veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Osakkeen p/e-luku – sijoittajan ohittamaton arvostusmittari vai harhaanjohtava tunnusluku?

Osakkeen p/e-luku – sijoittajan ohittamaton arvostusmittari vai harhaanjohtava tunnusluku?
4.8.2021

KARON PÖRSSI Onko osake halpa vai kallis? Tähän osakesijoittajan peruskysymykseen ei ole yksiselitteistä vastausta eikä kaikkien yleisesti hyväksymää mittaria, mutta varsin usein siihen haetaan näkemystä p/e-luvun avulla.

P/e-luku on varmaankin yleisimmin käytetty osakkeiden arvostusmittari. Se saadaan jakamalla osakkeen hinta osakekohtaisella tuloksella. Samaan tulokseen pääsee myös jakamalla yhtiön kaikkien osakkeiden hinnan eli yhtiön markkina-arvon yhtiön nettotuloksella.

Kerroin kertoo, kuinka monta vuotta yhtiön tulee tehdä nykyisenkaltaista tulosta, jotta se olisi tehnyt tulosta nykyisen pörssiarvonsa verran. Sen voi mieltää karkeasti osakkeen takaisinmaksuajaksi.

Vaivattomuus ja helppo ymmärrettävyys ovat p/e-luvun kiistattomia hyviä puolia. Osakekurssi ja osakekohtainen tulos löytyvät helposti, ja useat tietopalvelut ja sanomalehdet tarjoavat p/e-luvun pörssisivuillaan omassa sarakkeessa valmiiksi laskettuna.

Mitä lyhyempi takaisinmaksuaika, sitä parempi investointi. Eli mitä alhaisempi on osakkeen p/e-luku, sitä parempi sijoitus se on?

Ei suinkaan. Kaavamaisesti käytettynä p/e-luku saattaa ohjata tekemään sijoituksia vaikeuksissa oleviin ongelmayhtiöihin.

Mikä on tulos?

P/e-luvun laskemiseen tarvittava pörssikurssi on yleensä helppo katsoa pörssitiedoista. Toki sijoittaja voi itse haarukoida osakkeen p/e-lukua omalla tavoitehinnallaan tai miettiä sen kautta, millä hinnalla p/e-olisi riittävän edullinen, jotta osaketta kannattaisi ostaa, mutta ne ovat p/e-luvun käytön sovelluksia.

Sen sijaan tulos eli e onkin jo hieman hankalampi ja aiheuttaa p/e-lukuihin vertailukelvottomuutta ja ongelmiakin.

P/e-lukua laskettaessa käytettävä tulos on osakekohtainen tulos. Osakekohtaista tulosta laskettaessa tuloksesta on poistettu vähemmistön osuus ja verojen vaikutus.

Mutta minkä ajanjakson tulos ”tulos” on?

Yhtiöiden tulostiedotteista saa vaivatta edellisen päättyneen tilikauden osakekohtaisen tuloksen. Osavuosikatsauksien avulla taas saa pienellä laskutoimituksella laskettua yhtiön edellisten raportoitujen 12 kuukauden rullaavan osakekohtaisen tuloksen.

Näiden osakekohtaisten tulosten perusteella lasketut p/e-luvut ovat taaksepäin katsovia p/e-lukuja.

Analyytikkoennusteiden avulla taas saa laskettua kuluvan tai ensi vuoden p/e-luvun. Tällöin pohjana ovat analyytikkojen oletukset yhtiön tuloksesta.

P/e-lukua käyttäessään, ja varsinkin jos sen avulla vertaa yhtiöiden arvostusta toisiin saman alan yhtiöihin, on tärkeää käyttää keskenään vertailukelpoisesti laskettuja lukuja.

Yksi vuosi on vain yksi vuosi

P/e-luvun suurin ongelma takaisinmaksuaikamittarina on se, että yhtiöiden tulokset varsin harvoin pysyvät samoina vuodesta toiseen.

Poikkeuksellisen matalan p/e-luvun taustalta saattaakin löytyä selitykseksi se, että yhtiön liiketoimintaedellytykset ovat kääntyneet selvästi huonompaan suuntaan. Yksittäisen vuoden korkean tuloksen saattaa myös selittää esimerkiksi poikkeuksellisen kannattava kauppa tai muu enemmän kertaluonteinen tapahtuma.

Sykliset yhtiöt takovat kovaa tulosta syklin huipulla, kun taas matalasuhdanteessa niiden voi olla vaikea päästä edes plussalle. Syklin huipulla niiden p/e-luvut ovat matalia mutta osakkeet eivät silti välttämättä ole edullisia.

Syklisyyden vaikutusta voi tasata jonkin verran sillä, että yhden vuoden sijaan käyttääkin vaikkapa kolmen tai viiden vuoden tuloskeskiarvon perusteella laskettua p/e-lukua.

Jos p/e-lukua käyttää saman toimialan yhtiöiden keskinäiseen vertailuun, syklin vaikutus on kaikille vertailtaville yhtiöille kutakuinkin sama. Sen sijaan syklin huipulla teräksenvalmistajan p/e-luku on usein selvästi pienempi kuin defensiivisen päivittäistavarayhtiön.

Kasvu jää katveeseen

Yhtiön A liikevaihto ja tulos kasvavat 10 prosenttia vuodessa, toisen yhtiön, nimeltään kekseliäästi B, liikevaihto ja tulos pysyvät ennallaan. Kummankin p/e-luku on 20. Kumpaa kannattaa ostaa?

Vastaus on ilmiselvä: tietenkin A:ta.

Entä jos B onkin ”puolet halvempi” eli sen p/e-luku on vain kymmenen?

Tällöin tilanne ei ole aivan yhtä selvä, mutta ajatellaan, että tulosnäkymät ovat melko varmat kymmeneksi seuraavaksi vuodeksi. Oletetaan edelleen, että kumpikin yhtiö tekee tällä hetkellä 1 euron osakekohtaisen nettotuloksen ja A:n pörssikurssi on siten 20 euroa ja B:n 10 euroa.

Kymmenen vuoden kuluttua A:n nettotulos on 2,6 euroa osaketta kohden, kun taas B:n tulos on edelleen 1 euro. Jos osakekurssit ovat ennallaan, A:n p/e-luku on 20/2,6=7,7 ja B:n edelleen kymmenen. Vaikka yhtiöiden kehitys tuosta eteenpäin olisi keskenään samanlaista, A vaikuttaisi edullisemmalta - saati sitten siinä tapauksessa, että sen kasvu jatkuisi edelleen B:tä voimakkaampana.

P/e-luku ei staattisena tunnuslukuna ota huomioon kasvun vaikutusta. Sijoittajan täytyy arvioida sitä tapauskohtaisesti.

Velka varjossa

Kasvun huomioimattomuutta suurempi p/e-luvun ongelma on se, että jaettavana on yhtiön markkina-arvo eli kaikkien osakkeiden yhteenlaskettu arvo. Monessa mielessä on perustellumpaa pitää yhtiön hintana yritysarvoa eli markkina-arvoa, johon on lisätty yhtiön nettovelat.

Oletetaan jälleen kaksi yhtiötä, A ja B, jotka kumpikin tekevät yhden euron osakekohtaista tulosta, kummallakin on miljoona osaketta ja kummankin pörssikurssi on 10 euroa. Näin kummankin yhtiön markkina-arvo on kymmenen miljoonaa euroa ja p/e-luku 10.

Ylipäätään yhtiöt ovat muutenkin täysin identtiset, mutta A on nettovelaton, kun taas B:llä on viisi miljoonaa euroa enemmän velkaa kuin saatavia. Tällöin A:n yritysarvo on markkina-arvon tapaan kymmenen miljoonaa euroa mutta B:n yritysarvo onkin 15 miljoonaa euroa.

Vaikka p/e-luvun valossa kumpikin yhtiö on ”yhtä kallis”, useimmat valitsisivat mieluummin salkkuunsa yhtiön A osakkeita.

Kimmoke yritykseen tutustumiselle

Ilmeisistä heikkouksistaan huolimatta p/e-luku on varsin kätevä tunnusluku. Parhaiten se sopii samankaltaisten yhtiöiden vertailemiseen.

Jos jonkin yhtiön matala p/e pistää silmään, seuraava tehtävä on etsiä selitys p/e-luvun mataluudelle. Tunnusluvun laskeminen ei ole yhtiöanalyysin pääte- vaan ennemmin lähtöpiste. Tällöin se toimii seulonnan apuvälineenä: olisiko tämä yhtiö, jota kannattaisi tutkia huolellisemmin?

 

Karo Hämäläinen

Kirjoittaja on kirjailija ja sijoittamiseen erikoistunut vapaa toimittaja.

 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti