veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Saan eläkettä Ruotsista – pitääkö siitä maksaa veroa myös Suomeen?

Saan eläkettä Ruotsista –  pitääkö siitä maksaa veroa myös Suomeen?
12.6.2020

Saan Ruotsista työeläkeyhtiö Alectalta eläkettä 1 669 kruunua kuukaudessa. Maksan tästä eläkkeestä veroa 417 kruunua. Pitääkö eläkkeestä maksaa veroa myös Suomeen?

Verojuristi Tuomo Lindholm vastaa:

Ruotsista saatu eläke vaikuttaa Suomen verotukseen. 

Jos muutit Suomeen tai aloit saada ruotsalaista eläkettä vasta 4.4.2008 jälkeen, eläkkeesi verotuksessa käytetään Suomessa ns. hyvitysmenetelmää. Ruotsin eläke verotetaan Suomessa, mutta Suomen verosta hyvitetään eli vähennetään Ruotsin vero. Vähennys ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin Ruotsin eläkkeestä Suomessa menevä vero.

Jos sen sijaan asuit 4.4.2008 Suomessa ja sait eläkettä Ruotsista, ruotsalaisen eläkkeesi verotuksessa käytetään Suomessa ns. vapautusmenetelmää. Tässä tapauksessa, jos sinulla on eläke- tai ansiotuloa myös Suomesta, Suomen veroprosentti lasketaan kaikkien tulojesi (Suomen tulo + Ruotsin tulo) perusteella. Joudut kuitenkin maksamaan veroa Suomeen vain Suomesta saamastasi tulosta. Vapautusmenetelmää sovelletaan niin kauan kuin asut keskeytyksettä Suomessa.

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti