veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VEROT

Miksi en saanut vähennystä luovutustappiostani?

Miksi en saanut vähennystä luovutustappiostani?
13.9.2021

Miksi vanhaa luovutustappiotani ei hyväksytty vähennettäväksi vuoden 2020 verotuksessa? Vahvistettu luovutustappioni oli vuodelta 2015, ja olin laskenut, että voin vähentää sen pääomatuloistani viimeisen kerran vuoden 2020 verotuksessa.

Verojuristi Maisa Katisko vastaa:

Vaikuttaa siltä, ettei sinulla ollut vuonna 2020 luovutusvoittoja.

Vuonna 2015 ja aiemmin syntyneet luovutustappiot voi vähentää vain luovutusvoitoista verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuonna. Koska vuosi 2020 oli vuoden 2015 luovutustappioiden viimeinen vähennysvuosi, jää tappio kokonaan hyödyntämättä etkä voi vähentää sitä enää myöhemmin.

Vuodesta 2016 alkaen luovutustappiot ovat vähennettävissä luovutusvoittojen lisäksi myös muista pääomatuloista verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuotena.

Luovutettavan omaisuuden lajilla ei ole merkitystä tappion vähentämisen kannalta. Esimerkiksi osakkeiden luovutuksesta aiheutunut tappio voidaan vähentää kesämökin myynnistä tulleesta voitosta ja päinvastoin.

Luovutustappiot ovat kuitenkin henkilökohtaisia. Esimerkiksi aviopuolisot vähentävät itse omat tappionsa, eikä niitä voi siirtää toiselle puolisolle. Perilliset eivät liioin saa vähentää vainajalle tai kuolinpesälle vahvistettuja tappioita omassa verotuksessaan. Vainajan luovutustappiot eivät myöskään siirry perillisille, vaikka kuolinpesä jaettaisiin.

Pääomatuloa on varallisuuden tuottama tulo, esimerkiksi vuokratulo, omaisuuden luovutuksesta saatu voitto, osinkotulo, tietyt korkotulot, henkivakuutuksen tuotto ja voitto-osuus. Pääomatuloa ovat myös metsätalouden pääomatulo sekä jaettavan yritystulon ja yhtymän osakkaan tulo-osuuden pääomatulo-osuus. Pääomatulona verotetaan siis tulo, jota varallisuus on kerryttänyt. 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti