veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Voiko oy:n omistajayrittäjä maksaa itselleen päivärahaa saamatta palkkaa?

Voiko oy:n omistajayrittäjä maksaa itselleen päivärahaa saamatta palkkaa?
1.7.2022

Olen osakeyhtiön omistajayrittäjä. Voinko maksaa itselleni päivärahaa, vaikka en maksa itselleni työnteosta palkkaa?

Verojuristi Georg Rosbäck vastaa:

Kyllä voit. Sinulle voidaan maksaa matkakustannusten korvauksia verovapaasti yhtiön asioissa tehdyistä työmatkoista.

Yleisten päivärahan maksun edellytysten tulee täyttyä, ja sinun on laadittava luonnollisesti myös matkalaskut kirjanpitoon.

Päiväraha on verovapaa, kun matka tehdään tilapäisesti erityiselle työntekemispaikalle. Laki ei tämän tarkemmin määrittele erityisen työntekemispaikan käsitettä.

Verovapaan päivärahan maksaminen edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä siitä paikasta, josta matka on tehty. Työmatka voi alkaa asunnolta, työasunnolta, toissijaisella työskentelypaikkakunnalla olevasta majoituspaikasta tai varsinaiselta tai toissijaiselta työpaikalta.

Jos palkansaaja käy saman työmatkan aikana eri kohteissa, koko työmatkan etäisyysvaatimus täyttyy, jos kauimmainen kohde on yli 15 kilometrin etäisyydellä lähtöpaikasta. Lisäksi erityisen työntekemispaikan pitää aina olla yli 5 kilometrin etäisyydellä kaikista edellä luetelluista paikoista.

Verovapaan päivärahan maksaminen ei edellytä kunnan rajan ylittämistä.

Päivärahan verovapaus edellyttää lisäksi, että työmatka kestää tietyn ajan. Kokopäiväraha on verovapaa, kun työmatka on kestänyt yli 10 tuntia. Osapäiväraha on verovapaa, kun työmatka on kestänyt yli 6 tuntia.

Jos työmatka on kestänyt yli vuorokauden (24 peräkkäistä tuntia), työnantaja voi maksaa palkansaajalle verovapaasti päivärahan kultakin matkavuorokaudelta. Matkavuorokaudella tarkoitetaan 24 tunnin pituista ajanjaksoa, joka alkaa palkansaajan lähtiessä työmatkalle.

Asiaa käsitellään mm. Verohallinnon syventävässä vero-ohjeessa Työmatkakustannusten korvaukset verotuksessa.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti