veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Miten kriisit vaikuttavat sijoittajien päätöksiin?

Miten kriisit vaikuttavat sijoittajien päätöksiin?
26.4.2022

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on heilutellut osakekursseja ja koetellut sijoittajien hermoja. Millaisiin seikkoihin osakesäästäjät yleensä pohjaavat sijoituspäätöksensä, Suomen Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri?

Sari Lounasmeri

"Kyselyjen mukaan yksityissijoittajat perustavat sijoituspäätöksensä pitkälti numeroilla mittaviin asioihin. Tällainen on esimerkiksi osinkotuotto.

Mutta vaikka tarkoitus on olla rationaalinen, päätöksiin vaikuttavat myös psykologiset tekijät ja tietynlaiset harhatkin. Jos on vaikkapa tietyllä kurssilla ostanut jonkin yhtiön osakkeita, niin ei ole valmis myymään niitä halvemmalla, vaikka kaikki usko yhtiöön olisi mennyt.

Laumana sijoittajat ylireagoivat kaikkiin ilmiöihin. Joko jostakin asiasta innostutaan liikaa tai kielteisistä uutisista hätäännytään. Vahvat reaktiot ovat tyypillisiä, vaikka taustalla olisivatkin rationaaliset ja tietoon perustuvat asiat.

Uutena asiana kyselyissä näkyvät vastuullisuusasiat. Tämä näkyy sijoittajien aiempaa jyrkempinä arvovalintoina. Joko he haluavat olla mukana jossakin tai välttää ehdottomasti tietynlaisia yhtiöitä." 

Näkyvätkö arvovalinnat viime viikkojen sijoituspäätöksissä?

"Mielestäni kyllä. Se näkyy suhtautumisessa pörssiyhtiöihin, joilla on vahva Venäjä-painotus ja vielä toimintaakin maassa. Osa sijoittajista näyttää ajattelevan asiaa arvovalintana. He haluavat olla hinnalla millä hyvänsä boikottirintamassa ja vaativat Venäjältä vetäytymistä.

Toki tässä on myös rationaalista käyttäytymistä, sillä riski on aidosti kasvanut ja näiden yhtiöiden taloudelliset näkymät ovat heikentyneet. Tämä voidaan laskea numeroin.

Ukrainan kriisin alettua sijoittajien käyttäytymisessä on ollut samoja piirteitä kuin koronakriisissä. Aluksi koko osakemarkkina notkahti. Seuraavassa vaiheessa erottuivat ne yhtiöt, jotka oikeasti kärsivät. Niiden kurssit ovat edelleen alamaissa, kun muut palautuivat." 

Mitä osakesäästäjä voi oppia aiemmista kriiseistä?

"Ainakin näiden kahden kriisin perusteella voi sanoa, että sijoittajan kannattaisi pyrkiä hyötymään alkuvaiheen sokista. Silloin kaikkien yhtiöiden kurssit laskevat ja sijoittajalla on hetken aikaa mahdollisuus saada salkkuunsa hyviä yhtiöitä edullisempaan hintaan."

Matti Remes

Lue myös: Sota ei vielä täysin näy pörssikursseissa – varovaisuus valttia osakeostoissa   

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti