veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Oma pitkäaikainen sairaus yrittäjän suurin huolenaihe

Oma pitkäaikainen sairaus yrittäjän suurin huolenaihe
24.5.2022

Yrittäjiä huolettaa eniten omalle kohdalle osuva pitkäaikainen sairaus. Oman terveyden lisäksi huolta aiheuttavat muun muassa yhtiökumppanin työpanoksen menettäminen, tuotteiden saatavuuspula ja yrityksen taloustilanteen heikkeneminen. 

Lähi-Tapiolan Yrittäjien Arjen katsaus -kyselyn mukaan yrityksen koko vaikuttaa suuresti siihen, millaiset asiat yrittäjiä huolettavat.  

Kyselyyn vastanneet jaettiin kolmeen ryhmään yrityksen koon mukaan: itsensä lisäksi yhden henkilön työllistävät, 2–5 henkeä työllistävät, 6–20 henkilöä työllistävät ja yli 20 henkilöä työllistävät yrittäjät. Näistä yrittäjäryhmistä eniten huolestuneita monista asioista ovat ne yrittäjät, joiden yritys työllistää 6–20 henkilöä. 

Kun huolia ajatellaan taloudellisen toimeentulon kannalta, neljä asiaa huolestuttaa yrittäjien enemmistöä:

  • omalle kohdalle osuva pitkäaikainen sairaus 55 %,
  • oma pysyvä työkyvyttömyys 50 %,
  • yrityksen taloudellisen tilanteen heikkeneminen 50 % sekä
  • eläköityminen ja tulevan eläkkeen pienuus 50 %.

Oma tai läheisen hoiva ja talouden taantuma ovat huolenaiheita lähes yhtä usealle. 

Yrityksen taloudellisen tilan heikkeneminen huolestuttaa reilua 60 prosenttia niistä, jotka työllistävät itsensä lisäksi 2–5 tai 6–20 työntekijää. Erityisesti huoli korostuu heillä, joiden taloudellista tilannetta korona-aika on heikentänyt. 

Yrityksen taloudellinen tilanne ja jopa mahdollinen konkurssi huolettavat selkeästi enemmän myös pienituloisia, joilla on alle 20 000 euron bruttotulot. 

Yrittäjillä laaja huolien kirjo 

Yrittäjistä joka kolmas on huolissaan yhtiökumppaninsa työpanoksen menettämisestä. Tämä huolettaa 60 prosenttia niistä yrittäjistä, joiden yritys työllistää 6–20 työntekijää. Myös yli 20 henkeä työllistävien yrittäjista reilu puolet kantaa huolta asiasta. 

Komponenttien ja erilaisten tarvikkeiden saatavuusongelman kärjistymistä tuskin moni osasi aavistaa helmikuussa, kun kysely tehtiin. Venäjän helmikuun lopulla aloittama hyökkäyssota Ukrainaan on kuitenkin pahentanut jo aiemmin maailmaa vaivannutta elektroniikan komponenttipulaa.

Isommissa yrityksissä asia huolettaa selkeästi muita enemmän. Puolet niistä yrittäjistä, joiden yritys työllistää yli 20 henkeä, sanoo asian huolettavan melko tai erittäin paljon. Kaikista yrittäjistä joka kolmas sanoo saatavuusongelman huolettavan melko tai erittäin paljon. 

Kyselyn teon aikaan helmikuussa inflaatio huolestutti hieman enemmän niitä, jotka kokivat pärjäävänsä taloudellisesti huonosti kuin niitä, jotka näkivät tilanteensa valoisana. 

Henkilöstön saatavuusongelmat ja osaaminen huolettavat isommissa yrityksissä enemmän. Yli 20 henkeä työllistävien yritysten enemmistö kantaa huolta henkilöstön saatavuudesta  ja osaamisesta. 

Yrittäjät varautuvat eläkkeen pienuuteen 

Kyselyn mukaan 68 prosenttia yrittäjistä sijoittaa tai säästää säännöllisesti. Yrittäjät varautuvat taloudellisesti monenlaisiin asioihin. Peräti 62 prosenttia vastaajista sanoo varautuvansa eläköitymiseen ja eläkkeen pienuuteen. Omaan työkyvyttömyyteen varautuu 47 prosenttia ja pitkäaikaiseen sairauteen 42 prosenttia. 

Varautuminen omaan työkyvyttömyyteen kasvaa, kun puhutaan pienemmistä yrityksistä. Näin ajattelee reilu puolet yhden henkilön tai 2–5 henkeä työllistävistä.

Lähi-Tapiola teetti Yrittäjien Arjen katsaus -kyselyn Kantar TNS:llä helmikuussa 2022. Kyselyyn vastasi 502 yrittäjää ajalla 4.–20.2.2022. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin + 4,4 prosenttiyksikköä. 

Minna Petäinen 

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti