veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Mitä osakesäästötilistä pitää tietää? Tässä kymmenen knoppia sijoittajalle

Mitä osakesäästötilistä pitää tietää? Tässä kymmenen knoppia sijoittajalle
4.1.2022

Osakesäästötilin ominaisuudet ovat houkuttelevia erityisesti aloittelevalle sijoittajalle. Osakesäästötilin etu verrattuna suoraan osakesäästämiseen tavallisella arvo-osuustilillä liittyy sen verotuksen yksinkertaisuuteen.

Mitä kaikkea osakesäästötilistä sitten pitää tietää? Tässä kymmenen tärkeää tietoa sijoittajalle:

1. Osakesäästötilillä voit sijoittaa kotimaisiin ja ulkomaisiin pörssiosakkeisiin sekä sellaisiin osakkeisiin, jotka ovat monenkeskisen kaupankäynnin kohteena.  Esimerkiksi Helsingin pörssin First North -kauppapaikan osakkeet ovat hyväksyttyjä sijoituskohteita.

2. Osakesäästötili on kuori, jonka sisällä voit ostaa ja myydä osakkeita ilman veroseuraamuksia eikä tilille saaduista osingoista ja muista tuotoista makseta tilillä veroja.

Arvo-osuustiliin verrattuna osakesäästötilillä syntyy veroetua siitä, että osingot ja muut juoksevat tuotot sekä luovutusvoitot voi sijoittaa tilillä uudelleen osakkeisiin maksamatta välissä veroja. Sijoittaja saa näin pitkällä tähtäyksellä tuottoa sillekin summalle, joka suorassa osakesijoittamisessa menisi myyntivoiton veroihin.

3. Ulkomaisten yhtiöiden maksamista osingoista pidätetään yleensä lähdevero, vaikka osakkeet olisivat osakesäästötilillä.

Ulkomaiset osingot tulevat siis tilille tavallisesti lähdeverolla vähennettynä. Ulkomaille maksettua lähdeveroa ei hyvitetä myöskään myöhemmin, kun varoja nostetaan osakesäästötililtä. Osakesäästötilille kannattaakin tämän vuoksi valita ensisijaisesti sellaisia ulkomaisia pörssiosakkeita, joiden tuotto-odotukset perustuvat osakkeiden arvonnousuun.

4. Osakesäästötilille voi tallettaa vain rahaa ja sieltä voi nostaa ulos vain rahaa.

Et voi siirtää tilille olemassa olevaa sijoitussalkkuasi myymättä osakkeita ensin. Et myöskään voi siirtää osakesäästötilillä olevia osakkeita suoraan omistukseesi tavalliselle arvo-osuustilille tai antaa niitä lahjaksi. Lahjoitus rinnastetaan varojen nostoon osakesäästötililtä.

5. Voit siirtää osakesäästötilille rahaa ‒ pääomaa ‒ enintään 50 000 euroa.

Tilin varojen kokonaisarvo voi kuitenkin nousta korkeammalle, jos sijoitukset tuottavat. Voit tallettaa 50 000 euron enimmäismäärän tilille useammassa erässä.

6. Osakesäästötilin tuotosta ja osakkeiden mahdollisesta arvonnoususta maksetaan veroa vasta, kun tililtä nostetaan rahaa.

Jos osakesäästötilisi arvo on noussut ja nostat sieltä rahaa, nostamasi summa jaetaan verovapaaseen pääomanpalautukseen ja pääomatulona verotettavaan osakesäästötilin tuottoon. ”Pääomanpalautus” tarkoittaa käytännössä, että nostat rahaa, jota olet tallettanut osakesäästötilillesi. Pääomanpalautuksen osuus myös pienentää tilille tehtyjen talletusten määrää.

Osakesäästötilin tuotto on kokonaan veronalaista pääomatuloa riippumatta siitä, onko se kertynyt osingoista, luovutusvoitoista tai korkotuotoista. Myös osingoista kertynyt tuotto verotetaan kokonaisuudessaan pääomatulona, toisin kuin tavallisella arvo-osuustilillä olevan pörssiosakkeen osingot. Myöskään ns. hankintameno-olettamaa ei voi vähentää.

Pääomatuloista maksetaan 30 000 euroon asti veroja 30 prosenttia ja tämän ylittävästä osasta 34 prosenttia. Palveluntarjoaja pidättää varoja nostettaessa osakesäästötilin tuoton osuudesta 30 prosentin ennakonpidätyksen, jos tuoton osuus on yli 20 euroa.

ESIMERKKI: Olet siirtänyt tilille 10 000 euroa ja merkinnyt koko summalla osakkeita, joiden arvo on noussut 15 000 euroon. Arvonnousu on 5 000 euroa eli laskennallisen tuoton osuus tilin varoista on 1/3.

Jos nostat tililtä varoja 900 euroa, katsotaan tuoton osuudeksi myös kolmannes eli 300 euroa. Loput 600 euroa on verotonta pääomanpalautusta. 

Tilille tehtyjen rahasuoritusten määräksi katsotaan jatkossa 10 000 e - 600 e = 9 400 e. Voisit tallettaa varojen noston jälkeen tilille lisää rahaa vielä 40 600 e.
(Esimerkki liittyy kohtii 5 & 6)

7. Jos osakesäästötilille hankkimiesi osakkeiden arvo laskee, saat vähentää tappion verotuksessa vain, jos myyt osakkeet ja lopetat osakesäästötilin.

Osakesäästötilistä syntyy tappiota, jos tilillä olevien varojen arvo lopetushetkellä on pienempi kuin summa, joka on jäljellä tilille sijoittamastasi pääomasta. Osakkeiden myynnistä syntyneet tappiot ja osakesäästötililtä veloitetut kulut eivät ole verotuksessa erikseen vähennyskelpoisia, vaan ne vaikuttavat osakesäästötilin tuoton ja tappion laskentaan.

Tappio vähennetään pääomatuloista sinä vuonna, jona tili lopetetaan. Jollei koko tappiota pystytä vähentämään tilin lopettamisvuoden verotuksessa, vähennetään se pääomatuloista kymmenen seuraavan verovuoden aikana.

8. Osakesäästötilejä saa olla vain yksi.

Rajoitus on säädetty 50 000 euron rajan valvomiseksi. Seuraamus useamman tilin avaamisesta on kova: verotuksessa määrätään veronkorotusta, eräänlaista sakkoa, 10 euroa päivässä kustakin osakesäästötilistä. Kahdesta osakesäästötilistä kertyy siis pahimmillaan vuodessa 7 300 euroa veronkorotusta.

9. Voit halutessasi siirtää osakesäästötilisi toiselle palveluntarjoajalle.

Sopimuksen irtisanominen palveluntarjoajan vaihdoksen yhteydessä ei edellytä varojen realisointia eikä säästövaroja tässä välissä veroteta, jos varat siirretään suoraan uuden sopimuksen perusteella uudelle palveluntarjoajalle 30 päivän kuluessa irtisanomisilmoituksen tekemisestä. Palveluntarjoajan vaihtamisen yhteydessä sinulla voi tilapäisesti olla kaksi osakesäästötiliä ilman uhkaa veronkorotuksesta.

10. Osakesäästötilisi lakkaa, jos kuolet sopimuksen voimassaollessa.

Tilillä olevat osakkeet ja rahavarat siirtyvät tällöin oikeudenomistajillesi. Osakesäästötilin varat verotetaan perillistesi perintönä niiden kuolinpäivän arvon mukaan, kuten tavallisella arvo-osuustilillä ja talletustileillä olevat varatkin.

Elinaikanasi kertyneestä osakesäästötilin arvonnoususta ei synny lainkaan tuloverotuksessa verotettavaa tuloa tai vähennettävää tappiota. Jos perillisesi myy perinnöksi saamiaan osakkeita, niiden hankintameno on osakkeille perintöverotuksessa vahvistettu arvo.

Kati Malinen

Kirjoittaja on Veronmaksajien lakiasiainjohtaja

Asakkaruttaako osakesäästötili? Kuuntele Taloustaito Podcast 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti