veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Millainen säästäjä sinä olet? Sijoittajan kannattaa sietää raha-asioidensa utelu pankissa

Millainen säästäjä sinä olet? Sijoittajan kannattaa sietää raha-asioidensa utelu pankissa
27.6.2019

Sijoitusneuvojilla on sääntelyyn perustuva velvollisuus tuntea asiakkaansa. Sen vuoksi yksilöllistä neuvontaa kaipaavat sijoittajat ja säästäjät joutuvat vastaamaan kysymyksiin, joilla kartoitetaan heidän raha-asioitaan monelta kantilta.

Sijoittajaprofiilien laadintaan liittyvät kyselyt ovat herättäneet yksityissijoittajien keskuudessa jonkin verran ihmetystä ja jopa ärtymystä. Jotkut ovat harmistuneet, koska ovat päätyneet kertomaan raha-asioistaan kaiken pankkikansan kuullen pankkitiskillä. Hyvä uutinen on, että kyselyyn voi yleensä vastata myös palveluntarjoajan verkkopalvelussa.

Kysymykset koskevat talouden rahavirtoja sekä sijoittamista. Pankit korostavat kilvan, että sijoittajaprofiili syntyy lopulta vähällä vaivalla. Aikaa kyselyyn vastaamiseen menee niiden mukaan viidestä minuutista varttiin. Jos kaikki kyselyssä tarvittavat tiedot ovat käden ulottuvilla, ne saattavat olla oikeassa.

Varaa aikaa vastaamiseen

Tätä juttua varten testasin OP Ryhmän kyselyä. Aikaa kului enemmän kuin vartti, mutta tuhlasin aikaa tietojen etsimiseen. Pahin jumi osui alkumetreille. Lomakkeeseen piti merkitä nettotulot kuukaudessa mukaan lukien pääomatulot sekä mahdolliset muut tulonlähteet kuten lapsilisät. Haasteita tuotti myös keskimääräisten kuukausimenojen arviointi.

Perheen kokoon ja työtilanteeseen liittyvät kysymykset olivat jo helpompia. Varallisuus piti raportoida sijoituskohteittain ja -sijoitustuotteittain. Veloista riitti yhteismäärä.

On helppo nähdä, että vastaukset antavat sijoitusneuvojalle osviittaa vastaajan talouden riskinkantokyvystä: Jos kuukausitulot ylittävät kohtuullisella marginaalilla menot ja varoja on enemmän kuin velkaa, voi ajatella, että myös sijoitusriskiä on huomattavasti kevyempi kantaa kuin päinvastaisessa tilanteessa.

Ruksit oli helppo laittaa kohdalleen myös kysymyksissä, jotka koskivat aiempaa kokemusta sijoittamisesta ja sijoituspalveluista. Sujuvasti meni myös kohta, jossa sijoitustuotteiden ja -kohteiden valikoimasta piti valita ne, jotka olivat ennestään tuttuja sekä ne, joihin oli sijoittanut kahden viime vuoden aikana. Kustakin sijoituskohteesta olisi pitänyt arvioida, kuinka usein ja minkä verran niihin on rahaa laittanut parin viime vuoden aikana. Jätin suosiolla väliin.

Millaista riskiä sinä kestät?

Riskinottoa koskevassa kysymyksessä oli neljä vaihtoehtoa, joista ei yksinään täysin istunut ajatteluuni. Mielenkiintoisen epäsuhdan kuitenkin löysin, kun vertasin salkkuni omaisuuslajipainotusta ja omaa arviotani riskinottohalukkuudestani.

Lopuksi kurotettiin tulevaan. Kysymys kuului: onko mahdollista, että sijoituksia ja säästöjä joudutaan ottamaan käyttöön osin tai kokonaan seuraavan kolmen vuoden aikana? Kysymys on mielestäni hyvä muistutus elämän arvaamattomuudesta, minkä vuoksi ainoa mahdollinen vastaus on mielestäni kyllä. Siis, jos talletukset ja sijoitukset rahamarkkinarahastoihin ajatellaan sijoituksiksi.

Kun sijoittaja on oman osuutensa tehnyt, sijoitusneuvojan tehtäväksi jää arvioida, mitkä sijoituskohteet, sijoitustuotteet tai -palvelut sopivat kunkin sijoittajan tavoitteisiin ja riskinottokykyyn.

Vaadi perusteluja neuvojan suosituksille

Mitä kokemattomampi sijoittaja, sitä huolellisemmin neuvojan pitää suosituksensa perustella ja varmistaa, että sijoittaja ymmärtää sijoituksiin liittyvät riskit. Sijoittajan vastuulle jää hänelle ehdotettuihin sijoituskohteisiin perehtyminen ennen sijoituspäätöstä. Hän myös kantaa sijoitukseen liittyvän markkinariskin.

Helena Ranta-aho 

Rahat, verot, työ & eläke, koti