veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Yrittäjä järjestää työterveyshuollon yhä useammin myös itselleen

Yrittäjä järjestää työterveyshuollon yhä useammin myös itselleen
24.9.2020

Työterveyshuollon itselleen järjestäneistä yrittäjistä jopa yli puolella on mukana palvelussa myös sairaanhoito. Yrittäjä ostaa työterveyshuollon useimmiten itse valitsemaltaan yksityiseltä terveyspalveluyritykseltä, ilmenee Suomen Yrittäjien teettämästä Yrittäjien kuntabarometrista.

Työterveyshuollon järjestäminen yrittäjälle ei ole pakollista, mutta jos se järjestetään, vastaa työterveyshuolto sisällöltään ja korvauksiltaan työntekijöiden palvelua.

  • Suomessa 32 prosenttia yrittäjistä tekee töitä ilman työterveyshuoltoa.
  • Ennaltaehkäisevän työterveyshuollon on järjestänyt itselleen 31 prosenttia.
  • Sairaanhoito on mukana työterveyshuoltosopimuksessa 37 prosentilla. 
  • Vuoden 2016 kyselyssä yrittäjän työterveyshuolto oli käytössä vain 43 prosentilla yrityksiä.

 Tytöterveyshuollon järjestäminen: Yritykseni on järjestänyt työterveyshuollon, % (N=10404) Lähde: Suomen Yrittäjät

Lähde: Yrittäjien kuntabarometri 2020, Suomen Yrittäjät 

Yhä useammalla yksinyrittäjällä on työterveyshuolto

Erityisen merkittävä lisäys on tapahtunut yksinyrittäjillä: kun vuonna 2016 vain 18 prosenttia heistä järjesti itselleen työterveyshuollon, on luku nyt 39 prosenttia.

Pelkästään ennaltaehkäisevä palvelu on käytössä 19 prosentilla ja laajempi myös sairaanhoidon sisältävä työterveyshuolto 20 prosentilla yksinyrittäjistä.

Jos yrityksessä on työsuhteisia henkilöitä, on vähintään ennaltaehkäisevän työterveyshuoltopalvelun tarjoaminen heille pakollista. Kyselyn työnantajavastaajista 95 prosenttia ilmoitti myös tehneensä näin.

Palvelu oli useimmin järjestämättä alle 10 henkeä työllistävissä yrityksissä, mutta niissäkin asia oli kunnossa 94 prosentilla. 

Lähes kaksi kolmesta ostaa työterveyshuollon itse valitsemaltaan yksityiseltä terveyspalveluyritykseltä

Kunta on velvollinen järjestämään alueellaan sijaitsevissa työ- ja toimipaikoissa työskenteleville työterveyshuoltopalvelut. Tämän velvoitteen kunta voi hoitaa eri tavalla: joko tuottamalla palvelut itse, kuntayhtymänä, kunnallisena liikelaitoksena tai hankkimalla sen yksityiseltä palveluntuottajalta.

Kunta voi myös toteuttaa työterveyshuoltopalvelut yhteistyössä yksityisen työterveyspalvelujen tuottajan kanssa.

Kyselystä käy ilmi, että yrittäjät luottavat työterveyspalvelussa toisiin yrittäjiin:

  • 64 prosenttia työnantajavastaajista kertoo hankkivansa työntekijöidensä työterveyspalvelut yksityiseltä terveyspalveluita tuottavalta yritykseltä, jonka on itse valinnut.
  • 21 prosenttia käyttää kunnan työterveysyksiköitä tai -yhtiöitä,
  • 14 prosenttia kunnan kilpailuttamaa yksityistä yhtiötä. 

Lähde: Suomen Yrittäjien kuntabarometri -kyselyn on tehnyt Iro Research. Kyselyyn vastasi 10 404 yrittäjää eri puolilta Suomea helmi-toukokuussa 2020.

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti