veronmaksajat.fi

TYÖ & ELÄKE

Kansaneläke, toimeentulotuki, sairauspäiväraha, opintoraha – indeksikorotus nostaa Kelan etuuksia elokuussa

Kansaneläke, toimeentulotuki, sairauspäiväraha, opintoraha – indeksikorotus nostaa Kelan etuuksia elokuussa
25.7.2022

Elokuun 1. päivästä alkaen kansaneläkeindeksiin tehdyt indeksikorotukset kasvattavat Kelan etuuksia. Kolmen ja puolen prosentin korotus koskee muun muassa kansaneläkettä, vammaisetuuksia, työmarkkinatukea ja toimeentulotuen perusosaa. Opintoraha nousee 5,7 prosenttia.

Suurin osa Kelan etuuksista on sidottu kansaneläkeindeksiin. Normaalisti kansaneläkeindeksi tarkistetaan kerran vuodessa tammikuusta alkaen, mutta nyt siihen tehdään ylimääräinen korotus 1.8.-31.12.2022. Näin halutaan turvata etuuksien saajien ostovoima inflaation kiihtyessä.

  • Elokuusta alkaen yksinasuvan täysi kansaneläke suurenee 679,50 eurosta 703,45 euroon ja takuueläke 855,48 eurosta 885,63 euroon kuukaudessa.
  • Myös vammaisetuuksia korotetaan elokuun alussa. Esimerkiksi eläkettä saavan hoitotuen perusmäärä suurenee 73,00 eurosta 75,58 euroon kuukaudessa.
  • Työttömälle työnhakijalle maksettava työmarkkinatuki tai peruspäiväraha on elokuusta alkaen 35,72 e/pv (nyt 34,50 e/pv).
  • Toimeentulotuen perusosa yksinasuvalle suurenee 18,15 e/kk ja yksinhuoltajalle 20,70 e/kk.
  • Lasten kotihoidon tuen hoitoraha yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta suurenee 350,27 eurosta 362,61 euroon kuukaudessa.
  • Sairauspäivärahan vähimmäismäärä suurenee noin eurolla 29,67 eurosta 30,71 euroon päivässä.

Opintorahaan suurempi korotus

Opintorahaa tarkistetaan kansaneläkeindeksillä vuosittain uuden lukuvuoden alkaessa elokuussa.  Tänä vuonna opintorahaa korotetaan 1.8. alkaen 5,7 %, koska korotuksessa on mukana sekä normaali että ylimääräinen indeksitarkistus.

Itsenäisesti asuvan ja 18 vuotta täyttäneen opiskelijan opintoraha on nyt 253,69 e/kk.  Elokuusta alkaen se on 268,23 e/kk.

Ylimääräinen indeksitarkistus lisää Kelan etuusmenoja arviolta 90 miljoonalla eurolla vuonna 2022 ja 10 miljoonalla vuonna 2023.

Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusindeksiä, jonka Tilastokeskus laskee keskeisten hyödykkeiden hintatietojen perusteella.

 

Satu Alavalkama

Lähde: Kela

Kelan etuuksien uudet euromäärät ja tulorajat

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti