veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Ikä jarruna työelämässä – työnhaku tyssää sekä nuorilla että yli 50-vuotiailla

Ikä jarruna työelämässä – työnhaku tyssää sekä nuorilla että yli 50-vuotiailla
2.10.2019

Ikä vaikeuttaa työnhakua ja on usein syynä epätasa-arvoiselle kohtelulle työelämässä. Erityisesti 18–29-vuotiaat ja yli 50-vuotiaat havaitsevat työnhaussa vaikeuksia iän vuoksi, ilmenee Työeläkeyhtiö Elon kyselytutkimuksesta.

”On huolestuttavaa, että lähes kolmasosa vastaajista oli havainnut juuri ikään liittyviä vaikeuksia työnhaussa. Nuorille täytyy antaa mahdollisuuksia kiinnittyä työelämään onnistuneesti, jotta työntekoon muodostuu hyvä suhde. 50-vuotiaalla puolestaan on noin viisitoista vuotta työuraa vielä edessä, Elon henkilöstöjohtaja Hilkka Malinen sanoo.

Useampi kuin joka kymmenes (13 %) epätasa-arvoista kohtelua kokeneista oli jäänyt kokonaan pois töistä. He olivat useimmiten 55–64-vuotiaita.

”Luku on kylmäävä. 55–64-vuotiaiden työllisyysaste Suomessa vuonna 2018 oli vain noin 65 prosenttia, mikä on 12,5 prosenttiyksikköä matalampi kuin Ruotsissa, Elon pääekonomisti Tiina Helenius toteaa.

Jos 55–64-vuotiaiden ikäryhmän työllisyysaste olisi Suomessa sama kuin Ruotsissa, Suomella olisi ollut vuonna 2018 yli 90 000 työllistä enemmän.

”Hallituksen 75 prosentin työllisyystavoite tarkoittaa, että tarvitsemme yli 60 000 uutta työllistä, mikäli työikäisen väestön supistuminen jatkuu aikaisempien vuosien vauhdilla. Suomella ei ole varaa menettää työikäisten ihmisten työpanosta epäoikeudenmukaiseksi koettujen työolosuhteiden takia", toteaa Helenius.

Lähes puolet vastaajista arvioi myös, että etninen tausta ja alentunut työkyky vaikuttavat kokemuksiin tasa-arvon toteutumisesta tai aiheuttavat vaikeuksia työnhaussa.

Monimuotoisessa työyhteisössä viihdytään hyvin

Kaksi viidestä uskoo, että monimuotoisuutta arvostetaan työpaikoilla nykyään enemmän kuin ennen. Useampi kuin joka kolmas kaikista vastaajista piti omaa työpaikkaansa erittäin tai melko monimuotoisena. Joka viidennen mielestä erilaisuus tai erilaisten ihmisten määrä omalla työpaikalla oli kasvanut viimeisen kahden vuoden aikana.

Mahdollisuus olla oma itsensä on tärkeää valtaosalle työelämässä olevista vastaajista. Useimpien mielestä työskentely monimuotoisessa työyhteisössä on mielekästä.

Työeläkeyhtiö Elon Yhdenvertaisuus työelämässä – onko sitä? -työelämätutkimus toteutettiin verkkokyselynä touko–kesäkuussa 2019. Kyselyyn vastasi yhteensä 2 020 työelämässä olevaa, 18–64-vuotiasta. Tutkimuksessa tarkasteltavat henkilökohtaiset ominaisuudet rajattiin viiteen monimuotoisuuden ilmentymään, jotka olivat sukupuoli, ikä, alentunut työkyky, seksuaalinen suuntautuminen ja etninen tausta. 

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti