veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

RAHAT

Naiset ja miehet tasapuolisesti edustettuina lähes puolella pörssiyhtiöiden hallituksista – johtoryhmissä kirittävää

Naiset ja miehet tasapuolisesti edustettuina lähes puolella pörssiyhtiöiden hallituksista – johtoryhmissä kirittävää
8.3.2023

Lähes puolella pörssiyhtiöiden hallituksista on nykyään tasapuolinen sukupuolijakauma, ja noin 30 prosentissa pörssiyhtiöiden johtoryhmistä naiset ja miehet ovat tasapuolisesti edustettuina. Keskiviikkona 8.3. vietetään kansainvälistä naistenpäivää.

Keskuskauppakamari on selvittänyt naisten määrän osuutta pörssiyhtiöiden hallituksissa jo vuosien ajan varsinaisissa yhtiökokouksissa nimettyjen hallitusten kokoonpanojen pohjalta.

Kun tarkastellaan vuoden 2022 tilastoja ja kaikkia pörssiyhtiöitä, tavoitteen sukupuolten tasapuolisesta edustuksesta täyttää lähes puolet yhtiöistä. Tarkastelussa mukana olleista 130 pörssiyhtiöstä vain 16 olisi jäänyt kokonsa puolesta vuonna 2026 voimaan tulevan EU:n kiintiödirektiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Naispuolisten hallituksen jäsenten osuuden kasvun taustalla on muun muassa hallinnointikoodin suositus, jonka mukaan pörssiyhtiön hallitukseen on valittava molempia sukupuolia. Jos pörssiyhtiö ei noudata tätä suositusta, sen on perusteltava poikkeaminen julkisesti.  
 
Keskuskauppakamarin selvityksen mukaan myös hallituskokoonpanoa valmistelevan toimielimen sukupuolijakaumalla on väliä. 
 
”Selvityksessä nousi esille selkeitä eroja. Yhtiöissä, joissa hallituksen kokoonpanoa koskeva ehdotus valmisteltiin osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa ja toimikunnassa oli vähintään yksi nainen, naisten osuus hallituksissa oli peräti 40 prosenttia. Silloin, kun nimitystoimikunta koostui pelkästään miehistä, naisten osuus hallituksissa jäi 31 prosenttiin”, Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala sanoo tiedotteessa.. 
 
Pörssiyhtiöiden johtoryhmissä naisten osuus on noussut 28 prosenttiin ja suurissa pörssiyhtiöissä ensimmäistä kertaa yli 30 prosenttiin. Tasapuolisesta naisten ja miesten edustuksesta johtoryhmässä voidaan puhua silloin, kun vähemmän edustettua sukupuolta on johtoryhmässä vähintään noin 40 prosenttia.   

Tiesitkö tämän suomalaisista naisista?

  • Suomen väestöstä 2,8 miljoonaa (50,6 %) on naisia.
  • Naisten keski-ikä on 44,8 vuotta ja eniten on 73-vuotiaita naisia, joita on 38 074.
  • Suomalaisten naisten yleisin ensimmäinen etunimi on Anne, ja kaikista naisten etunimistä yleisin on Maria.
  • 76 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä suomalaisnaisista on suorittanut jonkin peruskoulun jälkeisen tutkinnon.
  • Korkea-asteen tutkinnon suorittaneista naisia on lähes 58 prosenttia.
  • Suomalaisista palkansaajanaisista 76 prosenttia tekee kokoaikatyötä.
  • Naisvaltaisin toimiala on terveys- ja sosiaalipalvelut, jossa 85 prosenttia alan työllisistä on naisia.
  • Naispalkansaajien keskiansio vuonna 2022 oli 3 456 euroa kuukaudessa, kun taas miehillä vastaava luku oli 4 095 euroa.
    Lähde: Stat.fi

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti