veronmaksajat.fi

TYÖ & ELÄKE

Miten toiminimiyrittäjä hyötyy ennakkoperintärekisteröinnistä?

Miten toiminimiyrittäjä hyötyy ennakkoperintärekisteröinnistä?
7.6.2024

Perustin toiminimen. Mitä hyötyä on ennakkoperintärekisteriin hakeutumisesta?

Verojuristi Harri Rajala vastaa:

Asiakkaan on yleensä helpompi asioida kanssasi.

Lähtökohtaisesti suorituksen maksajan on toimitettava toimeksiantosuhteessa maksettavasta työkorvauksesta ennakonpidätys, jos saajaa ei ole merkitty ennakkoperintärekisteriin.

Kotitalouksille on kuitenkin säädetty huojennus ennakonpidätysvelvollisuudesta silloin, kun kotitalouden maksama suoritus ei liity sen harjoittamaan elinkeino- tai muuhun tulonhankkimistoimintaan (esimerkiksi kotitalouden harjoittamaan vuokraustoimintaan). Huojennus koskee siis vain kotitalouden hyväksi tehdystä työstä maksettua suoritusta.

Jos tällaisesta työstä samalle saajalle maksettavat suoritukset eivät ylitä 1 500 euroa kalenterivuodessa, kotitalous ei ole velvollinen toimittamaan suorituksesta ennakonpidätystä.

Kotitalouden näkökulmasta viimemainittua asiaa on käsitelty syventävässä vero-ohjeessa Kotitalous työn teettäjänä.

Lisäksi ennakkoperintärekisteröinnilläsi on merkitystä asiakkaasi kotitalousvähennyksen kannalta. Kun ostaa yrityksen tekemään työtä kotona tai vapaa-ajan asunnolla, kotitalousvähennyksen yhtenä ehtona on, että yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin. Jos yritys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, työstä ei saa kotitalousvähennystä.

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti