veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Sijoittajat kiinnostuneita hoivakiinteistöistä

Sijoittajat kiinnostuneita hoivakiinteistöistä
24.4.2018

Kiinteistösijoittajien kiinnostus terveys- ja hoiva-alaan kasvaa, kun yhä useammat julkisen ja yksityisen sektorin toimijat tarjoavat palvelujaan vuokratiloissa. Suomalaisista rahastoyhtiöistä EQ ja Titanium ovat perustaneet hoivakiinteistöihin sijoittavat rahastot, joihin myös yksityishenkilöt voivat sijoittaa.

Tero Estovirta

Mistä hoivakiinteistöihin sijoittamisessa on kyse, EQ:n johtaja Tero Estovirta?

 ”Hoivakiinteistöille ei ole yhteisesti sovittua määritelmää, mutta tyypillisiä kohteita ovat esimerkiksi vanhusten tehostettu palveluasuminen, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien palvelut ja asuminen. EQ Hoivakiinteistöt -rahasto omistaa myös muihin yhteiskunnallisiin palveluihin tarkoitettuja kiinteistöjä, esimerkiksi päiväkoteja, oppilaitoksia ja sairaaloita. Puolet rahaston noin 150 kiinteistöstä on vanhusten tehostetun palveluasumisen kiinteistöjä. Vuokralaisina on sekä yksityisen että julkisen sektorin hoivatoimijoita.” 

Miksi hoivakiinteistöt kiinnostavat nyt sijoittajia?

 ”Vielä muutama vuosi sitten hoiva-alan kiinteistöihin ei ollut edes mahdollista sijoittaa, koska suurin osa niistä oli julkisen tahon, lähinnä kuntien omistuksessa.

Hoiva-alalla on nyt tapahtumassa sama ilmiö kuin aiemmin teollisuuden ja kaupan aloilla, joissa yritykset ovat luopuneet omista kiinteistöistään ja keskittyvät ydinliiketoimintaansa.

Hoiva-alan kiinteistösijoittaminen on kasvanut Suomessa nopeasti. Alalla toimii sekä kotimaisia että kansainvälisiä sijoittajia.” 

Mihin tuotto-odotukset perustuvat?

”Hoiva-ala ei poikkea lähtökohtaisesti muusta kiinteistösijoittamisesta. Tuotto-odotukset perustuvat ennen muuta vuokraan. Sijainnilla ja myös rakennuksen soveltuvuudella käyttötarkoitukseen on merkitystä.

Hoiva-alalla sijoittajia kiinnostavat kohteiden vakaat vuokratuotot sekä pitkäaikaiset vuokrasopimukset, jotka ovat tyypillisesti yli kymmenen vuotta.” 

Sote-uudistuksen toteutumisessa on vielä paljon avoimia kysymyksiä. Millainen riski tämä on kiinteistösijoittajalle?

”Sote-uudistuksen lopputuloksesta riippumatta hoivakiinteistöille riittää tulevaisuudessa kysyntää. Esimerkiksi vanhusten palveluasumisen tarve kasvaa koko ajan, kun väestö ikääntyy. Sairaaloiden kalliiden vuodepaikkojen sijaan ihmisten toivotaan asuvan mahdollisimman pitkään kotona tai palveluasunnoissa. Myös kaupungistuminen lisää kysyntää, sillä kasvukeskuksiin tarvitaan lisää palveluja, esimerkiksi päiväkoteja.” 

Matti Remes

Rahat, verot, työ & eläke, koti

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.