veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Fondian järjetön anti – mukana ollaan

Fondian järjetön anti – mukana ollaan
22.3.2017

Karo HämäläinenKARON PÖRSSI Tätä on odotettu! Fondian nimi on pyörinyt potentiaalisten listautujien arvuuttelulistoilla jonkin aikaa, ja viimein tämän vuoden alussa lakipalveluyritys kertoi hakeutuvansa alkuvuoden aikana First North -listalle. Anti alkoi tämän viikon maanantaina.

Alkuun kaksi disclaimeria.

Yksi: Tunnen Fondian neljän suurimman omistajan joukkoon kuuluvan Timo Lapin, ja olemme Facebook-kavereita. Fondiasta tosin emme ole jutelleet vaan kestävyysliikunnasta.

Kaksi: Olen merkinnyt osakkeita Fondian listautumisannissa, joka voidaan keskeyttää aikaisintaan perjantaina 24. maaliskuuta. Olen aika innoissani yhtiöstä.

Fondiassa minua kiinnostaa liiketoimintamalli. Liiketoimintamalli on yrityksen ydin. Se on liiketoimintaa, mutta siinä on myös aimo osa taidetta. Liiketoimintamallissa kuplii luovuus.

Arvostan kaunokirjoja, jotka risteyttävät kaksi traditiota. Juuri sellaiset teokset tapaavat huipentaa jonkin tyylisuunnan kehityksen ja samalla aloittaa uuden. Samalla tavalla liiketoimintamallin luovasti rakentaneet yritykset muuttavat maailmaa: Google, Airbnb, Facebook...

Liiketoimintamallin takana on kekseliäs oivallus.

Oivaltavassa liiketoimintamallissa usein sovelletaan tai asetetaan keskiöön alalle uuden tai vain sivuroolissa ollut tapa toimia. Liiketoimintamallin voi vaikkapa kopioida toiselle toimialalle ja siten muuttaa markkinaa. Bisneskirjailija voisi nimittää toimintatapaa vaikka sinisen valtameren strategiaksi.

Lakiosasto palveluna

Fondian liiketoimintamallin oivallus on tarjota lakiosaston ulkoistus kuukausimaksua vastaan. Sen sijaan että pk-yrityksellä olisi palkkalistoillaan oma juristi, se voi hankkia rutiiniluonteiset lakipalvelut Fondialta. Fondia kutsuu tätä it-maailmasta vaikutteita ottaneella lyhenteellä LDaaS (Legal Department as Service) eli lakiosasto palveluna.

Fondian viime vuoden tilinpäätöksestä laskettuna ulkoistusasiakas maksoi kuukausiveloituspalvelusta keskimäärin 2 500–3 000 euroa kuukaudessa. Se on selvästi vähemmän kuin mitä maksaisi kokoaikaisen oman juristin pitäminen palkkalistoilla.

Melkoinen osa lakipalveluista on kertaluonteisia: vaikkapa yrityskauppoja tai muita omistusjärjestelyitä ei hierota koko ajan. Näitä palveluita Fondia tarjoaa aivan niin kuin muutkin yritysjuridiikkatoimistot. Kun asiakassuhde on olemassa, asiakasyrityksen on luontevaa ja kätevää kääntyä näissäkin palveluissa juuri Fondian puoleen.

Viime vuonna Fondian liikevaihdosta 42 prosenttia tuli kuukausilaskutettavista peruspalveluista ja yhteensä 72 prosenttia niiltä yrityksiltä, jotka ovat Fondian LDaaS-asiakkaita. Pyörein luvuin laskettuna LDaaS-asiakkaat siis käyttivät neljä rahaa kuukausimaksuihin ja niiden päälle kolme rahaa projektiluonteisiin palveluihin.

Perustellusti voi huomauttaa, että 58 prosenttia Fondian liikevaihdosta kertyi muusta kuin kuukausilaskutuksellisista LDaaS-tuloista. Eroaako yhtiö sittenkään muista yritysjuridiikkatoimistoista?

Minun mielestäni eroaa. Olennaista on fokus. Koko liiketoiminta pyörii liiketoimintamallin mukaisen ytimen ympärillä, päätökset ja ratkaisut tehdään ytimen ehdoilla. Esimerkiksi Fondian tapauksessa kuvittelen, että liiketoimintaa kehitetään niin, että prosessit Fondian ja asiakasyritysten kesken hoituvat mahdollisimman saumattomasti. Siihen pyritään vaikkapa liiketoimintaprosesseilla ja sähköisillä työkaluilla.

Sillä, mitä yritys pitää ytimenään, on valtava merkitys. Parturi-kampaamo voi myydä samppoota ja hoitoainetta. Kemikaliokaupassa voi olla parturintuoli. Molemmasta saa samat palvelut, mutta yrityksen liiketoimintapäätökset ovat erilaisia.

Kuvaavaa on, että Fondia mieltää kilpailijoikseen perinteisten yritysjuridiikkatoimistojen ja yritysten omien lakiosastojen lisäksi teknologialähtöiset toimijat, jotka profiloituvat vielä pidemmälle viedyllä automaatiolla ja edullisemmalla hinnalla. Kilpailijoita voivat olla myös laajan palveluvalikoiman asiantuntijapalveluyritykset, joilta asiakasyhtiö voi ostaa kirjanpidot, konsultoinnit, juridiikat sun muut yrityksen tarvitsemat asiantuntijapalvelut.

Liikevaihtoa ylös, vallihautaa syvemmälle

Lakipalveluissa alalle tulemisen kynnys on samanmoinen kuin kengänlankkauspalveluissa. Kuka tahansa, joka pystyy uskottavasti myymään asiantuntemustaan, voi perustaa praktiikan. Edes lankkia ja rättiä ei tarvita.

Perinteiset asianajotoimistot ovat vähän kuin lakimiesten laskutusyhteenliittymiä. Samalla monet laki- ja asianajotoimistot elävät tähtijuristeista ja ovat tähtiensä vankeja. Ilman tiukkoja taloudellisia kahleita mainetta saaneet tekijät siirtyvät toisaalle tai perustavat oman klinikan.

Fondian ajattelutapa ei ruoki tähtikulttia, eikä toiminta ole niin riippuvainen yksittäisistä työntekijöistä kuin hyvin erikoistuneessa projektipajassa. Liiketoimintamalli tunkeutuu – niin uskon – koko ajan syvemmälle asiakasyritykseen. Samalla sujuvuus ja rutiinitöiden rutinoiminen tai jopa automatisoiminen synnyttävät säästöjä, jotka voi siirtää asiakkaille matalampina palvelumaksuina ja Fondian omaan katteeseen. Mitä tiiviimpi ja kiinteämpi asiakassuhde on, sitä syvemmällä asiakkaan liiveissä palveluntarjoajakin on.

Liiketoimintamalli kaivaa vallihautaa syvemmäksi tehokkuuden ja helppouden synnyttämien säästöjen, teknologia- ja kustannusetumatkan sekä asiakastyytyväisyyden (tai asiakkaan kynnyksen vaihtaa palveluntarjoajaa) kautta.

Liiketoimintamallinsa ansiosta Fondia on asemoitunut markkinalle omaan lokeroonsa LDaaS-palveluntarjoaksi. Sen lisäksi Fondian asiakas ostaa Fondian brändiä. Brändiin kuuluu rento yrityskulttuuri ja menestyminen työntekijöiden tyytyväisyyttä mittaavassa kilpailussa. Nokkelalla asemoitumisellaan ja hyvin hoidetulla markkinointiviestinnällään Fondia on rakentanut itsestään houkuttelevan brändin niin asiakkaiden kuin työntekijöiden kannalta.

Kasvunvaraa riittää

Fondian liikevaihto on kasvanut 2010-luvulla 5,9 miljoonasta eurosta (vuonna 2010) 14,9 miljoonaan euroon (vuonna 2016) eli keskimäärin yli kuusitoista prosenttia vuodessa. Fondia tavoittelee viidentoista prosentin kasvua. Se on kova mutta mahdollisuuksien rajoissa oleva luku.

Suomen lakipalvelumarkkina oli viime vuonna reilun 800 miljoonan euron suuruinen. Viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana markkina on kasvanut reilun viiden prosentin vuosivauhtia.

Osa lakipalveluista on suhdanneherkkää toimintaa. Talouden piristyminen vauhdittaa lakipalveluita kulmakertoimella. Toisaalta lakipalvelumarkkinan voi uskoa kasvavan trendinomaisesti ensinnä siksi, että juridiikan tarve lisääntyy, ja toiseksi siksi, että palveluiden ulkoistaminen lisääntyy.

Uskon, että Fondia pystyy positoitumisensa ja brändinsä ansiosta keskimääräistä markkinakasvua vauhdikkaampaan kasvuun.

Fondialla on toimintaa myös Ruotsissa ja Virossa. Niiden osuus yhtiön liikevaihdosta oli viime vuonna alle viisi prosenttia, eikä naapurimaista toistaiseksi ole tullut kuin tappiota. En lähtisi hinnoittelemaan Fondiaa kansainvälistymisen kasvun perusteella, vaikka siihen on optio.

Rahaa jota ei tarvita

First Northille hakeutumisen yhteydessä Fondia järjestää 390 000 osakkeen osakeannin. Samalla kaksi yhtiön perustajaa myy osakkeitaan yhteensä 261 000 kappaletta. Tarjolla on yhteensä siis 651 000 osaketta, joista henkilöstölle on korvamerkitty 75 000 kappaletta. Muut tarjottavat osakkeet jakaantuvat instituutioiden ja yleisömerkitsijöiden välillä suhteessa 2:1.

Sijoittajilta (ei henkilöstöltä) kerätään anti- ja myyntihinnan ylärajalla 7,65 eurolla 4,4 miljoonaa euroa. Kyseessä on melko pieni osake-erä. Instituutiosijoittajista Taaleri Mikro Markka Osake -rahasto ja Umo Capital ovat jo ilmaisseet halunsa merkitä yhteensä vähintään 270 000 osaketta. Suurimmalle osalle instituutioannin osakkeista on siis jo ottaja. Läpimenosta ei ole epäselvyyttä.

Kulujen jälkeen Fondia kerää osakeannilla pari miljoonaa euroa.

"Fondia aikoo käyttää osakeannista saamansa varat liiketoimintamallin kehittämiseen, digitaalisten työkalujen jatkokehitykseen ja kansainvälistymiseen", yhtiö kertoo esitteessään.

Jotain kai on pakko kertoa, kun rahaa kerätään. Tosiasiassa Fondia ei tarvitsisi kahta miljoonaa. Viime vuoden lopussa Fondian pankkitilillä oli 3,4 miljoonaa euroa ja myyntisaamisia oli 2,1 miljoonan edestä. Samaan aikaan vierasta pääomaa oli yhteensä 3,3 miljoonaa. Pitkäaikaisia lainoja ei ollut lainkaan.

Kassaa on toki sitten vuodenvaihteen huvennettu maksamalla 750 000 euron osingot. Jos yhtiö olisi kipeästi rahantarpeessa, ei se maksaisi mojovaa osinkoa.

Rahaa Fondia ei listautumisella tarvitse, näkyvyyttä, osakkeen uskottavaa markkinahintaa ja osakkeen vaihdettavuutta kyllä. Näkyvyys auttaa myyntityössä. Uskottavan hintainen osake mahdollistaa yritysjärjestelyt niin ostajan kuin myyjän roolissa. Osakkeen vaihdettavuus helpottaa henkilöstön sitouttamis- ja palkitsemisohjelmien rakentamista.

Juuri niitä Fondia listautumisellaan tavoittelee, ei rahaa.

Yleensä suhtaudun skeptisesti tilanteisiin, joissa yhtiön hyvin tuntevat perustajaosakkaat myyvät osakkeitaan. Fondian tapauksessa osakemyynnit eivät kuitenkaan ole järin suuri mörkö. Ensinnäkin vapaasti vaihdettavia osakkeita tarvitaan, jotta osakkeen markkinahinta olisi uskottava. Annin jälkeen vapaasti vaihdettavana on myynnistä huolimatta vain 32 prosenttia Fondian osakkeista. Perustajat ja muutama avainhenkilö ovat puolen vuoden ja vuoden lock up -myyntirajoitusten piirissä.

Kumpikin kahdesta osakkeitaan myyvästä perustajasta myy 130 500 osaketta ja kummallekin heistä jää 525 750 osaketta. Heilläkin on siten selvästi suurempi intressi toivoa osakkeelle hyvää jälkimarkkinakehitystä kuin pyrkiä saamaan osakemyynnissä tiukin mahdollinen hinta.

Realistinen arvostusskenaario

Fondian kulurakenne on melko kiinteä, sillä palkat ja vuokrat vievät suurimman osan tuloista. Jähmeän kulurakenteen takia liikevaihdon laskiessa tai kasvaessa odotettua vähemmän tulos voi laskea nopeasti. Lakipalvelut eivät perinteisesti ole olleet järin suhdanneherkkää toimintaa, mutta rahakkaiden, hulppeita menestymisbonuksia sisältävien yritysjärjestelyjen frekvenssi tapaa olla kiivaampaa nousukaudella kuin lamassa.

Liiketoimintamallin ansiosta asiantuntijapalveluyrityskin saa kuitenkin jonkin verran skaalautuvuutta ja sen myötä mahdollisuuden korkeampaan liikevoittoprosenttiin. Viime vuonna Fondian liiketulosprosentti oli reilut 13, ja tavoitteekseen se on asettanut 15 prosentin liikevoiton.

Yhtiö teki viime vuonna 1,5 miljoonan euron nettotuloksen. Tulosta on mahdollista kasvattaa orgaanisen ja epäorgaanisen kasvun sekä tulosmarginaalin tiristämisen kautta.

 Fondia tavoittelee viidentoista prosentin kasvua, mikä voi suhdanteen ja yrityksen tunnettuuden kasvun myötä onnistua orgaanisestikin. Jos kuitenkin arvioisi yhtiön pystyvän kasvattamaan ylintä riviään kymmenen prosenttia vuodessa kolmen vuoden ajan, vuoden 2019 lopussa käsillä olisi Fondia, jonka liikevaihto olisi vajaat 20 miljoonaa euroa ja liikevoitto 14 prosentin marginaalilla laskettuna 2,8 miljoonaa. Nollarahoituskuluilla ja nykyisellä yritysveroasteella nettotulokseksi tulisi 2,2 miljoonaa euroa.

Hyvässä kasvussa oleva, kannattava ja taseeltaan vahva yhtiö voitaisiin arvostaa pörssissä p/e:llä 17. Markkina-arvoksi tulisi 38 miljoonaa euroa.

Jos Fondia kasvaisi tavoitteidensa mukaisesti 15 prosenttia vuodessa, vuoden 2019 liikevaihto olisi 22,6 miljoonaa euroa ja 15 prosentin liikevoittomarginaalitavoitteen mukainen liikevoitto 3,4 miljoonaa, rahoituskuluton tulos verojen jälkeen 2,7 miljoonaa ja 17:n p/e-arvostuksella markkina-arvo 46 miljoonaa euroa.

Annin myötä Fondian osakemäärä kasvaa 3,9 miljoonaan osakkeeseen. 7,65 euron osakekohtaisella hinnalla markkina-arvoksi muodostuu 30 miljoonaa.

Jos kasvuskenaarioista ensimmäinen toteutuisi, osakkeen nousuvara jäisi 26 prosenttiin, mikä vastaa suunnilleen osakemarkkinoiden keskimääräistä kehitystä. Osinkojen ansiosta yleinen osakemarkkinakehitys ylittyisi. Jälkimmäinen kasvuskenaario sisältäisi luultavasti yritysostoja ja niiden myötä osakemäärän tai rahoituskulujen kasvamista.

Viime vuoden nettotuloksensa laskettuna osakkeen antihinnan mukaisen markkina-arvon kautta laskettu p/e-luku on 20. Nykyisessä pörssivaiheessa se ei ole kova hintalappu hyvässä iskussa olevalle kasvuyhtiölle, jolta voinee odottaa ennemmin positiivisia kuin negatiivisia yllätyksiä.

Nämä nyt ovat arvauksia siinä missä muutkin arvaukset.

Fondian osinkotavoitteena on maksaa ulos kaksi kolmasosaa osakekohtaisesta tuloksesta. Viime vuoden nettotuloksesta annin jälkeiselle osakemäärälle laskettu osakekohtainen tulos on 0,39 euroa ja siitä osinkopolitiikan mukainen osinko 0,26 euroa. Antihinnalla osinkotuotoksi muodostuisi 3,4 prosenttia.

Odotukset osingon kestävälle kasvulle tuntuisivat olevan hyvällä pohjalla, mutta ei kiinteäkuluista yhtiötä missään nimessä voi pitää riskittömänä sijoituksena. Kuukausilaskutteisten palveluiden ansiosta Fondia on kuitenkin kilpailijoitaan vakaampi.

Veikkaan, että anti uppoaa markkinaan kuin kuuma veitsi Omega 3 -rasvahappoja sisältävään Beceliin. Aion osallistua, mutta olenkin fani.

 Viikon trio: Fondian hallitsijat

 Fondian neljä perustajaosakasta omistavat ennen antia kukin 656 250 osaketta. Marianne Saarikko Janson ja Mårten Janson myyvät annin yhteydessä kumpikin 130 500 osaketta eli listautumishinnalla laskettuna miljoonan euron arvosta.

Osakemyyntien myötä suurimmiksi omistajiksi nousevat Johan Hammerénin Hypericus ja Timo Lapin Placereri. Fonditan toimitusjohtaja Salla Vainio omistaa 120 000 osaketta (arvo antihinnalla 918 000 euroa).

Omistaja
Osakkeita 
Arvo antihinnalla
Hypericus 656 250      5,0 milj. euroa
Placereri  656 250       5,0 milj. euroa
Marianne Saarikko Janson      525 750       4,0 milj. euroa
Mårten Janson     525 750      4,0 milj. euroa

Lähde: Fondian yhtiöesite

 

Karo Hämäläinen

Kirjoittaja on kirjailija ja sijoittamiseen erikoistunut vapaa toimittaja.

 

 

 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti