veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Kannattaako pienyrityksen hankkia tilintarkastaja?

Kannattaako pienyrityksen hankkia tilintarkastaja?
28.9.2020

Suomessa on noin 1 400 tilintarkastajaa. Tilintarkastuslaissa pienimmät yhtiöt on vapautettu tilintarkastusvelvollisuudesta. Kannattaako tilintarkastaja silti valita? Suomen Tilintarkastajat ry:n tilintarkastusasiantuntija Riitta Laine vastaa.

Mitä hyötyä tilintarkastuksesta on?

”Hyödyt ovat samat riippumatta siitä, onko kyseessä pakollinen vai vapaaehtoinen tilintarkastus.

Tärkein hyöty on varmistaa, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilintarkastus antaa tästä varmuuden yhtiölle itselleen ja sidosryhmille, kuten rahoittajille.” 

Eikö pätevä tilitoimisto korvaa tilintarkastajan?

”Tilintarkastajalla on tiukemmat riippumattomuus- ja pätevyysvaatimukset kuin kirjanpitäjällä. On hyvä, että tilinpäätöksen kokoavan kirjanpitäjän lisäksi sen käy läpi myös joku ulkopuolinen.

Tilintarkastaja voi huomata kirjanpidossa tai tilinpäätöksessä virheitä tai puutteita ja kertoa niistä niin, että ne voidaan korjata.”

Mitä muuta tilintarkastukseen kuuluu?

”Tilintarkastukseen kuuluu lain mukaan myös hallinnon tarkastus eli esimerkiksi se, että hallituksen kokouksista ja yhtiökokouksista on laadittu pöytäkirjat, kaupparekisterin tiedot ovat ajantasaiset ja yhtiö toimii yhtiöjärjestyksen määräysten mukaisesti.”

Mitä tilintarkastaja tekee, jos hän havaitsee puutteita?

”Tilintarkastaja voi huomauttaa havaitsemistaan puutteista johdolle. Virallisesti tilintarkastaja raportoi tilintarkastuskertomuksella, joka pitää toimittaa tilinpäätöksen mukana Patentti- ja rekisterihallitukseen. Siinä nousevat esiin kaikkein olennaisimmat ja vakavimmat asiat.

Tilintarkastaja voi sen lisäksi tuoda yhtiön hallituksen tietoon havaitsemansa vähäisemmät puutteet, minkä pohjalta yhtiö voi parantaa asioita.”

Missä kaikessa muussa tilintarkastaja voi auttaa?

”Tilintarkastajalta saa neuvoja taloudelliseen raportointiin ja kirjanpitoon. Häneltä kannattaa kysyä neuvoa asioista, joissa oma kirjanpitäjä ei osaa neuvoa – esimerkiksi silloin, jos yhtiöllä on kasvutavoitteita tai yritysjärjestelysuunnitelmia.

Tiintarkastaja voi neuvoa verotuksellisissakin asioissa. Tilintarkastajaan kannattaa olla yhteydessä myös tilikauden aikana eikä vain tilinpäätöksen valmistuttua.”

Mistä pätevän tilintarkastajan löytää?

”Patentti- ja rekisterihallituksella (PRH:lla) on tilintarkastajarekisteri, josta voi hakea tilintarkastajaa. Tilintarkastajien pitää olla PRH:n tilintarkastusvalvonnan hyväksymiä ja löytyä tilitarkastajarekisteristä.

Googlea kannattaa myös käyttää, jos hakee jotain tietyntyyppistä osaamista.

Pienissä yhtiöissä riittää yleensä HT-tilintarkastaja, mutta voidaan valita myös KHT-tilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitsee henkilön eikä tilintarkastusyhteisöä, pitäisi valita myös varatilintarkastaja.”

Paljonko tilintarkastajan palkkaaminen maksaa?

”Työ- ja elinkeinoministeriön yrityspaneeli selvitti alkukeväästä tilintarkastuksen hintaa. Mikroyrityksillä tilintarkastuksen hinta vaihteli 500 eurosta 2 000 euroon.

Hinta riippuu yleensä siitä, paljonko tilintarkastukseen menee aikaa. Ajankäyttö riippuu muun muassa yhtiön ominaisuuksista ja tilikauden tapahtumista.”

Outi Airaksinen 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti