veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Digihankkeista nostetta pörssin it-yhtiöille – it-palveluala kasvaa taloutta nopeammin

Digihankkeista nostetta pörssin it-yhtiöille – it-palveluala kasvaa taloutta nopeammin
11.10.2021

Helsingin pörssin it-palveluyhtiöt saavat nostetta yhteiskunnan digitalisoitumisesta. Paheneva pula alan osaajista jarruttaa kuitenkin yhtiöiden kasvua ja kannattavuutta.

Yritykset ja julkinen sektori tehostavat toimintojaan uusilla digitaalisilla järjestelmillä ja palveluilla, joiden rakentamiseen tarvitaan avuksi it-palveluyhtiöiden asiantuntemusta.

Helsingin pörssissä markkina-arvoltaan ylivoimaisesti suurin it-palveluyhtiö on Tieto-Evry, jolla on tosin konsultoinnin ohella myös omaa ohjelmistokehitystä.

Raja it-alan ohjelmisto- ja palveluyhtiöiden välillä on hieman häilyvä, mutta pörssin päälistalla jälkimmäiseen ryhmään lasketaan yleisesti myös Digia, Gofore, Innofactor, Siili Solutions ja Solteq. First North -markkinapaikalta löytyvät Bilot, Netum ja Vincit.

"It-palveluyhtiöt konsultoivat asiakkaitaan digihankkeissa, joissa päivitetään olemassa olevia järjestelmiä tai rakennetaan kokonaan uusia kokonaisuuksia. Osa yhtiöistä tarjoaa myös tietojärjestelmien monivuotisia ylläpitopalveluja", OP:n seniorianalyytikko Kimmo Stenvall kertoo. 

Ala kasvaa taloutta nopeammin

Yhteiskunnan vauhdikkaan digitalisoitumisen myötä it-palvelut ovat kasvaneet viime vuosina Suomen taloutta nopeammin.

"Uudet pienemmät yhtiöt ovat päässeet liikevaihdossa tyypillisesti jopa 10 prosentin orgaaniseen kasvuun. Vanhat isot toimijat ovat joutunut tyytymään 2–3 prosentin kasvuun, sillä kasvavien liiketoimintojen vastapainoksi niillä on myös supistuvaa bisnestä", Nordean analyytikko Sami Sarkamies sanoo.

It-palvelutkaan eivät ole olleet immuuneja koronalle. Pandemian iskettyä meneillään olleet hankkeet pystyttiin hoitamaan etätyönä kohtalaisen hyvin, mutta uusia tilauksia asiakkailta oli vaikea saada epävarmassa tilanteessa.

"Nyt kysyntä on lähtenyt elpymään, mutta alan yhtiöiden välillä on yhä eroja", Sarkamies toteaa.

Tieto-Evry pääsi tämän vuoden toisella vuosineljänneksellä jälleen kasvu-uralle. Sen sijaan pienempien yhtiöiden toipumiseen on vaikuttanut asiakasyrityksen toimiala. Kaupan alalla it-palvelujen kysyntä on jatkunut vilkkaana, kun taas vaikkapa matkailusektorilla on ollut hiljaisempaa.

"Monen pienemmän yhtiön liikevaihto tulee muutamalta asiakkaalta. Se lisää liiketoiminnan riskejä", Sarkamies huomauttaa. 

Paikallisuus on valtti palvelussa

Kilpailu it-palveluissa on kovaa. Alan pörssiyhtiöiden kanssa hankkeita kärkkyvät Accenturen ja CGI:n kaltaiset jätit, mutta niitä tavoittelee myös iso joukko pienempiä suomalaisyrityksiä.

"Paikallisuudella on it-palveluissa iso arvo. Moni asiakas puhuu mieluummin konsultin kanssa suomea kuin keskustelee intialaisen helpdeskin kanssa", Stenvall sanoo.

MUISTA NÄMÄ, JOS SIJOITAT IT-PALVELUYHTIÖIHIN: "Liikevaihdon kasvun ja kannattavuuden ohella on hyvä katsoa myös raportointia työtyytyväisyyden kehityksestä." Seniorianalyytikko Kimmo Stenvall, OP

Vastaavasti paikallisten palvelujen arvostaminen jarruttaa suomalaisyritysten kasvua kansainvälisillä markkinoilla. Esimerkiksi Tieto-Evry on karsinut viime vuosina toimintojaan Euroopassa ja keskittyy jatkossa ennen muuta Pohjoismaihin.

"It-palveluyhtiön on rekrytoitava paikalliset asiantuntijat kussakin maassa. Se on pitkä ja usein vaikea tie rakentaa liiketoimintaa", Stenvall huomauttaa.

It-konsultointi on työvoimavaltaista toimintaa. Asiantuntijat voivat tehdä viikossa rajallisen määrän laskutettavia työtunteja, joten liiketoiminnan kasvattaminen edellyttää uusien asiantuntijoiden palkkaamista.

MUISTA NÄMÄ, JOS SIJOITAT IT-PALVELUYHTIÖIHIN: "Hajauttaminen on tässäkin tärkeää. Riskien vähentämiseksi ei kannata valita vain yhtä alan yhtiötä salkkuunsa." Analyytikko Sami Sarkamies, Nordea

Se onkin tällä hetkellä suurin haaste. Alan etujärjestön mukaan it-ala pystyisi palkkaamaan 10–15 000 uutta ihmistä, jos heiltä löytyisi tarvittavaa osaamista ja työkokemusta.

”Toimialalla on ollut työntekijöiden markkinat jo monta vuotta eli palkan on oltava kilpailukykyinen ja työympäristön kunnossa”, Stenvall sanoo.

Työvoimapula nostaa vääjäämättä palkkoja. Se taas syö yritysten kannattavuutta, vaikka ne pystyisivätkin siirtämään osan kohoavista kuluista asiakkailta perittäviin hintoihin.

"Voittomarginaalien kasvattamisessa potentiaali on rajallinen", Sarkamies toteaa.

Osakesäästäjälle mahdollisuuksia

Osaajapulasta huolimatta Sarkamies pitää it-palvelualan näkymiä valoisina. Siksi osakesäästäjänkin kannattaa katsastaa alan pörssiyhtiöitä potentiaalisina sijoituskohteina.

"Sijoitusten hajauttaminen on tässäkin tärkeää. Pelkän yhden yhtiön varaan ei kannata laskea. Tai jos näin tekee, on syytä valita isompi yhtiö. Se vähentää riskejä, kun liiketoiminta ei ole kiinni muutamasta asiakkaasta tai toimialasta."

"Pienemmillä yhtiöillä on tyypillisesti keskittynyt asiakaspohja, mikä lisää riskejä. Toisaalta pienemmissä yhtiöissä on nähty viime vuosina vauhdikkaita kasvutarinoita", Sarkamies sanoo.

Kimmo Stenvallia kiinnostavat tavanomaisten talouslukujen ohella it-palveluyhtiöiden raportointi henkilöstömäärän ja työtyytyväisyyden kehityksestä. Nämä asiat vaikuttavat yhtiön kykyyn saada riveihinsä uusia työntekijöitä ja pitää entiset talossa.

"Sijoittajalle ratkaisevaa on yhtiöstä saatu kokonaiskuva, joka pitää suhteuttaa osakkeen arvostustasoon. Hyvät yhtiöt ovat kalliita, ja osakkeen halpuudelle löytyy yleensä jokin syy." 

Matti Remes 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti