veronmaksajat.fi

RAHAT

Myin sijoituskultaa tappiolla – voinko vähentää tappioni?

Myin sijoituskultaa tappiolla – voinko vähentää tappioni?
23.2.2024

Ostin vuonna 2021 sijoituskultaa ja myin ne 2023. Myynnissä tuli tappiota 2 000 euroa. Onko tappio vähennyskelpoinen pääomatulojen verotuksessa?

Verojuristi Maisa Katisko vastaa:

Kyllä on. Sijoituskullan myyntejä verotetaan normaalein luovutusvoitto ja -tappio säännöksin.

Luovutusvoitto on pääomatuloa.

Koska sinulle syntyi myynnistä tappiota, on tappio hyödynnettävissä kaikkiin pääomatuloihisi luovutusvuonna ja seuraavina viitenä vuotena. Tappion määrä lasketaan vähentämällä kullan myyntihinnasta sen hankintahinta.

Jos myisit kultaa voitolla, maksat siitä ja kaikista muista pääomatuloistasi veroa 30 prosenttia 30 000 euroon asti ja ylimenevästä osasta 34 prosenttia.

Voiton laskemiseen voit käyttää joko todellista hankintahintaa tai omistusajan mukaan määräytyvää hankintameno-olettamaa 20 prosenttia / 40 prosenttia.

Hankintameno-olettaman määrä riippuu luovutettavan omaisuuden luovutushinnasta ja siitä, kuinka pitkään luovuttaja on omistanut luovuttamansa omaisuuden. Verovelvollisen saamasta luovutushinnasta hankintameno-olettamana vähennettävä määrä on aina vähintään 20 prosenttia luovutushinnasta.

Jos luovutettu omaisuus on ollut luovuttajalla vähintään 10 vuotta, vähennettävä määrä on kuitenkin vähintään 40 prosenttia luovutushinnasta. Hankintameno-olettamia käytettäessä luovutusvoitto on aina joko tasan 80 tai 60 prosenttia myyntihinnasta.

Pienet luovutusvoitot ovat verovapaita, jos verovuonna luovutetun omaisuuden luovutushinnat ovat yhteensä enintään 1 000 euroa. Toisaalta tällaisen omaisuuden luovutustappio ei ole vähennyskelpoinen, jos verovuonna luovutetun omaisuuden yhteenlasketut hankintamenot ovat enintään 1 000 euroa. 

Tavanomaisen koti-irtaimiston tai muun siihen rinnastettavan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun omaisuuden luovutuksia ei lasketa näihin 1 000 euron rajojen yhteismääriin. Niihin ei myöskään lasketa sellaisen muun omaisuuden luovutuksia, joista saatu voitto on muualla laissa säädetty verovapaaksi. 

Rahat, verot, työ & eläke, koti