veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Joko sijoittajat alkavat varautua laskukauteen? Sijoitusalkkuun defensiivisiä osakkeita

Joko sijoittajat alkavat varautua laskukauteen? Sijoitusalkkuun defensiivisiä osakkeita
24.4.2019

Osakkeiden korkealle kohonnut arvostus ja epävarmat ajat lisäävät sijoittajien kiinnostusta defensiivisiin osakkeisiin. Ne pitävät muita paremmin pintansa myös laskukaudella.

Epävarmuus maailmantalouden kehityksestä on lisännyt hermostuneisuutta myös Helsingin pörssissä. Osakekurssit nousivat alkuvuonna vauhdilla ylös, kun ne hieman aiemmin olivat tulleet ryminällä alas.

Olisiko nyt syytä siirtää oman sijoitussalkun painoa enemmän niin sanottuihin defensiivisiin osakkeisiin? Ne ovat keskimääräistä vähäriskisempiä osakkeita, joiden kurssi pysyy yleensä suhteellisen vakaana muun pörssin notkahtaessa.

”Osakkeiden arvostus on nyt suhteellisen korkealla, kun monet muut talouden luvut heikkenevät. Defensiivisten osakkeiden painon lisääminen on siksi paikallaan”, sijoituspalvelukonserni United Bankersin sijoitusjohtaja Teemu Perälä sanoo.

”Pitkäjänteisen sijoittajan on fiksua pitää defensiivisiä osakkeita aina salkussa, sillä ne mahdollistavat kohtuullisen tuoton läpi suhdanteen”, OP:n pääanalyytikko Antti Saari täydentää. 

Tasaista tulosta kaikkina aikoina

Defensiivisiä osakkeita löytyy toimialoilta, joiden liiketoimintaan talouden laskuilla tai nousuilla ei ole suurta vaikutusta.

”Näillä aloilla yhtiöt pystyvät tekemään vuodesta toiseen kohtalaisen vakaata tulosta ja takaamaan osakkeenomistajille myös suhteellisen tasaiset osinkotulot”, Saari toteaa.

Teleoperaattorit ovat hyvä esimerkki yhtiöistä, joiden bisnestä suhdannesyklit eivät suuresti heiluttele. Ihmiset puhuvat puhelimeen ja surffaavat netissä kaikkina aikoina ja ovat valmiita tästä maksamaan.

MITEN VALITSEN DEFENSIIVISIÄ OSAKKEITA? ”Kannattaa katsoa, miten yhtiöillä meni esimerkiksi finanssi- ja eurokriisien aikaan. Ne olivat hyviä happotestejä kertomaan, kuinka herkkä yhtiö on suhdanneheilahteluille.” Pääanalyytikko Antti Saari, OP 

Tasaisella tuloksenteolla on myös kääntöpuolensa. Vaikka taloudessa menisi todella kovaa, teleoperaattoreiden tulokset eivät yleensä parane samaa tahtia kuin esimerkiksi nousukaudesta hyötyvien rakennusyhtiöiden tulokset.

Myös vakuutusbisnestä pidetään suhteellisen vakaana liiketoimintana kaikkina aikoina. Sampo on ollut viime vuosina Helsingin pörssin parhaimpia osingonmaksajia. Finanssikonsernin syömähammas on vakuutusyhtiö If.

Vakailtakin aloilta löytyy pettymyksiä

Suuria heilahteluja ei ole myöskään sähköä tai päivittäistavaroita myyvien yhtiöiden tai elintarviketeollisuuden liiketoiminnassa, sillä energiaa ja ruokaa tarvitaan niin taantumassa kuin nousukaudellakin. Sama pätee lääkkeiden valmistukseen ja jakeluun.

Perälän mukaan sijoittajan on kuitenkin hyvä muistaa, että defensiiviseksikin mielletyllä alalla yksittäisen yhtiön vaikeudet tai sen ympärillä pyörivä uutisointi voivat heiluttaa kurssia huomattavasti.

”Esimerkiksi Orionin kurssi on viime vuosina vaihdellut 23 ja 58 euron välillä. Hyvästä tuloksenteosta huolimatta kurssi on välillä laskenut muun muassa yhtiön patenttien raukeamisen vuoksi. Välillä kurssi on taas noussut, kun lääkealaan sijoittavat rahastot ovat aktivoituneet ja nostaneet kaikkien alan yritysten kursseja.”

Myös elintarvikealalla yksittäisten yritysten ongelmat ovat koetelleet sijoittajien kärsivällisyyttä. Atrian ja HK Scanin osakekurssit ovat laskeneet viimeksi kuluneen vuoden aikana kuin lehmän häntä. Atrialla on ongelmia Ruotsissa ja Venäjällä. HK Scan ei puolestaan ole saanut uutta broileritehdastaan Raumalla kunnolla käyntiin.

Teemu Perälä muistuttaa, että hajautus on tärkeää defensiivisissäkin osakkeissa. Niitä kannattaa poimia eri toimialoilta eikä laittaa kaikkia rahoja vaikkapa DNA:n, Elisan ja Telian osakkeisiin.

MITEN VALITSEN DEFENSIIVISIÄ OSAKKEITA? ”Osakkeita kannattaa valita eri toimialoilta. Myös ajallinen hajautus on tärkeää. Osakehankintoja kannattaa tehdä pienemmissä erissä.” Sijoitusjohtaja Teemu Perälä, United Bankers 

Myös ajallinen hajautus on oleellista. Osakkeita kannattaa ostaa mieluummin säännöllisesti ja vähitellen kuin isoja määriä yhdellä kertaa. Se vähentää riskiä hankintojen väärästä ajoituksesta.

”Osakemarkkinat tuppaavat aina yllättämään, kuten olemme nähneet viime kuukausien aikana”, Perälä muistuttaa. 

Hajauttaa voi myös pörssin ulkopuolelle

Defensiivisten osakkeiden vastakohta ovat niin sanotut sykliset osakkeet. Ne ovat yhtiöitä, jotka reagoivat hyvinkin herkästi talouden käänteisiin. Hyvä esimerkki ovat suomalaiset konepajat, jotka nousevat tai laskevat maailmantalouden ja vientimarkkinoiden tahdissa.

Tosin rajanveto ei ole aivan selkeä. Koneen, Metson ja Wärtsilän kaltaisten teknologiayhtiöiden liikevaihdosta jo puolet tai ylikin saattaa tulla huoltopalveluista, joille riittää kysyntää myös silloin, kun uusien laitteiden myynti sakkaa.

Helsingin pörssissä defensiivisiä osakkeita on tarjolla rajallisesti. Perälä muistuttaa, että hajauttaa voi muuallekin, esimerkiksi muiden maiden pörsseihin.

Esimerkkinä Tukholman pörssistä hän mainitsee metsäyhtiö SCA:sta irtautuneen Essityn. Pehmopaperiyhtiön tuotemerkkeihin kuuluu eri puolilla maailmaa hyvin tunnettuja talouspapereita, vaippoja ja muita hygieniatuotteita, joita kuluttajat tarvitsevat myös huonoina aikoina.

Yhdysvaltain pörssissä defensiivisiä osakkeita ovat esimerkiksi erilaisia kuluttajatuotteita valmistava Procter & Gamble ja juomayhtiö Coca-Cola.

”Defensiivisyyttä voi hakea myös muista kuin yksittäisistä osakkeista. Esimerkiksi kiinteistö- ja metsärahastot tarjoavat tasaista kassavirtaa ja suojaa inflaatiota vastaan, eivätkä ne kulje juuri ollenkaan samaa tahtia osakemarkkinoiden kanssa”, Perälä toteaa.  

Matti Remes 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti