veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Hallituksen esitys: leskeneläke määräaikaiseksi, avopuolisollekin eläke

Hallituksen esitys: leskeneläke määräaikaiseksi, avopuolisollekin eläke
23.4.2021

Hallitus esittää, että leskeneläkkeen kesto rajataan kymmeneen vuoteen tai siihen asti, kun nuorin lapsi täyttää 18 vuotta. Leskeneläkettä saisi myös avopuoliso, jonka kanssa vainajalla on yhteinen alaikäinen lapsi.

Lapseneläkkeen päättymisikää esitetään jatkettavaksi 20 vuoteen asti. Lesken osuus perhe-eläkkeestä maksettaisiin lapseneläkkeenä lapselle, jos leskeneläkkeen saajaa ei ole. 

Esitettyjä muutoksia leskeneläkkeen keston rajaamisesta sovellettaisiin vuonna 1975 ja sen jälkeen syntyneisiin leskiin, jos edunjättäjä kuolee ehdotettujen lakien tultua voimaan.

Leskeneläkkeen kestoon liittyvät muutokset eivät koske maksussa olevia leskeneläkkeitä eivätkä ennen vuotta 1975 syntyneitä leskiä.

Leskeneläkeoikeus tulisi avopuolisolle, jolla on edunjättäjän kanssa yhteinen alaikäinen lapsi, ja sitä maksettaisiin kunnes yhteinen lapsi täyttäisi 18 vuotta. Lisäksi avopuolisoiden on pitänyt asua yhdessä viisi vuotta ennen edunjättäjän kuolemaa. Nykyään tällaisessa perheessä vain lapseneläke on mahdollinen.

Minna Petäinen

Rahat, verot, työ & eläke, koti