veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Päivärahat ja kuntoutusrahat vastaavat vuodesta 2020 lähtien paremmin todellisia tuloja

Päivärahat ja kuntoutusrahat vastaavat vuodesta 2020 lähtien paremmin todellisia tuloja
18.4.2019

Vanhempain-, sairaus- ja luovutuspäivärahat, erityishoitoraha ja kuntoutusraha määräytyvät vuositulon perusteella vuoden 2020 alusta alkaen, kertoo Kela. Päivärahojen ja kuntoutusrahan määrä vastaa jatkossa paremmin todellista tulotasoa.

Vuositulo lasketaan vuodesta 2020 alkaen 12 kalenterikuukaudelta, jotka ovat edeltäneet etuusoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta.

Jos esimerkiksi oikeus äitiysrahaan alkaa 25.5.2020, vuositulo lasketaan huhtikuuta edeltävän 12 kalenterikuukauden ajalta eli 1.4.2019–31.3.2020.

Vuosituloa laskettaessa otetaan huomioon palkkatulot, yrittäjän eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukainen työtulo ja tietyt etuudet. Vuositulosta ei enää jatkossa vähennetä tulonhankkimismenoja. 

Vuositulo korvaa nykyisin päivärahojen perusteena käytettävät verotuksessa todetut työtulot, 6 kuukauden työtulot ja edeltäviin etuuksiin perustuvat työtulot.  Vanhempainpäiväraha voi kuitenkin jatkossakin määräytyä edeltävän vanhempainpäivärahan perusteena olleen tulon perusteella.  

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti