veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Metsätilaa ostamassa – mitä pitää tietää veroista?

Metsätilaa ostamassa – mitä pitää tietää veroista?
26.8.2019

Metsänostaja toivoo usein palstaltaan lisätuloja toimeentulon tueksi. Millainen sijoitus metsän ostaminen on verotuksen kannalta? Erilaisten sijoituskohteiden verotuksessa on eroja. 

Yleensä sijoituksista saatavia tuottoja verotetaan pääomatuloina, niin metsätulojakin. Mutta miten verotus poikkeaa muista sijoituskohteista esimerkiksi metsää ostettaessa?

Varainsiirtoveron prosentti on korkeampi

Varainsiirtoverotus kohtelee sijoituksia aivan eri tavoin. Varainsiirtoveron kohteena ovat arvopaperit sekä kiinteistöt.

  • Jos arvopaperikaupat tehdään pörssissä, varainsiirtoveroa ei makseta lainkaan. 
  • Kiinteistöjä verotetaan neljän prosentin verokannan mukaan ja arvopapereita kahdella eri verokannalla – yleisesti arvopapereihin sovellettava verokanta on 1,6 prosenttia, mutta jos kyseessä on kiinteistöyhtiön tai siihen rinnastuvan, tosiasiallisesti kiinteää omaisuutta pääasiallisesti hallinnoivan yhtiön osakkeet, verokanta on kaksi prosenttia. Näin ollen sijoitusomaisuudeksi hankitun asunto-osakkeiden kauppahinnasta maksetaan kahden prosentin varainsiirtovero.
  • Metsäkiinteistöjen kaupoista maksetaan neljän prosentin varainsiirtovero. Metsätilojen varainsiirtoverovapaus koskee lähinnä niiden luovuttamista vaihdossa luonnonsuojelualueeksi tai jos kyseessä on niin sanottu tilusvaihto, jolla pyritään metsätalouden kannalta toimivampaan kokonaisuuteen.  

Ovatko kauppaan liittyvät kulut vähennyskelpoisia?

Sinänsä sijoituskohteesta riippumatta perussääntö on, että välittömästi kauppaan liittyvät kulut lisätään ostetun omaisuuden hankintamenoon. Tästä syystä niitä ei voida vähentää kokonaan heti niiden maksuvuoden verotuksessa, koska ne tulevat vähennettäväksi vasta kyseisen omaisuuden hankintamenon vähentämisen yhteydessä kuten luovutusvoittoverotuksessa kohdetta myytäessä.

Jos ostettu kohde on kuitenkin kiinteistö, jolla on rakennus ja kohde annetaan vuokralle, päästään vuokratuloista vähentämään rakennuksesta tehtäviä vuotuisia poistoja.

Mikäli kyse on esimerkiksi myöhemmin omassa vakituisessa asuinkäytössä olevasta omakotitalokiinteistöstä, joka voidaan myydä luovutusvoittoverovapaasti, ei poistojen vähentämisellä vuosittain omaisuuden poistamattomasta hankintamenosta ole vaikutusta luovutusvoittoverotukseen.

Kiinteistöjen maapohjien taikka arvopapereiden – mukaan lukien luonnollisesti myös asunto-osakkeet – hankintamenoista ei tehdä omistusaikana vuotuisia poistoja.

Kiinteälle omaisuudelle kaupanvahvistaja ja lainhuuto

Kaupanvahvistaja vahvistaa niin kiinteän omaisuuden kaupan, lahjoituksen kuin vaihdonkin. Metsätilat ovat kiinteää omaisuutta, joten kaupanvahvistajan pitää vahvistaa myös kyseiset metsätilojen omistajanvaihdokset.

Jokainen, joka on saanut kiinteää omaisuutta omistukseensa, on velvollisuus hakea lainhuuto. Lainhuuto pitää hakea kuuden kuukauden kuluessa luovutuskirjan tekemisestä.

Muunlaisen sijoitusomaisuuden kuin kiinteistöjen hankinnassa ei tarvita kaupanvahvistajaa eikä niitä koske lainhuudatusvelvollisuus. Näistä aiheutuu myös kustannuksia.

Juha-Pekka Huovinen

Kirjoittaja on Veronmaksajain Keskusliiton verojuristi

METSÄNOMISTAJAN VEROT Mitä verovähennyksiä metsänomistaja voi saada? Miten metsänomistajan verotus poikkeaa muiden sijoituskohteiden verotuksesta metsää myydessä? Lue koko artikkeli elokuun Taloustaidosta. Voit lukea jutun myös näköislehdestä, jos olet rekisteröitynyt verkkopalvelujemme käyttäjäksi.

 

 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti