veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Saatko eläkettä Ruotsista? SINK-vero nousi tammikuun alussa 25 prosenttiin

Saatko eläkettä Ruotsista? SINK-vero nousi tammikuun alussa 25 prosenttiin
22.1.2018

Jos asut Suomessa ja saat eläkettä Ruotsista, Ruotsi verottaa eläkettä. Eläke vaikuttaa silti myös verotukseen Suomessa.

Ruotsista saamastasi eläkkeestä peritään Ruotsissa niin sanottu SINK-vero, jos et asu Ruotsissa eli olet Ruotsissa rajoitetusti verovelvollinen. Vuonna 2018 SINK-vero on 25 prosenttia. Vuonna 2017 SINK-vero oli 20 prosenttia.

Osa eläkkeestä voi olla verovapaata Ruotsissa, jos eläkkeensaaja saa sosiaalivakuutuksen perusteella yleistä eläkettä (allmän pension). Vuonna 2018 verovapaa osa on enintään 2 920 SEK kuukaudessa. Vuonna 2017 verovapaa osa oli 2 875 SEK kuukaudessa. Jos Ruotsista maksettava eläke jää kokonaan alle verovapaan osan, Ruotsi ei peri eläkkeestä lainkaan veroa.

Verovapaus Ruotsissa perustuu Ruotsin sisäiseen lainsäädäntöön, eikä sillä ole vaikutusta tulon veronalaisuuteen Suomessa, Verohallinto muistuttaa. Eläke on koko määrältään veronalaista tuloa Suomessa, vaikka tulo olisi osittain tai kokonaan verovapaata Ruotsissa.

Kaksinkertaista veroa ei kuitenkaan peritä, sillä Suomi poistaa kaksinkertaisen verotuksen Ruotsin eläkkeistä hyvittämällä ulkomaantulon veron tai vapauttamalla suomalaisesta verosta.

Lisätietoa SINK-verosta, särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, Skatteverketin (Ruotsin veroviranomainen) verkkosivuilta

Minna Petäinen 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti