veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Mitoita henkivakuutus huolella – ota avuksi laskentakaava

Mitoita henkivakuutus huolella – ota avuksi laskentakaava
17.11.2020

Koronapandemia on lisännyt ihmisten riskitietoisuutta, ja henkivakuutusten myynti vaikuttaa kasvaneen. Henkivakuutuksen mitoitus vaatii kuluttajalta tarkkuutta etenkin, jos hän ostaa vakuutuksen verkkokaupasta.

Esimerkiksi Keskinäinen Vakuutusyhtiö Kaleva kertoo nettimyynnin kasvaneen koronapandemian seurauksena 30 prosentilla. Johtaja Minna Mikkanen Kalevasta korostaa, että aina ennen kuin tekee ostopäätöksen, kannattaa pysähtyä hetkeksi miettimään elämäntilannettaan ja läheistensä tarpeita henkivakuutuksen mitoituksessa.

Perinteisesti vakuutusmyyjä on tehnyt henkilökohtaisessa asiakaskohtaamisessa yleisluontoisen tarvekartoituksen, jonka avulla henkivakuutus mitoitetaan. Verkkokaupassa kuluttaja on enemmän omillaan.

”Alalla käytetty nyrkkisääntö vakuutuksen mitoituksessa on, että asiakas selviäisi ainakin vuoden ilman, että tulee ongelmia, vaikka esimerkiksi toinen puolisoista kuolisi”, Mikkanen kertoo.

Laskentakaava on hyvä lähtökohta

Vakuutusyhtiöt tarjoavat erilaisia kaavoja ja laskureita avuksi henkivakuutuksen mitoitukseen. Esimerkiksi OP-Henkivakuutuksen laskentakaava (ks. kaava alla) on yhtiön toimitusjohtajan Hanna Hartikaisen mukaan hyvä lähtökohta, mutta vain suuntaa antava.

Lähde: OP-Henkivakuutus

”Jokaisen tilanne on yksilöllinen. Esimerkiksi perheen kotia ei kannata laskea nykyisiin varoihin mukaan”, hän muistuttaa.

”Henkivakuutuksella voi varautua myös perintöveroihin, esimerkiksi jos omaisuus on sellaisessa muodossa, että sitä on hankala tai sitä ei haluta realisoida. Jos leski kuitenkin käyttää oikeuttaan jäädä asumaan yhteiseen kotiin, hallintaoikeusvähennys pienentää lasten perintöveroa.”

Sekin on Mikkasen mukaan usein tärkeää, että henkivakuutuksen korvaussumma maksetaan edunsaajan tilille nopeasti, koska perintöä saattaa joutua odottamaan.

”Joku saattaa haluta turvata esimerkiksi lapsensa kalliin harrastuksen jatkumisen.”

Tarpeet ovat yksilöllisiä

Henkivakuutuksen perushintaan vaikuttavat eniten

  • valittu turvataso eli korvaussumma sekä
  • vakuutettavan ikä.

Vakuutusmaksu kasvaa tyypillisesti samassa suhteessa turvatason kanssa; esimerkiksi 100 000 euron turvatasolla vakuutuksen hinta tuplaantuu 50 000 euron turvatasoon nähden.

Työssäkäyvällä pariskunnalla, jolla ei ole velkaa eikä huolettavia lapsia, ei luonnollisesti ole yhtä suuri henkivakuutuksen tarve kuin nuorella lapsiperheellä, joka on juuri ottanut asuntolainan.

Nuoremmilla on toisaalta pienempi riskiprofiili ja edullisemmat henkivakuutusmaksut. Jos oletetaan, että turvataso on molemmilla sama, niin 45-vuotiaan henkivakuutus voi olla 1,7–2 kertaa kalliimpi kuin 25-vuotiaalla.

Jos taas molemmat aviopuolisot haluavat ottaa vakuutuksen, lisäetua saa valitsemalla pariturvan, koska se tulee henkilöä kohti suhteessa halvemmaksi. Yksilöturva molemmille puolisoille voi maksaa 1,2–1,4 kertaa enemmän kuin pariturva.

Etuohjelmiin kannattaa tutustua

Moni vakuutusyhtiö tarjoaa ammattiliitoille ja järjestöjen jäsenille ryhmäetuvakuutuksia, jotka ovat usein edullisempia kuin yksilölliset henkivakuutukset.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finen nettisivuilla muistutetaan, että ryhmäetuvakuutuksen voimassaolo saattaa olla sidottu esim. ammattiliiton jäsenyyteen. Esimerkiksi Kalevan henkivakuutuksen voimassaolo ei Mikkasen mukaan kuitenkaan katkea, vaikka jäsenyys lopetettaisiin, mutta hintatasoon se luonnollisesti vaikuttaa.

Eri yhtiöillä on erilaisia etuohjelmia. Keskittämisetuja on monilla.

Esimerkiksi OP-Henkivakuutus jakaa omistaja-asiakkailleen ja vakuutusasioinnin keskittäville asiakkaille lisäetuna 40 prosentin korotuksen vakuutussummaan korvaustilanteessa. Lisäetu vahvistetaan vuosittain.

Perehdy ehtoihin ja rajoituksiin

Vakuutusyhtiöiden ehtoihin ja rajoituksiin kannattaa perehtyä huolellisesti. Esimerkiksi asiakkaan terveysselvitykseen antamien tietojen perusteella arvioidaan, voidaanko henkivakuutus ylipäätään myöntää vai ei.

Hanna Hartikainen suosittelee aina hakemaan henkivakuutusta, vaikka olisi jokin perussairaus tai lääkitys käytössä.

”Valtaosalle OP:n henkivakuutuksen hakijoista vakuutus voidaan myöntää. Tietyt vakavat sairaudet voivat olla esteenä, ja joissain tilanteissa vakuutus voidaan myöntää kohonneesta riskistä johtuen korotetulla vakuutusmaksulla.”

Kalevan henkivakuutuksen myöntöehtoina ovat työkykyisyys ja se, ettei käytä huumeita tai ole ongelmia alkoholin vuoksi. Lisäksi kysytään, onko ollut syöpä kolmen viime vuoden aikana, tai onko ollut sepelvaltimo- tai aivoverisuonitauti tai sydämen vajaatoiminta viiden viime vuoden aikana.

”Vakuutus kannattaa ottaa silloin, kun asiat ovat hyvin; kun esimerkiksi mennään naimisiin, otetaan lainaa yhdessä ja tulee lapsia. Myöhemmin voi tulla erilaisia rajoituksia, jotka estävät vakuutuksen myöntämisen”, Mikkanen Kalevasta neuvoo.

Selvitä mahdolliset päällekkäisyydet

Päällekkäisistä vakuutuksista ei kannata maksaa. Henkivakuutuksen kanssa päällekkäistä vakuutusturvaa voi sisältyä esimerkiksi luoton takaisinmaksua turvaaviin lainaturvavakuutuksiin, jos niihin sisältyy vakuutus kuoleman varalta.

”Lainaturvavakuutus on yleensä mitoitettu siten, että se korvaa enimmillään lainan jäljellä olevan pääoman. Tällöinkin on usein tarpeen turvata lasten tai puolison taloudellista asemaa erillisellä henkivakuutuksella, josta maksettava korvaus ei ole sidottu asuntolainaan”, Hartikainen toteaa.

Mikkanen suosittelee hankkimaan laajan henkivakuutuksen, koska pelkkä tapaturmavakuutus ei anna kunnollista turvaa.

”Todennäköisyys kuolla tapaturmaisesti on huomattavasti pienempi kuin sairauden takia.”

Yksi tärkeimmistä asioista henkivakuutuksessa on Hanna Hartikaisen mielestä henkivakuutuksen edunsaajan määrittäminen. Paitsi edunsaajaa myös korvaussummaa voi olla lisäksi tarve päivittää elämäntilanteiden muuttuessa.

Henkivakuutusten hintavertailu kannattaa

Finen julkaisu Perustietoa henkivakuutuksesta vuodelta 2016 antaa osviittaa hintatasosta. Esimerkiksi 80 000 euron kiinteällä korvaussummalla 30-vuotiaan vakuutuksen hintataso oli nelisen vuotta sitten 80–190 euroa vuodessa, ryhmäalennukset mukaan lukien. Henkivakuutusten hinnoissa on siis isoja eroja, vaikka moniin muihin vakuutuksiin nähden ne saattavat olla edullisia.

Kaisa Salminen

JÄSENETU Veronmaksajain Keskusliiton jäsenellä on mahdollisuus ostaa henkivakuutus ryhmäetuvakuutuksena edullisesti. Tutustu jäsenetuun Veronmaksajien verkkosivuilla.

 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti