veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Mitä maksaa pk-yrittäjän tapaturma- ja terveysvakuutus?

Mitä maksaa pk-yrittäjän tapaturma- ja terveysvakuutus?
11.10.2018

Tapaturmavakuutus ei ole yrittäjälle lain mukaan pakollinen, mutta sitä ei kannata jättää ottamatta. Vahingon sattuessa hyvään hoitoon pääsee sujuvasti ja sairauspäiviä tulee näin vähemmän. Jos työkyky alenee pysyvästi, vakuutus turvaa yrittäjän toimeentulon vielä eläkepäivilläkin.

Tapaturmavakuutus korvaa äkilliset ja yllättävät vammat. Kannattaa selvittää ennen vakuutuksen ottamista, mitkä vammat kukin vakuutusyhtiö katsoo tapaturmiksi. Vakuutussuojan rasitusvammoille ja useimmille sairauksille saa ottamalla terveysvakuutuksen.

Tilastojen mukaan ihminen käy keskimäärin neljä kertaa vuodessa lääkärissä. Terveysvakuutuksen vuosimaksua voi arvioida sen mukaan, selviytyisikö samalla rahalla neljästä käynnistä mahdollisine lisätutkimukseen.

Vertailu: vakuutukset Pirkon Kahvilalle ja Pentin Koulutukselle

Taloustaito pyysi elokuussa 2018 neljältä vakuutusyhtiöltä tarjoukset vapaaehtoisesta tapaturma- ja terveysvakuutuksesta. Vakuutuksia hakivat kuvitteelliset pk-yrittäjät Pirkko ja Pentti.

  • Pentillä on koulutusyritys pääkaupunkiseudulla. Hän on 50-vuotias mies (s. 1968) ja yksityinen elinkeinonharjoittaja. Yrittäjäansio on 37 500 e/v.  yrityksen liikevaihto on 90 000 e/v. Pentti matkustaa vuodessa noin 70 päivää. Hän kiertelee omalla autollaan kouluttamassa ja asiakaskäynneillä.
  • Pirkko omistaa kahvilan Pirkanmaalla. Hän on 45-vuotias nainen, (s. 1973). Yritys on yksityinen osakeyhtiö. Yrittäjäansio on 33 000 e/v.  Yrityksellä on kaksi työntekijää. Liikevaihto on 210 000 e/v.

Tapaturmavakuutuksen hintaan vaikuttavat muun muassa yrittäjän työtulo, ammatin riskit sekä yrityksen luottoluokitus. Terveysvakuutuksen hintaan vaikuttaa esimerkiksi ikä. Vakuutusyhtiöt näkivät kahvilatoiminnassa enemmän riskejä kuin kouluttajan työssä, joten Pirkon tapaturma- ja terveysvakuutuksen yhdistelmästä tuli hintavampi.

Tarjotut tapaturma- ja terveysvakuutuspaketit: suurin hintaero 699 euroa

Pirkon kallein tarjous maksoi 1 414 e/v. Pentin edullisin tarjous oli 715 e/v.

Vakuutustarjoukset e/v

Tapaturma Terveys Yhteensä
Fennia      
-Pirkko 722 221 943
-Pentti 514 261 775
IF      
-Pirkko 759 125*** 884
-Pentti 479 236*** 715
LähiTapiola      
-Pirkko 679 385 1 064****
-Pentti 430 357 787****
OP Vakuutus      
-Pirkko 787 627 1 414**
-Pentti 933* 451 1 384**

 Lähde: Taloustaidon kysely 8 /2019, Suomen Rahatieto

*OP Vakuutus oli ainoa yhtiö, joka arvioi Pentin liikkuvan työn vaarallisemmaksi.

** Kallein tarjous, mutta vastineeksi omavastuut 0 euroa.

***Edullisin tarjous, mutta korvaussumma enintään 10 000 euroa vakuutuskaudessa.

****Suurin hintaero kahvilayrittäjän ja kouluttajan vuosimaksulla samassa yhtiössä.

Omavastuu ja korvaussumma vaikuttavat hintaan

Vertailussa Pentin Koulutukselle ja Pirkon Kahvilalle tarjottiin saman suuruiset omavastuu- ja korvaussummat. Ne olivat vakuutusyhtiöiden mukaan tasolla, jota yleensä käytetään pienten yritysten vakuutuksissa.

Omavastuuta suurentamalla vakuutuksen vuosimaksua saa yleensä pienemmäksi. Omavastuun pienentäminen nostaa vuosimaksua.

Pentin Koulutus ja Pirkon Kahvila: Omavastuut

  Fennia  If  LahiTapiola  OP Vakuutus 
 Yrittäjän tapaturmavakuutus  0 e  0 e  0 e  0 e
 Yrittäjän terveysvakuutus  15 %/väh. 84 e  50 e  59 e  0 e

Lähde: Taloustaidon kysely 8 / 2018, Suomen Rahatieto

Vertailussa yrittäjän tapaturmavakuutus on työtapaturma- ja ammattitautilain mukainen. Korvaukset maksetaan lain mukaisesti. Vakuutus kattaa sekä työ- että vapaa-ajan tapaturmat.

Ansionmenetyskorvaukset perustuvat YEL-työtuloon. Ansionmenestysten ja hoitokustannusten lisäksi korvataan muun muassa perhe-eläkettä sekä pysyvästä vammasta aiheutunut haitta.

Yrittäjän tapaturmavakuutuksen maksu on verovähennyskelpoinen yrittäjän verotuksessa.

Pentin Koulutus ja Pirkon Kahvila: Korvaussummat

  Fennia  If  LahiTapiola  OP Vakuutus 
 Yrittäjän tapaturmavakuutus

Työtapaturma-
ja ammattitautilain mukaan

Työtapaturma-
ja ammattitautilain mukaan
Työtapaturma-
ja ammattitautilain mukaan
Työtapaturma-
ja ammattitautilain mukaan
 Yrittäjän terveysvakuutus  10 000 e/ sairaus tai tapaturma  10 000 e/vuosi *  42 047 e vakuutuksen voimassaoloaikana**  10 000 e/sairaus tai tapaturma***

Lähde: Taloustaidon kysely 8 / 2018, Suomen Rahatieto

*Tarjoukseen sisältyy hoitokuluturva, ei esim. työkyvyttömyys-, kuolemantapaus- tai vakavan vamman/sairauden turvaa.

** Vain Suomessa annettu hoito. Enintään 42 e maksu/sairaalapäivä, enintään 360 sairaalapäivää/sairaus tai tapaturma.

*** Vakuutusmäärä 30 000 e vakuutuksen voimassaoloaikana. Laaja turva, erikoislääkärin hoito työterveyslääkärin lähetteellä.

Satu Alavalkama

Mitä muita vapaaehtoisia vakuutuksia pieni yritys tarvitsee? Lue koko vakuutusvertailujuttu Yrittäjän 4 tavallista vakuutusvirhettä painetusta Taloustaidosta 9/2018. Lehti ilmestyi 10.10.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.