veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Tee edunvalvontavaltuutus ajoissa

Tee edunvalvontavaltuutus ajoissa
3.3.2017

Edunvalvontavaltuutus tehdään yhtä tarkasti kuin testamentti.

Edunvalvontavaltuutuksella voit itse järjestää etukäteen asioittesi hoidon sen varalta, että tulet myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitasi esimerkiksi heikentyneen terveydentilan vuoksi.

Valtuutus tehdään kirjallisesti yhtä tarkasti kuin testamentti. Mukana on oltava kaksi esteetöntä vähintään 18-vuotiasta todistajaa. Lähiomainen ei voi toimia todistajana. Valtakirjalla henkilö eli valtuuttaja nimeää valtuutetun hoitamaan asioitaan. Valtuutetun tulee suostua tehtävään.

Edunvalvontavaltuutuksen teossa on hyvä käyttää oikeusaputoimiston tai asianajajan apua. Usein myös pankit tarjoavat palvelua valtakirjan laatimisessa. Valtakirjan esimerkkipohjia löytyy esimerkiksi Muistiliiton verkkosivuilta osoitteesta www.muistiliitto.fi.

Edunvalvontavaltuutus on syytä tehdä hyvissä ajoin. Se ei ole vain vanhuuden mukanaan tuoma dokumentti. Mitä aikaisemmin valtuutuksen tekee, sitä varmempaa on, että ymmärtää sen sisällön. Viimeistään siinä vaiheessa, kun jää eläkkeelle, olisi hyvä hoitaa asia kuntoon.

 

Milloin tarvitaan lääkärintodistusta?

Edunvalvontavaltuutuksen sisältö on myös mahdollista jakaa kahtia siten, että nimeää yhden henkilön hoitamaan omaisuuttaan ja toisen terveyden- ja sairaudenhoitoaan.

Kun edunvalvontavaltuutusta tehdään, ei lain mukaan ole välttämätöntä vielä tässä vaiheessa hankkia mukaan lääkärintodistusta terveydentilastaan.

Tuore lääkärintodistus tarvitaan aina siinä vaiheessa, kun edunvalvontavaltuutus viedään vahvistettavaksi maistraattiin. Valtuutus tulee voimaan vasta kun maistraatti on vahvistanut sen.

Edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista voi pyytää, kun valtuuttaja on syystä tai toisesta tullut kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. Myös jo vahvistetun valtuutuksen mahdollinen peruutus on tehtävä maistraatissa.

Riitta Rimmi

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti