veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Yrittäjän oltava itse aktiivinen konkurssihakemuksen torjumisessa – ota velkojaan yhteyttä ajoissa

Yrittäjän oltava itse aktiivinen konkurssihakemuksen torjumisessa – ota velkojaan yhteyttä ajoissa
22.1.2021

Konkurssilakia on muutettu muutamia kertoja koronakriisin aikana, jotta turhilta konkursseilta vältyttäisiin. Velkojien mahdollisuutta hakea yrityksiä konkurssiin vaikeutettiin 1.5.2020 alkaen, mutta väliaikainen laki on päättymässä 31.1.2021. 

”Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tilapäisiin maksuvaikeuksiin joutuneet yritykset kaatuvat konkurssiin. Yrittäjän tulee kuitenkin olla aktiivinen torjuakseen velkojan hakeman konkurssin”, Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula sanoo tiedotteessa.

Väliaikaisen lain tilalle tulee uusi väliaikaislaki, joka on voimassa 1.2.–31.9.2021. Se estää velkojia hakemasta yrityksiä konkurssiin lyhytkestoisten maksuvaikeuksien vuoksi.

Yleinen sääntö on, että summaltaan pienten saatavien vuoksi yrityksiä ei saa hakea konkurssiin. Jos maksukyvyttömyys on tilapäistä, yritys voi helmi-syyskuussa kiistää velkojan konkurssihakemuksen 30 päivän maksukyvyttömyysolettaman. 

Konkurssihakemusta voi vastustaa toimittamalla käräjäoikeudelle konkurssihakemuksen tiedoksisaannin jälkeen oman näkemyksensä siitä, miksi yritys on maksukyvytön vain tilapäisesti.

Yrityksen maksukyvyttömyyden tilapäisyys voi johtua esimerkiksi siitä, että maksukyvyttömyys on ohimenevää ja yritys on saamassa velan maksuun tarvittavia varoja.

Konkurssihakemuksen tekijänä on usein Verohallinto tai työeläkeyhtiö. Tärkeää on, että yrittäjä on mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteydessä velkojiin, kun maksuvaikeuksia ilmenee.

Suomen Yrittäjien verkkosivuilla on tietopaketti, johon on koottu perustiedot konkurssista ja korona-ajan erityispiirteistä sekä velkojalle että velalliselle. 

Lisäksi oppaassa kerrotaan lyhyesti yksityishenkilön velkajärjestelylain säännöksistä, joiden avulla yrittäjä voi hakea henkilökohtaisella vastuullaan olevien velkojien järjestelyä yritystoiminnan lopettamisen jälkeen.

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti