veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

VAPAALLA

Kesäaika, talviaika, muu aika – kysely kellojen siirtelyn lopettamisesta alkaa

Kesäaika, talviaika, muu aika – kysely kellojen siirtelyn lopettamisesta alkaa
26.9.2018

Kysely kellojen siirtelyn lopettamisesta on käynnistynyt Otakantaa.fi-foorumilla.  Kerro kyselyssä, pitäisikö Suomen valita pysyväksi ajaksi nykyinen kesäaika, nykyinen talviaika vai jokin muu aika. Kysely on avoinna 12.10. asti.

Valittu aika vaikuttaa muun muassa iltojen ja aamujen valoisuuteen. Jos siirrytään pysyvästi kesäaikaan, illat olisivat keskimäärin jonkin verran valoisampia ja aamut pimeämpiä. Jos päädytään talviaikaan, aamut ovat puolestaan keskimäärin jonkin verran valoisampia ja illat pimeämpiä.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään, kun Suomi valmistelee kantaansa EU:n kesäaikaan liittyvään direktiiviehdotukseen. 

KELLOJA ON SIIRRELTY 35 VUOTTA Suomessa on noudatettu kesäaikaa yhtäjaksoisesti vuodesta 1981 lähtien. Nyt voimassa olevien säädösten perusteella kesäaika alkaa maaliskuun viimeisenä sunnuntaina kello 03.00, jolloin kelloa siirretään tunti eteenpäin. Kesäaika päättyy lokakuun viimeisenä sunnuntaina kello 04.00, jolloin kelloa siirretään tunti taaksepäin. Kesäajassa siis ollaan seitsemän kuukauden ajan. Talviajassa ollaan viisi kuukautta. 

Miten asia etenee?

Seuraavaksi EU päättää kellojen siirtelystä luopumisesta. Tämän jälkeen kukin jäsenvaltio päättää, mihin aikavyöhykkeeseen se kuuluu. 

Eduskunnassa ollaan yhtä mieltä siitä, että kellojen siirtelystä luopumista edistetään EU:ssa. Suomi ei ole vielä valinnut, mihin aikavyöhykkeeseen Suomi kuuluu. 

Valmistelussa kuullaan laajasti kansalaisia ja tutkitaan suomalaisten mielipiteitä asiasta. Tietoja käytetään hyväksi asian valmistelussa. Eduskunta päättää lopulta, mikä aika valitaan pysyvästi käyttöön, jos kellojen siirtelystä luovutaan.  

Direktiiviehdotusta käsitellään seuraavaksi valtioneuvostossa ja eduskunnassa. Käsittelyssä muodostetaan Suomen virallinen kanta. EU:ssa direktiivin valmistelu jatkuu neuvostossa ja Euroopan parlamentissa.

Jos direktiivi hyväksytään, se tapahtuu Euroopan neuvoston ja parlamentin yhteispäätöksin. Vasta tämän jälkeen se saatetaan kansallisesti voimaan kussakin EU-jäsenvaltiossa.

Tavoitteena on, että kukin jäsenmaa antaa viimeistään huhtikuussa 2019 tiedoksi, aikooko se noudattaa pysyvästi kesä- vai talviaikaa.

Viimeinen pakollinen siirtyminen kesäaikaan tapahtuu ehdotuksen mukaan sunnuntaina 31. maaliskuuta 2019. Sen jälkeen EU-maat, jotka haluavat siirtyä pysyvästi talviaikaan, voisivat vielä kerran siirtää kellonaikaa sunnuntaina 27. lokakuuta 2019. Tämän päivämäärän jälkeen muutokset eivät enää olisi mahdollisia.

Minna Petäinen

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti