veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Eläkkeen hintalappu hukkateillä – valtaosa ei tiedä, paljonko tuloista maksetaan eläkemaksuja

Eläkkeen hintalappu hukkateillä – valtaosa ei tiedä, paljonko tuloista maksetaan eläkemaksuja
13.11.2020

Suomalaisista vain harvat tietävät, kuinka paljon tuloista maksetaan eläkemaksuja. Puolet ei osaa sanoa maksun suuruudesta mitään ja reilu neljäsosa arvioi aliarvioi maksun alakanttiin, käy ilmi Eläketurvakeskuksen (ETK) kyselystä.

Eläkemaksu on keskimäärin 24,4 prosenttia palkasta. Eläkkeiden rahoituksesta leijonanosa kerätään eläkemaksuilla. 

Kuinka suuri on keskimääräinen ansioista ja yrittäjän työtulosta maksettava eläkemaksu? Lähde: Eläketurvakeskus

Tutkimuksen mukaan korkeakoulutetut, yrittäjät ja korkeimpaan tuloluokkaan kuuluvat tietävät eläkemaksun tason oikein muita useammin.

Naiset, perusasteen koulutustaustaiset, eläkeläiset sekä alimpiin tuloryhmiin kuuluvat osaavat muita harvemmin arvioida eläkemaksun tasoa.

Palkansaajien huonoa tietämystä eläkemaksuista selittänee se, että palkkakuitissa näkyy vain työntekijän palkasta perittävä eläkemaksu, mutta työnantajan osuus maksusta ei kuitissa näy. 

Yrittäjät maksavat maksunsa kokonaan itse, joten he tietävät eläkemaksun tason oikein muita useammin.

Parhaiten suomalaisilla on tiedossa vanhuuseläkkeen ikäraja. ETK:n tutkimukseen osallistuneista lähes kolme neljästä tietää, että vanhuuseläkkeen ikäraja ei ole sama kaikille. Vanhuuseläkeikä muuttui ikäluokkakohtaiseksi vuoden 2017 eläkeuudistuksessa.

Heikoiten suomalaisten tunnistavat lastenhoidon ja opiskelun vaikutuksen eläketurvaan. 

Eläkejärjestelmän yksityiskohtien tunteminen Lähde: Eläketurvakeskus

 

FAKTA: Näin työeläkkeet rahoitetaan

  • Työeläkkeet rahoitetaan pääasiassa työnantajien, työntekijöiden ja yrittäjien maksamilla työeläkevakuutusmaksuilla. Eläkerahastoinnin ja sijoitustoiminnan tarkoituksena on vakauttaa tulevia eläkemaksuja eläkemenojen kasvaessa.
  • Vuonna 2020 yksityisalojen eläkemaksu on keskimäärin 24,4 prosenttia palkasta.
  • Työntekijän osuus tästä on alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä työntekijöillä 7,15 prosenttia ja 53-62-vuotiailla 8,65 prosenttia.
  • Työnantajan maksuosuus on keskimäärin 16,95 prosenttia. Työnantajan maksuosuutta alennettiin keväällä tilapäisesti 2,6 prosenttiyksikköä pandemian aiheuttaman talouskriisin vuoksi.
  • Yrittäjien ja maatalousyrittäjien maksamat eläkemaksut pohjautuvat yrittäjien vakuutettuihin työtuloihin. Alle 53-vuotiailla eläkemaksu 24,10 prosenttia ja 53-62-vuotiailla 25,60 prosenttia.
    Lähde: Eläketurvakeskus

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti