joita yhdessä asumisesta yleensä aiheutuu esimerkiksi vuokrien, yhtiövastikkeiden, ruoan ja sähkölaskujen maksamisesta.

Puolisoilla on toisiaan kohtaan elatusvelvollisuus riippumatta siitä, onko heillä avio-oikeutta. Avio-oikeuteen perustuvat omaisuuden omistusoikeuden siirrot toteutuvat vasta osituksessa sen jälkeen, kun ositusperuste on syntynyt. Ositusperusteita ovat avioeron vireilletulo ja toisen puolison kuolema.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti