veronmaksajat.fi

RAHAT

Pörssiyhtiöiden annit 2004–2023 – listalla 36 pörssiyhtiötä

Pörssiyhtiöiden annit 2004–2023 – listalla 36 pörssiyhtiötä
11.3.2024

Keräsimme eniten omistettujen Helsingin pörssissä noteerattujen yhtiöiden poikkeukselliset yhtiötapahtumat vuosilta 2004–2023. Oheisesta listasta käyvät ilmi merkintäoikeusannit, rahastoannit, osakkeiden jakamiset, pääomanpalautukset ja yhtiöiden jakautumiset. Ne kaikki vaikuttavat verotukseen.

Tapahtumien yhteyteen on merkitty päivämäärä. Sen avulla voi hakea lisätietoja tapahtumasta kyseisen yhtiön pörssitiedotearkistosta. Kaikki tapahtumat ovat niin merkittäviä, että ne edellyttävät pörssitiedotteen lähettämistä.

Aina päivämäärä ei välttämättä ole sama kuin tiedotepäivämäärä, sillä tapahtumiin liittyy monia relevantteja päiviä: kaupparekisteripäivä, täsmäytyspäivä, maksupäivä ja niin edelleen.

Lista on tarkoitettu hankintahintojen ja luovutusvoittojen selvittelyn avuksi. Tarkemmat ja täsmällisemmät tiedot löytyvät aina yhtiöiden pörssitiedotteista. Tiedot on kerätty yhteistyössä yhtiöiden kanssa.  

Ahtium (ent. Talvivaaran Kaivososakeyhtiö, listautui Helsinkiin 11.5.2009)

16.4.2013 Merkintäoikeusanti, yhdellä osakkeella sai merkitä kuusi osaketta hintaan 0,16 euroa.

6.11.2014 Kaupankäynti Helsingin pörssissä keskeytettiin.

23.11.2017 Nimenmuutos Talvivaaran Kaivososakeyhtiöstä Ahtiumiksi.  

14.3.2018 Konkurssi sai lainvoiman, minkä seurauksena tappiot saa vähentää verotuksessa. Lue lisää täältä

Aktia (listautui 29.9.2009)

19.4.2013 pääomanpalautus 0,14 euroa per osake.

12.4.2018 osakelajien yhdistäminen. Listaamattomat R-osakkeet muutetaan A-osakkeiksi niin, että 25 R-osakkeella saa 28 A-osaketta.

Bittium (ent. Elektrobit)

9.4.2005 Osakkeiden yhdistäminen (käänteinen split): viisi osaketta yhdistettiin yhdeksi osakkeeksi. 

2.9.2010 Pääomanpalautus 0,20 euroa per osake.  

10.12.2013 Pääomanpalautus 0,11 euroa per osake.  

1.7.2015 Nimen vaihtaminen Elektrobitistä Bittiumiksi.

23.10.2015 Bittiumin osakkeenomistajilleen tekemä ostotarjous Bittiumin osakkeista hintaan 5,06 euroa per osake. (Ei vaikuta kuin niihin osakkeenomistajiin, jotka ovat myyneet osakkeensa Bittiumille.) 

Caverion

30.6.2013 YIT:n osakkeenomistajat saivat Caverionin osakkeita jakautumisvastikkeena, yhdellä YIT:llä yksi Caverion. Verotuksessa hankintameno jakautuu niin, että yhden alkuperäisen YIT:n osakkeen hankintamenosta yhden Caverionin osakkeen hankintamenoksi tuli 22,63 prosenttia.

Tritonin/Crayfish BidCo Oy:n julkinen ostotarjous kaikista Caverion Oyj:n osakkeista toteutui marraskuussa 2023 ja vähemmistöosakkeita koskeva lunastusmenettely aloitettiin.

Elisa

1.4.2008 Pääomanpalautus, 1,80 euroa. 

6.11.2009 Pääomanpalautus, 0,40 euroa. 

31.3.2010 Pääomanpalautus 0,92 euroa. 

Finnair

8.7.2020 Merkintäoikeusanti, jossa 1 vanhalla osakkeella sai oikeuden merkitä 10 uutta osaketta á 0,40 euroa. Osakemäärä 11-kertaistui.

27.11.2023 Merkintäoikeusanti, jossa 2 vanhalla osakkeella sai oikeuden merkitä 27 uutta osaketta á 0,03 euroa. Osakemäärä 14,5-kertaistui.

Fortum

5.4.2005 Neste Oilin osakkeiden jakaminen osinkona. Neste Oilin osakkeen hankintameno 15,00 euroa. 

Huhtamäki

Ei tapahtumia.

Kemira

13.10.2004 Kemira Growhow'n osakkeita osinkona Kemiran osakkeenomistajille, neljällä Kemiralla yksi Kemira Growhow'n osake. Kemira Growhow'n hankintahinta verotuksessa 5,35 euroa. 

29.12.2009 Merkintäoikeusanti, neljällä vanhalla oikeus merkitä yksi uusi, merkintähinta 6,60 euroa. 

26.3.2010 Tikkurilan osakkeita osinkona Kemiran osakkeenomistajille, neljällä Kemiralla yksi Tikkurila, Tikkurilan hankintahinta verotuksessa 15,80 euroa.

Kesko

30.4.2020 Maksuton osakeanti eli split: yhdellä A-osakkeella kolme uutta A-osaketta, yhdellä B-osakkeella kolme uutta B-osaketta. Osakemäärä nelinkertaistui.

Kone

1.6.2005 Jakautuminen (uudeksi) Koneeksi ja Cargoteciksi. Uusien osakkeiden hankintamenon perustana ovat 1. kesäkuuta 2005 vallinneet painotetut keskikurssit. Uuden Koneen osakkeen hankintameno on 64,5 prosenttia alkuperäisen Koneen osakkeen hankintamenosta ja Cargotecin osakkeen hankintameno 35,5 prosenttia alkuperäisen Koneen osakkeen hankintamenosta.

28.11.2005 Split, yhdellä vanhalla yksi uusi osake ilmaiseksi.

28.2.2008 Maksuton osakeanti, yhdellä vanhalla yksi osake ilmaiseksi.

5.12.2013 Maksuton osakeanti, yhdellä vanhalla yksi osake ilmaiseksi. 

Mandatum (listautui 1.10.2023)

1.10.2023 Mandatum erkaantui Sammosta osittaisjakautumisella. 1 Sammon osakkeen omistanut sai 1 Mandatumin osakkeen. Sammon kautta tulleen Mandatumin osakkeen hankintameno on 8,34 prosenttia Sammon osakkeen hankintamenosta.

Metso (3.5.2023 alkaen, sitä ennen Metso Outotec 30.6.2020 alkaen, sitä ennen Outotec)

3.5.2023 pidetty yhtiökokous hyväksyi yhtiön nimenmuutoksen Metso Outotecista Metsoksi.

30.6.2020 Metson osittaisjakautuminen ja yhdistyminen Outotecin kanssa. Metson osakkeenomistajat saivat jokaista omistamaansa osaketta kohden 4,3 Outotecin osaketta. Tuon yhtiön (entisen Outotecin) nimi muuttui Metso Outoteciksi. Metson kautta Metso Outotecin omistajiksi tulleiden osakkeen hankintameno on 15,33 prosenttia Metson alkuperäisestä hankintamenosta ennen osittaisjakautumista. Ks. myös Outotec.

Metso (30.6.2020 asti), huom. eri yhtiö kuin nykyinen Metso 

31.12.2013 Jakautuminen (uudeksi) Metsoksi ja Valmetiksi, yhdellä vanhalla Metsolla yksi uusi Metso. Uusien osakkeiden hankintamenon perustana ovat 2.1.2014 vallinneet painotetut keskikurssit. Uuden Metson osakkeen hankintameno on 78,8 prosenttia alkuperäisen Metson osakkeen hankintamenosta.

30.6.2020 Metson osittaisjakautuminen ja yhdistyminen Outotecin kanssa. Metson osakkeenomistajat saivat jokaista omistamaansa osaketta kohden 4,3 Outotecin osaketta. Tuon yhtiön (entisen Outotecin) nimi muuttui Metso Outoteciksi. "Vanhaan" Metsoon jäivät venttiililiiketoiminnat eli Neles. Tämän yhtiön nimi muuttui Nelekseksi. Neleksen osakkeen hankintameno on 34,07 prosenttia "vanhan" Metson hankintamenosta ennen osittaisjakautumista. Metso Outotecin osakkeen hankintameno on 15,33 prosenttia Metson alkuperäisestä hankintamenosta ennen osittaisjakautumista.

Metsä Board 

7.10.2004 Merkintäoikeusanti, kuudella vanhalla saa merkitä viisi uutta hintaan 3,00 euroa. Kaikki annissa merkityt osakkeet olivat B-osakkeita, olivat alkuperäiset osakkeet sitten A- tai B-osakkeita.

27.2.2015 Merkintäoikeusanti, kahdellatoista vanhalla saa merkitä yhden uuden B-osakkeen hintaan 3,66 euroa. Kaikki annissa merkityt osakkeet olivat B-osakkeita, olivat alkuperäiset osakkeet sitten A- tai B-osakkeita. 

Neles (1.4.2022 asti, ent. Metso, ks. myös Metso)

30.6.2020 Metson osittaisjakautuman tuloksena syntyi Outotecin kanssa yhdistynyt Metso Minerals ja Neles. Osittaisjakautumisen seurauksena syntyneen Neleksen hankintameno verotuksessa on 34,07 prosenttia Metson osakkeen alkuperäisestä hankintamenosta ennen osittaisjakautumista.

31.3.2022 Pääomanpalautus 0,26 euroa per osake.

31.3.2022 Neles sulautui Valmetiin. Neleksen osakkeenomistajat saivat sulautumisvastikkeena 0,3277 uutta Valmetin osaketta kutakin 31.3.2022 pörssipäivän lopussa omistamaansa Neleksen osaketta kohti.

Neste (ent. Neste Oil)

5.4.2005 Fortum jakoi Neste Oilin osakkeita osinkona. Neste Oilin osakkeen hankintameno verotuksessa 15,00 euroa. 

1.6.2015 Nimen vaihtaminen Neste Oilista Nesteeksi.

2.4.2019 Split: Yhdellä osakkeella maksutta kaksi uutta osaketta. Osakemäärä kolminkertaistui.

Nokia

Ei tapahtumia.

Nokian Renkaat

15.4.2005 Split, yksi osake muuttui kymmeneksi osakkeeksi.

Nordea

21.4.2009 Merkintäoikeusanti, 20 vanhalla osakkeella sai merkitä 11 uutta hintaan 1,81 euroa.

1.10.2018 Kotipaikka Ruotsista Suomeen. Keväästä 2019 alkaen Nordean osingot ovat suomalaiselle sijoittajalle kotimaisen pörssiyhtiön osinkoja.

Oriola (ent. Oriola-KD), (listautui 3.7.2006)

1.7.2006 Jakautuminen (uudeksi) Orioniksi ja Oriola-KD:ksi, vanhoilla A-osakkeilla uusien yhtiöiden A-osakkeita ja vanhoilla B-osakkeilla uusien yhtiöiden B-osakkeita. Uusien osakkeiden hankintamenon perustana ovat jakautumista seuranneiden päivien painotetut keskikurssit. Oriola-KD:n A-osakkeen hankintameno on 12,76 prosenttia alkuperäisen Orionin A-osakkeen hankintamenosta ja uuden Oriola-KD:n B-osakkeen hankintameno 12,30 prosenttia alkuperäisen Orionin B-osakkeen hankintamenosta.

11.4.2011 Pääomanpalautus 0,13 euroa per osake.

29.3.2012 Pääomanpalautus 0,03 euroa per osake.

25.3.2013 Pääomanpalautus 0,04 euroa per osake.

9.3.2015 Merkintäoikeusanti, viidellä vanhalla A-osakkeella sai merkitä yhden uuden A-osakkeen ja viidellä vanhalla B-osakkeella yhden uuden B-osakkeen hintaan 2,50 euroa. 

Orion

14.9.2004 Rahastoanti, yhdellä vanhalla yksi uusi. A-osakkeilla A-osakkeita, B-osakkeilla B-osakkeita.

1.7.2006 Jakautuminen (uudeksi) Orioniksi ja Oriola-KD:ksi, vanhoilla A-osakkeilla uusien yhtiöiden A-osakkeita ja vanhoilla B-osakkeilla uusien yhtiöiden B-osakkeita. Uusien osakkeiden hankintamenon perustana ovat jakautumista seuranneiden päivien painotetut keskikurssit. Uuden Orionin A-osakkeen hankintameno on 87,24 prosenttia alkuperäisen Orionin A-osakkeen hankintamenosta ja uuden Orionin B-osakkeen hankintameno 87,70 prosenttia alkuperäisen Orionin B-osakkeen hankintamenosta.

29.3.2010 Pääomanpalautus 0,10 euroa.

5.4.2011 Pääomanpalautus 0,06 euroa.

23.3.2012 Pääomanpalautus 0,12 euroa.

Outokumpu

25.9.2006 Outokumpu Technology Oy:n osakkeita tarjottiin ostettavaksi. Tämä järjestely ei koskenut Outokumpu Oyj:n osaketta. Lopputulemana syntyi uusi pörssiyhtiö Outotec Oyj.

17.4.2012 Merkintäoikeusanti, yhdellä vanhalla osakkeella sai merkitä seitsemän uutta hintaan 0,79 euroa.

7.4.2014 Merkintäoikeusanti, yhdellä vanhalla osakkeella sai merkitä neljä uutta hintaan 0,08 euroa.

19.6.2014 Osakkeiden yhdistäminen (käänteinen split) 25:1.

Outotec 

2.4.2013 Maksuton osakeanti, jossa yhdellä vanhalla osakkeella sai ilmaiseksi kolme uutta.

30.6.2020 Outotec yhdistyi Metso Mineralsin kanssa. Yhtiön nimi muuttui Metso Outoteciksi. Ks. myös Metso Outotec.

Pohjola Pankki (poistunut pörssistä)

30.4.2004 Split, yhdellä vanhalla osakkeella sai kaksi uutta osaketta; osakemäärä kaksinkertaistui. 

23.11.2005 Merkintäoikeusanti, yhdellä vanhalla osakkeella sai merkitä yhden uuden, merkintähinta 7,20 euroa. 

4.5.2009 Merkintäoikeusanti, seitsemällä vanhalla sai merkitä neljä uutta, merkintähinta 2,65 euroa. 

24.2.2014 OP-Pohjola osuuskunnan tekemä ostotarjous, lunastushinta 16,13 euroa A-osakkeelta. 

30.9.2014 Pohjola Pankki poistuu pörssistä.

Raisio

Ei tapahtumia.

Sampo

12.8.2019 Nordea-osakkeiden jako ylimääräisenä osinkona. Kymmenellä Sammon osakkeella sai yhden Nordea-osakkeen. Yhden Nordea-osakkeen arvo osingonjaossa oli 5,661 euroa. Sampo maksoi mahdollisen varainsiirtoveron osingonsaajan puolesta.

1.10.2024 Mandatum erkaantui Sammosta osittaisjakautumisella. 1 Sammon osakkeen omistanut sai 1 Mandatumin osakkeen. Ennen jakautumista ostetun Sammon osakkeen osalta hankintameno on 91,66 prosenttia alkuperäisestä hankintamenosta. Mandatumin osakkeen hankintameno on vastaavasti 8,34 prosenttia Sammon osakkeen alkuperäisestä hankintamenosta ennen osittaisjakautumista.

Sanoma

17.5.2006 Siirtyminen yhteen osakesarjaan; A-osakkeiden omistajille merkintäoikeusanti 10:1, merkintähinta 0,43 euroa.

SSAB (ent. Rautaruukki)

Huom! SSAB:n kotipaikka on Ruotsi.

14.4.2014 SSAB:n vaihtotarjous, jossa yhdellä Rautaruukin osakkeella saa 0,4752 SSAB:n A-osaketta ja 1,2131 SSAB:n B-osaketta.

1.8.2014 Rautaruukki korvautuu Helsingin pörssissä SSAB:llä, jonka kotipaikka on Ruotsi ja ensisijainen listauspaikka Tukholman pörssi.

31.5.2016 Merkintäoikeusanti, jossa 8 vanhalla osakkeella (A- tai B-osakkeita) sai merkitä 7 uutta B-osaketta 10,50 Ruotsin kruunun (1,13 euroa) kappalehintaan.

Stockmann

30.6.2004 ja 30.8.2004 Kanta-asiakasoptio 1999, merkintähinta 10,81.

29.6.2004 Kanta-asiakasoptio 1999, merkintähinta 8,81.

26.6.2008 Kanta-asiakasoptio 2006, merkintähinta 29,60.

28.9.2009 Merkintäetuoikeusanti, 18:2, merkintähinta 12,00.

30.6.2010 Kanta-asiakasoptio 2006, merkintähinta 27,93.

30.6.2011, 26.8.2011 ja 14.10.2011 Kanta-asiakasoptio 2008, merkintähinta 8,79.

29.6.2012 ja 23.8.2012 Kanta-asiakasoptio 2008, merkintähinta 14,86.

9.4.2021 Osakesarjojen yhdistäminen. A-osakkeiden omistajille suunnattiin maksuton osakeanti, jossa yhdellä A-osakkeella sai 0,1 uutta osaketta. A-osakkeet muuttuivat siten 1,1-kertaiseksi määräksi Stockmannin osakkeita ja B-osakkeet muuttuivat osakelajitunnuksettomiksi Stockmannin osakkeiksi.

Stora Enso

10.8.2009 Varojen jako ylikurssirahastosta (pääomanpalautus), 0,20 euroa.

7.4.2010 Varojenjako sijoitetun vapaan pääoman rahastosta, 0,20 euroa (tästä 0,035 euroa osakkeelta käsiteltiin verotuksellisesti osinkoja ja 0,165 euroa pääomanpalautuksena). 

Telia (ent. Teliasonera)

Huom! Telian kotipaikka on Ruotsi.

13.4.2017 Nimenmuutos Teliasonerasta Teliaksi.

Telia on tarjonnut osakkeenomistajilleen vuosina 2005 ja 2011 mahdollisuutta myydä osakkeitaan takaisin yhtiölle vallitsevaa kurssia korkeampaan hintaan. Osakkeenomistaja on voinut myös myydä myyntioikeutensa pörssissä. Osakemyynnit samoin kuin myyntioikeuksien myynnit on verotettu kyseisten vuosien verotuksessa eikä niillä ole merkitystä tällä hetkellä omistuksessa olevien osakkeiden kannalta.

UPM-Kymmene

Ei tapahtumia.

Valmet

31.12.2013 Metso jakautui (uudeksi) Metsoksi ja Valmetiksi, yhdellä vanhalla Metsolla yksi Valmet. Uusien osakkeiden hankintamenon perustana ovat 2.1.2014 vallinneet painotetut keskikurssit. Valmetin osakkeen hankintameno on 21,2 prosenttia alkuperäisen Metson osakkeen hankintamenosta.

31.3.2022 Neles sulautui Valmetiin. Ks. Neles.

Wärtsilä

8.12.2004: Rahastoanti, kahdella osakkeella sai yhden uuden ilmaiseksi.

26.3.2008: Vaihto yhteen osakesarjaan, osakkeiden yhdistäminen: 9 A-osaketta vastaan 1 uusi osake.

8.3.2011: Split, yhdellä osakkeella sai yhden uuden eli osakemäärä kaksinkertaistui.

12.3.2018: Split, yhdellä osakkeella sai yhden uuden (”yhdellä vanhalla kaksi uutta”) eli osakemäärä kaksinkertaistui.

YIT

26.3.2004 Split, yhdellä osakkeella sai yhden uuden eli osakemäärä kaksinkertaistui.

24.3.2006 Split, yhdellä osakkeella sai yhden uuden eli osakemäärä kaksinkertaistui.

30.6.2013 YIT:n osakkeenomistajat saivat Caverionin osakkeita jakautumisvastikkeena, yhdellä YIT:llä yksi Caverion. Verotuksessa hankintameno jakautuu niin, että yhden alkuperäisen YIT:n osakkeen hankintamenosta yhden uuden YIT:n osakkeen hankintamenoksi tuli 77,37 prosenttia.

ANNIT 1980–2005 Keräsimme myös vuosien 1980–2005 tapahtumat (12 pörssiyhtiötä)

Karo Hämäläinen

Kirjoittaja on kirjailija ja talouteen erikoistunut vapaa toimittaja.

Lista pörssiyhtiöiden anneista on julkaistu ensimmäisen kerran 24.10.2014. Se on päivitetty 11.3.2024.

Rahat, verot, työ & eläke, koti