veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Nainen hyötyy miestä enemmän työskentelystä yli eläkeiän – nettotuloja reippaasti lisää

Nainen hyötyy miestä enemmän työskentelystä yli eläkeiän – nettotuloja reippaasti lisää
8.12.2020

Vuoden lisätyöskentely yli vanhuuseläkeiän alarajan kasvattaa tuloja huomattavasti. Naisille hyöty on suurempi, koska he elävät keskimäärin miehiä pidempään.

Eläketurvakeskuksen mukaan vuoden lisätyöskentely kasvattaa loppuelämän nettotuloja lähes 10 prosenttia. Useimmille myöhempi eläkkeelle siirtyminen tarkoittaa merkittävästi korkeampia tuloja loppuelämäksi.

Hyöty vaihtelee yksilöiden välillä merkittävästi. Jos henkilö kuolee pian eläkkeelle siirtymisen jälkeen, ei suuremmasta kuukausieläkkeestä ole hyötyä. Toisaalta, pitkään elävä hyötyy eläkkeen lykkäämisestä muita enemmän.

Eroja löytyy myös koulutusasteittain. Esimerkiksi korkeakoulutetut hyötyvät tyypillisesti lykkäämisestä enemmän kuin ammattitutkinnon suorittaneet.

Eniten hyötyä työssä jatkamisesta saavutetaan ensimmäisenä vuonna. Kahden prosentin reaalikorolla laskettuna lisävuosi työelämässä nostaa loppuelinkaaren nettotuloja 9 prosenttia vuonna 1964 syntyneellä henkilöllä. Tämä tarkoittaa keskimäärin noin 40 000 euroa lisäystä loppuelämän nettotuloihin.

Työuran pidentämisen suhteellinen hyöty vähenee hiukan seuraavina lykkäysvuosina, koska lykkäyskorotus ei kasva korkoa korolle.

Loppuelämän nettotulojen summan muutos syntymävuosiluokittain Lähde: Eläketurvakeskus

Eri vuosikymmeninä syntyneiden ikäluokkien välillä on vain vähän eroja. Yksittäisinä tarkasteluvuosina satunnaiset tekijät, kuten hitaan ansiotason kasvun vaikutus eläkkeiden indeksointiin, voivat vaikuttaa lykkäyksen kannattavuuteen.

Vuonna 1954 syntyneille lykkääminen oli muita ikäluokkia vähemmän kannattavaa, koska he saavuttivat alimman vanhuuseläkeikänsä kiky-sopimuksen jälkeisenä vuonna.

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti