veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Etänä yhtiökokoukseen – suosittua taloyhtiöissä pääkaupunkiseudulla ja isommissa kaupungeissa

Etänä yhtiökokoukseen – suosittua taloyhtiöissä pääkaupunkiseudulla ja isommissa kaupungeissa
31.8.2023

Osallistuminen etäyhteydellä taloyhtiön yhtiökokoukseen yhä yleisempää, selviää Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöille tehdystä kyselystä. Etenkin pääkaupunkiseudulla ja useissa suurimmissa kaupungeissa valtaosa kyselyyn vastanneista taloyhtiöistä tarjosi osakkailleen mahdollisuutta etäosallistumiseen. 

Kiinteistöliiton, oikeusministeriön ja Isännöintiliiton laatimaan kyselyyn vastasi alkukesällä lähes 5 000 taloyhtiön vastuuhenkilöä.

Pääkaupunkiseudulla ja monissa suurimmissa kaupungeissa viime keväänä järjestetyistä yhtiökokouksista vain pieni osa pidettiin perinteisenä yhtiökokouksena siten, ettei osakkaille olisi annettu lainkaan mahdollisuutta osallistua etänä tai mahdollisuutta muodostaa kantaansa ennalta.

Kyselyn perusteella tilanne vaihtelee suuresti paikkakunnittain, sillä esimerkiksi Kotkassa vain alle 14 prosenttia yhtiökokouksista järjestettiin siten, että osakkailla oli mahdollisuus etäosallistumiseen.

Laki muuttui jo runsas vuosi sitten

Asunto-osakeyhtiölakiin tehtiin viime vuonna etäosallistumisen helpottamiseen tähtääviä muutoksia. Lain muututtua vähintään 30 osakehuoneistoa käsittävissä taloyhtiöissä osakasvähemmistöllä on nykyisin mahdollisuus vaatia oikeutta osallistua yhtiökokoukseen etänä.

Kyselyn tulosten perusteella yhtiökokouksen etäosallistumismahdollisuus perustui kuitenkin vain yksittäisissä tapauksissa osakasvähemmistön vaatimukseen. Useimmissa tapauksissa etäosallistumismahdollisuutta tarjottiin taloyhtiön hallituksen omasta aloitteesta.

”Vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että osakasvähemmistön oikeutta vaatia etäosallistumismahdollisuutta isoissa taloyhtiössä ei välttämättä vielä tunneta. Toivottavaa tietenkin onkin, että taloyhtiöt tarjoavat mahdollisuutta etäosallistumiseen ilman, että osakkaat joutuvat sitä erikseen vaatimaan”, Kiinteistöliiton johtava lakiasiantuntija Virpi Hienonen sanoo tiedotteessa.

Heinäkuussa 2022 voimaan tullut lakimuutos mahdollistaa myös sen, että taloyhtiö voi muuttaa yhtiöjärjestystään siten, että yhtiökokous voidaan pitää täysin etänä, eli fyysinen kokous voidaan jättää kokonaan järjestämättä.

Viisi prosenttia kaikista kyselyyn vastanneista totesi, että heidän yhtiöjärjestystään on muutettu siten, että täysin virtuaalikokouksena pidettävä yhtiökokous on mahdollinen.

Kiinteistöliiton jäsenille tehdyn kyselyn perusteella hiukan useampi kuin joka kymmenes taloyhtiö on lisäksi muuttanut yhtiöjärjestystään siten, että osakkaille on aina tarjottava mahdollisuus etäosallistumiseen.

Yhtiöjärjestyksessä voidaan myös kieltää tai rajoittaa etäosallistumista, mutta tällaiset kiellot ovat kyselyn perusteella hyvin harvinaisia.

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti