veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Etätyövakuutus tarjoaa täsmäturvaa etätyöläiselle

Etätyövakuutus tarjoaa täsmäturvaa etätyöläiselle
20.1.2017

Kuka korvaa vahingon, jos etätyöläinen kompastuu mattoon tai liukastuu kotipihassa? Mitä työtapaturmavakuutus korvaa? 

Nainen tekee etätyötä kotona. Kuva: iStockphoto.com

Jo 15 prosenttia palkansaajista tekee etätyötä. Niinpä monet vakuutusyhtiöt kauppaavat yrityksille etätyövakuutusta, joka täydentää työtapaturmavakuutusta.

Moni arvostaa etätyön tuomaa työaikajoustoa ja työrauhaa sekä työmatkoista säästynyttä aikaa ja euroja. Toisaalta tiedetään, että valtaosa tapaturmista sattuu kotona ja vapaa-ajalla. 

Työlainsäädäntö ja työtapaturma- ja ammattitautilaki pätevät myös etätyössä eli ansiotyössä, jota tehdään yleensä kotona tai mökillä.

Jos etätyöläinen ei selvästi tee työtä, hänen toimintansa tulkitaan vapaa-ajaksi, jolloin työtapaturmavakuutus ei ole voimassa. Jos kotonaan toimiva etätyöläinen loukkaantuu rapuissa, kun menee vessaan, tapaturmaa ei korvata. Jos vessakäyntivahinko sattuisi työnantajan tiloissa, tapaturma korvattaisiin. 

Jos työntekijä vie työmatkallaan lapsensa päivähoitoon ja nyrjäyttää nilkkansa, työtapaturmavakuutus korvaa vahingon. Etätyöläisellä ei ole työmatkaa, joten hänen vahinkoaan ei korvata. 

Kun perhepäivähoitaja teki kotonaan hoitolapsille ruokaa, hän sai palovamman kuumasta liedestä, mikä oikeutti korvaukseen. Työtapaturmaksi katsottiin myös se, kun tietotyöläinen pudotti tietokoneensa jalkaterälleen. Korvauksen sai myös etätyöntekijä, joka siirsi autoaan kotipihalla asiakkaan auton tieltä, ja etätyöntekijä liukastui pahasti.

Huonommin kävi perhepäivähoitajalle, joka hoitolasten nukkuessa laittoi omia pyykkejään koneeseen, ja jätti sormensa pesukoneen luukun väliin. Hoitaja maksoi yksin sormensa hoitokulut. Ilman korvausta jäi myös etätyöläinen, joka vesilasia hakiessaan kompastui mattoon. 

Lakia tulkitaan ankarasti, sillä työnantaja ei voi suorasti valvoa työntekijänsä työtä.

Työnantajan ja etätyöntekijän pitää siis ennalta sopia pelisäännöt: työtehtävät, työnteon paikka, työvälineet ja työaikaseuranta. 

Jos tapaturmaa ei korvata työtapaturmavakuutuksesta, apuun voi tulla etätyöläisen oma tapaturmavakuutus. Myös Kela voi korvata kuluja ja ansionmenetystä. 

Uusi laki selvensi

Tapaturmavakuutuskeskuksen lakimies Kirsi Salo kiteyttää, että yrityksen työtiloissa töitä tekevä on vakuutettu myös työnsä tauoilla, mutta saman yrityksen etätyöläisen vakuutus rajoittuu määriteltyyn työtehtävään. 

”Kaikki selvitykset ovat tärkeitä. Jos etätyöläinen on saanut palovamman paistinpannusta, pitää osoittaa, miten paistinpannu liittyy työhön”, Salo konkretisoi.

Työtapaturma- ja ammattitautilaki uudistui vuoden 2016 alussa. Salo kertoo, että uuden lain myötä tapaturma-asiain korvauslautakunnasta ei ole tiedusteltu etätyötulkintoja. 

”Uuteen lakiin otettiin oikeuskäytäntöön perustuvat linjaukset, jotka olivat jo kehittyneet. Toki tulee uudenlaisia tapauksia, kun työn raamit muuttuvat”, Salo puntaroi.

Työtapaturmaratkaisuun haetaan muutosta ensimmäiseksi tapaturma-asiain muutostenhakulautakunnasta. Sinne on viime vuosina tullut muutama muutoshaku vuodessa, uuden lain myötä tulleita tapauksia ei ollut lokakuun lopulla tiedossa.

Salo päättelee, että uusi laki lienee riittävän selvä. Jos etätyövahingossa päädytään lakitupaan, oikeus tulkitsee vain sen, oliko etätyöläinen tapahtumahetkellä töissä vai vapaalla.

Salo sanoo, että jos työtapaturma sattuu muualla kuin työnantajan työtiloissa ja sovittuna työaikana, tapaturman selvitysten merkitys korostuu. Vakuutusasiantuntijat sitten arvioivat selvitysten johdonmukaisuuden, tapauksittain. 

Jos työtapaturma sattuu etätyöläisen vapaa-ajalla, korvauksen saannin ratkaisee yleensä se, pystyykö työntekijä osoittamaan, että hän teki sovittua työtehtävää. Jos työnantaja kieltäisi työntekijänsä selvityksen, työnantajan kielto ei yksinään sanelisi asiaa.                         

Epäselvissä tapauksissa vakuutusasiantuntija selvittää yrityksen yleisen toimintatavan. Jos esimerkiksi työtä tehdään joskus myös vapaa-ajalla, se voidaan tulkita hiljaiseksi hyväksynnäksi siitä, että työtä voi tehdä missä ja milloin vain. 

Etätyövakuutus paikkaa

Etätyövakuutus on vapaaehtoinen henkilövakuutus, joka korvaa muun muassa työntekijän ansionmenetystä tapaturma-ajan päiväkorvauksena, hoitokuluja, pysyvää haittaa ja kuolemantapausta. Vapaaehtoisuus tarkoittaa sitä, että jos tapaturma voidaan korvata jonkin lain nojalla, korvaus haetaan ensisijaisesti lakisääteisestä vakuutuksesta. 

Etätyövakuutus vakuuttaa etätyöläisen myös silloin, kun tämä ruokailee tai on muuten tauolla tai liikkuu etätyöpaikassaan. 

Yhtiöiden etätyövakuutuksissa on eroja kuten kaikissa muissakin vakuutustuotteissa. Etätyövakuutuksissa voi olla esimerkiksi omavastuita, jotka poikkeavat lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta. 

Korvauksen saa myös tapaturmasta, joka sattuu päivittäisiin työmatkoihin rinnastettavilla matkoilla, kuten lasten päivähoidon takia tehdyillä matkoilla ja lähikauppakäynneillä. Tämän jutun kolmesta vakuutusyhtiöstä tällaisilla matkoilla sattuneita vahinkoja korvataan Fennian ja OP:n etätyövakuutuksista, mutta If ei korvaa näitä.

If toi etätyövakuutuksen markkinoille jo vuoden 2012 etätyöpäivänä 21. syyskuuta. Suurasiakkaiden henkilövakuutusasiantuntija Seija Tolvanen kertoo, että joka kolmannella If-yritysasiakkaalla on jokin vapaa-ajan vakuutusratkaisu. Hän iloitsee, että keskustelu etätyövakuutuksista lisää työnantajien tietoisuutta siitä, että pelkkä työtapaturmavakuutus ei ratkaise työstä poissaolojen kustannuksia.

”Tapaturmista, joiden takia joudutaan olemaan pois töistä, työpaikan ulkopuolella sattuvien tapaturmien määrä arvioidaan ainakin kaksinkertaiseksi työpaikan tapaturmiin verrattuna. Siksi henkilöstö kannattaa vakuuttaa vapaaehtoisella vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella.”

OP:n henkilövakuutusten tiimipäällikkö Erno Mäkinen selvittää, että OP:n vapaaehtoisessa ryhmätapaturmavakuutuksessa on kolme tasoa. Yritys voi ottaa joko täysaikaisen eli sekä työn että vapaa-ajan turvan, pelkän vapaa-ajan turvan tai suppeimmillaan etätyövakuutuksen. Jälkimmäistä on runsaassa kahdessa vuodessa myyty vasta muutama, sillä Mäkisen mukaan yritykset vakuuttavat työntekijänsä mieluummin laajemmalla turvalla. 

Sekä Mäkinen että Fennian vapaaehtoisten henkilövakuutusten tuotepäällikkö Merja Fagerström arvioivat, että monessa yrityksessä ei tiedetä, miten työn tekemisen fyysinen paikka vaikuttaa tapaturmavakuutuksiin.

Etätyövakuutus tarjoaa kapeaa turvaa

Etätyövakuutus on yleensä yritykselle edullinen. Vakuutusmaksu riippuu valitun turvan laajuudesta, vakuutusmääristä ja mahdollisen päiväkorvauksen omavastuusta. Etätyövakuutus korvaa aina suppeammin kuin tapaturmavakuutuslakiin perustuvat vakuutukset. 

Etätyövakuutusta tuskin tarvitaan, jos yrityksellä on jokin muu vapaa-ajan kattava henkilövakuutus. Myös työtapaturmavakuutuksen voi ulottaa työntekijän vapaa-ajalle tai henkilöstön voi vakuuttaa sairauskuluvakuutuksella – näin työntekijä on aina tapaturmavakuutettu.

OP:n Mäkinen pitää järkevänä laajan turvan hankkimista. Silloin yrityksessä ei tarvitse pähkäillä, sattuiko tapaturma etätyössä, työtauolla tai vaikka juoksulenkillä työpäivän jälkeen. 

”Työnantajat yleensä ymmärtävät, että vapaa-ajan vakuutus sitouttaa ja palkitsee henkilöstöä. Työntekijälle ryhmävakuutus on kätevä tapa hoidattaa itsensä nopeasti kuntoon.”

Myös Fennian Fagerström ja Ifin Tolvanen sanovat, että vapaa-ajan ryhmävakuutus antaa päivärahan ja muut korvaukset, jos vahinko sattuu. Molempia – etätyövakuutusta ja vapaa-ajan vakuutusta – ei kannata ottaa.

Ifin Tolvanen huomauttaa, että vapaaehtoisten vakuutusten korvauksia ei soviteta yhteen muiden vakuutusten kanssa. Vakuutettu siis voi saada kertakorvauksen monesta vapaaehtoisesta vakuutuksesta. Tapaturmavamman hoitokulut maksetaan kuitenkin vain yhdestä vakuutuksesta. 

Jatkuva etätyö, vakuutettuina* 10 työntekijää, e/v

Fennia If OP
591 624,97** 1 938

Lähde: Yritysten etätyövakuutusasiantuntijat

* Etätyövakuutuksen enimmäiskorvaukset työtapaturmasta: hoitokulut 20 000 euroa, päiväkorvaus 150 euroa, pysyvä haitta 200 000 euroa, kuolema 200 000 euroa. Vakuutusehdot eivät ole täysin vertailukelpoisia.

**Ifillä ei tässä ole päivärahakorvausta.

Hannu Kaskinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.