veronmaksajat.fi

TYÖ & ELÄKE

Onko mahdollista laskuttaa yrityksen kautta toimitusjohtajan palkka toisesta yrityksestä?

Onko mahdollista laskuttaa yrityksen kautta toimitusjohtajan palkka toisesta yrityksestä?
30.12.2022

Omistan yrityksen A, joka omistaa 30 prosenttia yrityksestä B. Onko estettä sille, että yritykseni A laskuttaa yritystä B työstäni toimitusjohtajana yrityksessä B? Näin nostaisin oman palkkani yritykseni kautta. Muutos olisi tarkoitus tehdä helmikuun 2023 alussa.

Verojuristi Merja-Liisa Huolman-Lakari vastaa:

Ei ole mahdollista.  

Osakeyhtiön toimitusjohtajan työ on luonteeltaan henkilökohtainen tehtävä, jossa voi toimia vain luonnollinen henkilö. Toimitusjohtajan tehtävästä maksettu korvaus katsotaan siten aina kokonaisuudessaan toimitusjohtajaksi nimetyn luonnollisen henkilön palkaksi riippumatta siitä, kenelle korvaus maksetaan (KHO 2013:1).

Jos korvaus maksetaan omistamallesi yhtiölle, maksettu korvaus on aina sinun veronalaista palkkatuloasi, josta maksajan on toimitettava ennakonpidätys ja maksettava työnantajan sairausvakuutusmaksu.

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti