veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Megatrendit vauhdittavat pörssin metsäyhtiöitä

Megatrendit vauhdittavat pörssin metsäyhtiöitä
8.11.2018

Suomalaiset metsäyhtiöt ovat paremmassa kunnossa kuin koskaan tällä vuosituhannella. Se näkyy osakekurssien kovana nousuna. 

UPM-Kymmene julkisti lokakuun lopulla vuoden kolmannen neljänneksen tuloksensa, joka oli jo 22. perättäinen tulosparannus edellisvuoden vastaavaan kvartaaliin verrattuna.

Myös Helsingin pörssin muut metsäyhtiöt Stora Enso ja Metsä Board ovat vahvassa tuloskunnossa.

Toista oli vielä vuosikymmen sitten, jolloin metsäteollisuus leimattiin auringonlaskun alaksi. Digitalisoituminen oli painanut paperin kysynnän laskuun, ja yhtiöt ajautuivat isoihin vaikeuksiin tuotannon ylikapasiteetin ja velkaantumisen vuoksi.

Se pakotti kipeisiin tehostamisohjelmiin, joista muistetaan parhaiten paperitehtaiden sulkemiset.

OP:n osaketutkimuksen johtaja Henri Parkkinen sanoo, että rankka tervehdyttäminen on kannattanut.

”Tuotannon trimmaaminen ja strategian tarkentaminen näkyvät nyt tuloksissa, joita parantaa entisestään talouden noususuhdanne.”

MILLAISET NÄKYMÄT METSÄYHTIÖILLÄ? 

+ Kehittyvien talouksien vaurastuva ja kasvava keskiluokka tarvitsee lisää pakkauksia, pehmopaperia ja niiden raaka-ainetta sellua.

+ Puupohjaisten tuotteiden kysyntää kasvaa, kun muovin korvaajiksi etsitään ympäristöystävällisiä materiaaleja.

– Kannattavuutta syövä kustannusinflaatio kiihtyy. Puun ja energian hinnat nousevat.

Analyytikko Markku Järvinen, Handelsbanken 

+ Tehostamisohjelmat trimmasivat hyvään tuloskuntoon. Myös taseet ovat vahvat.

+ Sellu käy hyvin kaupaksi hyvään hintaan. Kilpailevaa tuotantokapasiteettia ei ole tulossa lähiaikoina.

– Kauppasodan kiihtymisen uhka lisää epävarmuutta ja voi vaikuttaa kysyntään.

– Valuuttakurssien heilahtelu saattaa vaikuttaa kilpailukykyyn.

Osaketutkimuksen johtaja Henri Parkkinen, OP 

Puusta entistä jalostetumpia tuotteita

Metsäjätit ovat valinneet hieman erilaisen tien uudistumiseen. UPM nimesi itsensä Biofore-yhtiöksi, joka tekee puusta entistä pidemmälle jalostettuja tuotteita korvaamaan fossiilisia raaka-aineita. Painopaperi tuo kuitenkin edelleen yli 40 prosenttia konsernin liikevaihdosta. Tärkeitä tuotteita ovat myös sellu, vaneri ja tarramateriaalit.

Stora Enso on profiloitunut entistä vahvemmin erilaisten pakkausmateriaalien valmistajana. Yhtiön tukijalkoihin kuuluu myös sellun valmistus.

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Board on siirtänyt voimavaroja kannattamattomasta paperiliiketoiminnasta pakkauskartonkiin. Lisävauhtia konsernille antaa Äänekoskella käynnistynyt biotuotetehdas, jossa on tarkoitus valmistaa sellun lisäksi tulevaisuudessa myös pidemmälle jalostettuja tuotteita. 

Megatrendit lisäävät kysyntää

Handelsbankenin analyytikko Markku Järvinen huomauttaa, että globaalit megatrendit tarjoavat metsäyhtiöiden kasvuun hyvät puitteet. Puupohjaiset tuotteet voivat tarjota kestäviä ratkaisuja kaupungistumisen, ilmastonmuutoksen ja resurssien niukkuuden kaltaisiin haasteisiin.

”Metsäteollisuuden näkymiä parantaa esimerkiksi se, että muoville etsitään nyt vaihtoehtoja”, Järvinen sanoo.

Metsäalan tuotteiden kysyntää vauhdittavat kehittyvien talouksien uudet keskiluokkaiset kuluttajat etenkin Kiinassa. He ostavat entistä enemmän pakattuja tuotteita ja hygieniatuotteita. Niiden valmistamiseen tarvitaan sellua, kartonkia ja pehmopaperia.

Myös painopapereissa menee pitkästä aikaa paremmin. Kysynnän väheneminen on hidastunut, ja supistunut tuotantokapasiteetti alkaa vastata kysyntää.

”Se on mahdollistanut jopa paperin hintojen nostamisen”, Järvinen sanoo.

Epävarmuus varjostaa myös metsäyhtiöitä

Yhtiöiden vahva veto näkyy myös osakekursseissa. UPM:n kurssi oli lokakuun puolivälissä 185 prosenttia korkeampi kuin viisi vuotta sitten. Metsä Boardin kurssi oli noussut samassa ajassa 171 ja Stora Enson 119 prosenttia.

”Arvostustasoissa on kaksi ulottuvuutta. Toisaalta metsäyhtiöihin on tarttunut osakekurssien yleinen kurssinousu. Toisaalta metsäyhtiöitä on nostanut niiden oma tuloskunto. Myös investoinnit tuotannon kasvattamiseen luovat odotuksia”, Henri Parkkinen sanoo.

Parkkisen mielestä tämänhetkinen arvostustaso on perusteltu, mutta toisaalta myös riskit ovat viime aikoina kasvaneet. Ne liittyvät ennen muuta maailmantalouden näkymien synkistymiseen etenkin kauppapoliittisten jännitteiden takia.

”Epävarmuuden kasvu taloudessa voi vaikuttaa myös metsäteollisuuden tuotteiden kysyntään”, Parkkinen toteaa.

Riskeihin Parkkinen laskee myös valuuttakurssien heilahtelut. Toisaalta kurssimuutokset voivat myös parantaa suomalaisyhtiöiden kilpailukykyä, jos esimerkiksi euron kurssi heikkenee suhteessa dollariin.

Järvinen ja Parkkinen arvioivat, että ensi vuonna metsäyhtiöt tuskin yltävät viime aikoina nähtyihin tulosparannuksiin, vaikka sellun kysyntä näyttääkin jatkuvan vahvana.

”Yksi kannattavuutta syövä tekijä on kustannusinflaatio, joka johtuu ennen muuta puun ja energian hintojen noususta”, Järvinen sanoo.

”Metsäteollisuuden tuotteissa kilpailu on kovaa, joten kohonneiden kustannusten siirtäminen asiakkailta perittäviin hintoihin ei ole välttämättä helppoa”, Parkkinen jatkaa. 

 

Martti Remes

Rahat, verot, työ & eläke, koti

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.