veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VAPAALLA

Mistä sähköt mökille ja veneeseen? Ota tuuli hyötykäyttöön

Mistä sähköt mökille ja veneeseen? Ota tuuli hyötykäyttöön
8.8.2019

Pientuulivoimala tuottaa kesämökillä sähköä ja lataa akkuja kesällä ja talvella, yöllä ja päivällä. Tuulivoimaa on helpointa hyödyntää tuulisessa paikassa, jossa yleisimpien tuulien suunnissa on riittävästi avointa, esteetöntä tilaa.  

Mökillä tarvitaan sähkölaitteita, mutta liittymä yleiseen sähköverkkoon todetaan monesti liian kalliiksi. Sähkövirtaa voi tuottaa itse aggregaatilla eli polttomoottorin pyörittämällä generaattorilla, aurinkosähköpaneelilla ja tuuligeneraattorilla. Radion ja matkaviestimen tarpeisiin riittää joskus mukana tuotu virtapankki.

Pientuulivoimala muuttaa tuulen voimaa sähköksi. Mökillä ja veneessä sähkö varastoidaan akustoon, josta otettavalla virralla ruokitaan valaistusta, vesipumppua, televisiota, radiota, viestimiä, kodinkoneita ja muita laitteita. 

Pientuulivoimalan tärkeimmät osat ovat roottori, generaattori vaihteistoineen, masto, ohjauselektroniikka ja akut. Mökille ja veneeseen tarkoitettujen pientuulivoimaloiden hinnat tarvikepaketteineen lähtevät noin 1 000–2 000 eurosta.

Tuuli- ja aurinkovoiman yhdistelmässä akkuja ladataan myös aurinkosähköpaneeleilla. Akkujen tasavirta muutetaan tarvittaessa verkkosähkön kaltaiseksi vaihtovirraksi niin sanotulla invertterillä. Mökillä ja veneessä kannattaa silti suosia akkujen 12 voltin tasajännitteellä toimivia laitteita. 

Esteet haittaavat tuulivoimalan toimintaa

Tuulivoimalan tuotto on sitä suurempi mitä useammin tuulee sopivasti ja mitä isomman pinta-alan roottori kattaa. Roottoreita ja voimaloita on kahta perustyyppiä:  vaaka-akselinen ja pystyakselinen. 

”Pyrstö” pitää vaaka-akselisen suunnan tuulta kohti. Pystyakselinen pyörii samalla tavalla tuulen suunnasta riippumatta. Vaaka-akselinen pystyy tuottamaan sähköä hiljaisemmalla tuulella kuin pystyakselinen. Toisaalta esteiden aiheuttama ilman pyörteily haittaa pystyakselista vähemmän kuin vaaka-akselista.

Molempia perustyyppejä on laajalti käytössä pienvoimaloissa. Olosuhteet ja tarpeet määräävät valinnan ja mitoituksen.

Sopiva paikka ja masto

On tärkeätä valita tuulivoimalalle sopiva asennuspaikka. Tuulivoimala tuottaa parhaiten sähköä paikassa, jossa yleisimmissä tuulen suunnissa on mahdollisimman paljon avointa, esteetöntä tilaa.

Erityisen otollisia paikkoja ovat rannikko, saaristo, vesistöjen rannat ja peltoaukeat. Puut, rakennukset ja muut esteet aiheuttavat pyörteilyä, joka haittaa voimalan toimintaa.

Maston pitää olla sopivan korkuinen. Rakennuksen katolle tuleva voimala tarvitsee sekin reilun korkuisen maston. Edullinen harustettu masto tukeutuu vaijereihin, jotka kuitenkin vievät tilaa. Itsestään seisova putkimasto koostuu peräkkäisistä, asteittain kapenevista putkista ja jykevästä perustuksesta. Putkimastoa edullisempi ristikkomasto vaatii sekin jämäkän perustuksen.

Harkinnassa tuulivoima? Viisi vinkkiä 

1. Lue Suomen Tuulivoimayhdistyksen ohjeet netissä.  

2. Tiedustele lähiseudulta kokemuksia tuulivoimasta.

3. Selvitä ja tarvittaessa mittaa asennuspaikan tuuliolosuhteet.

4. Selvitä paikkakunnan rakennusvalvonnasta tarvittavat luvat.

5. Huolla tuulivoimala säännöllisesti myyjän ohjeiden mukaisesti.

Vesa Ylä-Jääski

Lähteet: Motiva, Suomen Tuulivoimayhdistys: Opas oman pientuulivoimalan hankintaan, Jokamiehen opas tuulivoiman käyttöön, Esa Eklund, Kodin vihreä energia Oy 

Rahat, verot, työ & eläke, koti