veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Miten Saksasta saatua eläkettä verotetaan?

Miten Saksasta saatua eläkettä verotetaan?
18.12.2020

Asun nyt Suomessa ja saan koko eläkkeeni Saksasta. Siitä kaksi kolmasosaa on omaa työeläkettä ja yksikolmasosa leskeneläkettä julkiselta sektorilta. Miten Suomi verottaa eläkettäni?

Verojuristi Tuomo Lindholm vastaa:

Suomen ja Saksan välistä uutta verosopimusta on sovellettu vuoden 2018 alusta lukien saatuihin eläketuloihin. Uuden verosopimuksen mukaan Suomella on oikeus verottaa Suomessa asuvan henkilön kaikkia Saksasta saamia eläkkeitä.

Siltä osin kuin verosopimus antaa myös Saksalle verotusoikeuden, kaksinkertainen verotus poistetaan Suomessa joko hyvitys- tai vapautusmenetelmällä riippuen siitä, minkälaisesta eläkkeestä on kyse.

Aihetta on käsitelty esimerkiksi Verohallinnon ohjeessa Eläketulojen verotus kansainvälisissä tilanteissa.

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti