veronmaksajat.fi

RAHAT

Yrittäjät suosivat suomalaisia osakkeita – sijoittamalla turvaa sekä vanhuuden että pahanpäivän varalle

Yrittäjät suosivat suomalaisia osakkeita – sijoittamalla turvaa sekä vanhuuden että pahanpäivän varalle
5.1.2023

Yrittäjistä 60 prosenttia harjoittaa sijoitustoimintaa, ja yrityksistä näin tekee reilu viidennes. Nuoremmat yrittäjät sijoittavat useammin kuin vanhemmat, kertoo Suomen Yrittäjien Yrittäjägallup.

”Selvitys osoittaa, että yrittäjäkunta sijoittaa laajasti ja ahkerasti, mutta sijoitustoiminnan kirjo ja strategia on hyvin kirjavaa. Myös sijoitusten suuruudessa on paljon eroja”, johtaja, pääekonomisti Mika Kuismanen Suomen Yrittäjistä sanoo tiedotteessa.

Miksi sijoitetaan, mihin varaudutaan?

 • Vanhuudenturva, 72 %
 • Yllättävät menot, 36 %
 • Tulevat investoinnit, 26 %
 • Lapsille, 22 %
 • Sijoittaminen on harrastus, 21 %

Mitä isompi on yritys, sitä enemmän varaudutaan yrityksen investointeihin. Eniten ansaitsevat yrittäjät sijoittavat selvästi muita enemmän lapsilleen ja yritystoiminnan kehittämiseen. 

”Tämä kertoo siitä, että yrittäjäkunta on erittäin moninainen. Osa menestyy taloudellisesti hyvin, osalla on haastavampaa”, Kuismanen sanoo.

Mihin yrittäjät sijoittavat?

 • Suomalaiset osakkeet, 50 %
 • Osakerahastot, 45 %
 • Asunnot, 27 %
 • Yhdistelmärahastot, 24 %
 • Eläkevakuutukset, 23 %
 • Ulkomaiset osakkeet, 20 %
 • Metsä, 12 %
 • Sijoitusvakuutus, 9 %

Osakkeet ja osakerahastot ovat laajalle joukolle tärkein sijoituskohde. Reilu viidennes sijoittaa osakkeisiin yli 80 prosenttia sijoittamistaan varoista, viidennes 50–80 prosenttia.

Osakkeita suosivat nuorimmat ja asiantuntijapalveluita tarjoavat yrittäjät sekä 5 000–25 000 euroa vuodessa sijoittavat yrittäjät.

"Miehet sijoittavat selvästi naisia enemmän suoraan osakkeisiin, naiset sijoittavat enemmän rahastojen kautta. Myös nuorilla korostuvat osakerahastosijoitukset." 

Eri toimialan yrityksillä on erilaisia sijoitusstrategioita.

"Rakennusalalla sijoitetaan selvästi muita enemmän kiinteistöihin, asiantuntijapalveluissa taas osakerahastoihin. Teollisuudessa pidetään eniten rahaa kassassa, mikä voi johtua liiketoiminnan tarpeista", Kuismanen arvioi.

Millaista tuottoa yrittäjät tavoittelevat?

 • 15 prosenttia tavoittelee yli 7 prosentin vuosituottoa.
 • 29 prosenttia tavoittelee 5–7 prosentin vuosituottoa.
 • 31 prosenttia tavoittelee 3–5 prosentin vuosituottoa.
 • 12 prosenttia tyytyy 1–3 prosentin vuotuiseen tuottoon.

Miten yrittäjä tekee sijoituspäätöksensä?

 • 61 prosenttia tekee sijoituspäätöksiä itsenäisesti.
 • 22 prosenttia keskustelee sijoituspalveluyrityksen kanssa.
 • 18 prosenttia keskustelee asiasta perhepiirissä.
 • 11 prosenttia on ulkoistanut sijoituspäätökset sijoituspalveluyrityksille.

Minna Petäinen

Suomen Yrittäjien Yrittäjägallupin tiedot on kerätty syyskuussa 2022. Tiedot keräsi tutkimuslaitos Kantar. Tutkimukseen vastasi 1 062 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 3,0 prosenttiyksikköä.

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti