veronmaksajat.fi

RAHAT

Piensijoittaja, haluatko äänesi paremmin kuuluviin pörssiyhtiössä? Tässä sinulle uusi palvelu

Piensijoittaja, haluatko äänesi paremmin kuuluviin pörssiyhtiössä? Tässä sinulle uusi palvelu
9.2.2024

Joukkovoimalla piensijoittajien ääni voi kuulua paremmin pörssiyhtiöiden yhtiökokouksissa. Suomen Osakesäästäjien uusi osakasaloite.fi-palvelu tarjoaa kanavan vaikuttaa suomalaisten pörssiyhtiöiden toimintaan.

Suomen Osakesäästäjät on perustanut uuden netissä toimivan Osakasaloite.fi-palvelun. Idea on oikeastaan aika samanlainen kuin kansalaisaloitepalvelulla, jossa tavalliset kansalaiset voivat saada eduskunnassa käsittelyyn aloitteita, jos riittävän moni niitä kannattaa.

Osakasaloite.fi-palvelun ideana on tehdä suomalaisille listayhtiöille aloitteita, joita osakkeenomistajat voivat käydä kannattamassa.

”Tämä on kanava, jolla osakkeenomistajat voivat viestiä helpommin yhtiöön. Tämä on myös yhtiöille kanava kuulla osakkeenomistajia”, Suomen Osakesäästäjien hallituksen puheenjohtaja Karri Salmi muotoilee.

Uusi portaali on myös Osakesäästäjille itselleen edunvalvontakanava, vaikka jääkin nähtäväksi, miten yhtiöt sijoittajilta tuleviin aloitteisiin suhtautuvat.

”Aloite on neuvoa-antava. Tiedot voidaan viedä yhtiökokoukseen, mutta aloite ei ole virallinen valtakirja”, Salmi kertoo.

Periaatteessa listayhtiö on velvollinen järjestämään ylimääräisen yhtiökokouksen, jos vähintään kymmenen prosenttia yhtiön osakkeenomistajista sitä edellyttää. Osakesäästäjät arvioi, että todennäköisesti Osakasaloite.fi-sivustolla tehdyt aloitteet saavat muutaman promillen tai korkeintaan muutaman prosentin kannatuksen yhtiöiden osakepääomasta.

Suunnatut osakeannit ja lunastusmenettelyt kirvoittavat mielipiteitä

Suomen Osakesäästäjissä on havaittu, että piensijoittajat ottavat herkästi yhteyttä, jos jokin pörssiyhtiö järjestää suunnatun osakeannin. Myös lunastusmenettelyt herättävät intohimoja.

Uudessa palvelussa Osakesäästäjien jäsenet voivat vahvan tunnistautumisen jälkeen tehdä aloitteita yhtiöille, jos he omistavat vähintään yhden osakkeen aloitteen kohteena olevasta yhtiöstä.

Myös aloitteen kannattajien tulee omistaa yhtiön osakkeita, mutta kannattajilta ei edellytetä Osakesäästäjien jäsenyyttä.

Osakesäästäjien mukaan aloitteiden aiheina voivat olla muun muassa yhtiöiden toteuttamat annit, yhtiöiden osingonjakopolitiikka, yhtiökokousasiat, hallituksen ja toimitusjohtajan toiminta, lunastusmenettelyt sekä yhtiöiden strategian muuttuminen ja uudelleenjärjestelyt.

Aloitteiden tekeminen ja kannattaminen maksutonta

Maksuttomassa palvelussa aloitteita voivat tehdä vain Suomen Osakesäästäjien jäsenet. Aloitteita voivat kannattaa kuitenkin kaikki osakkeenomistajat. Suomen Osakesäästäjät moderoivat palvelua eli käytännössä käyvät läpi jokaisen esitetyn aloitteen ennen niiden julkaisemista. Jotta aloite tulisi hyväksytyksi, sen sisältämän ehdotuksen pitää olla riittävän konkreettinen, jotta muut osakkeenomistajat voivat sitä kannattaa.

Aloitteiden kirjaaminen ja kannattaminen edellyttävät kumpikin vahvaa tunnistautumista.

Aloitteissa on määräpäivä, johon mennessä niitä on kannatettava. Tämän jälkeen aloite toimitetaan aloitteen kohteena olevalle yhtiölle, jolla on valta päättää, mitä se tekee aloitteen kanssa.

Pilottialoite tulilla

Osakasaloite.fi-portaalin julkistamistilaisuudessa tehtiin ensimmäinen aloite, kun Suomen Osakesäästäjien toimitusjohtaja Victor Snellman teki osakasaloite.fi-palveluun Investors Housea koskevan aloitteen. Aloitteessa Snellman esittää, että jatkossa yhtiön hallituksen jäsenet valittaisiin yhtiökokouksessa äänestäen yksi jäsen kerrallaan. Kyseessä on kansainvälinen käytäntö, jossa osakkeenomistajat saavat enemmän vaikutusvaltaa hallituksen nimittämiseen.

Tämä ensimmäinen aloite sulkeutuu 29.2.2024, joten vielä on mahdollista käydä kannattamassa aloitetta. Aloite saattaa jopa toteutua, sillä aloitteen ensimmäinen kannattaja oli Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roininen koko omistusosuudellaan.

Outi Airaksinen

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti