veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Selvitys: Entistä useampi kokee työkykynsä heikkenevän

Selvitys: Entistä useampi kokee työkykynsä heikkenevän
1.9.2015

Alle 40-vuotiaiden suomalaisten työntekijöiden arvio omasta työkyvystään on heikentynyt.

Etenkin lyhyet sairauspoissaolot ovat lisääntyneet. Vanhemmilla työntekijöillä lyhyitä poissaoloja on vähemmän. Tämä käy ilmi työhyvinvoinnin asiantuntijayritys Odumin ja työeläkeyhtiö Varman tekemästä Työntekijän työkyky ja hyvinvointi -selvityksestä.

Alle 40-vuotiaiden lyhyiden sairauspoissaolojen määrä on selvityksen mukaan huolestuttavan suuri. 

”Työkyvyn ylläpitämiseksi ja työkykyriskin ehkäisemiseksi sairauspoissaolojen seurannasta ja arvioinnista pitäisi siirtyä niiden taustalla olevien syiden selvittämiseen ja etsiä keinoja sairauspoissaolojen vähentämiseksi”, painottaa ODUMin asiantuntijalääkäri Riikka Mattila.

Varman kehityspäällikkö Johanna Ahonen nostaa esiin esimiestyön merkityksen. ”Avainasemassa ovat laadukkaan esimiestyön varmistaminen ja esimiehen herkkyys huomata työn sujuvuuden ongelmia riittävän varhain. Työn sujuvuuden haasteisiin tulisi vastata yksilöllisillä ratkaisuilla. Työnkuvaa tulisi muokata henkilön vahvuuksien mukaan.” 

Työhön liittyvät syyt aiheuttavat nykyiselle työelämälle ja sen kehittämiselle erityisiä haasteita. 

”Työn johtamisesta pitäisi siirtyä ihmisten ja yksilöiden vahvuuksien johtamiseen. Kirkkaat tavoitteet, osaamisen varmistaminen, motivoiminen ja osallistaminen ovat tärkeitä tekijöitä työn hallinnan tukemisessa”, Johanna Ahonen jatkaa. 

Elämäntapojen paraneminen ristiriidassa työkykyriskin kasvun kanssa, sillä työntekijöiden terveyskäyttäytyminen on kehittynyt myönteisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Alkoholia ja tupakkaa kuluu vähemmän ja liikkumattomia osuus on laskenut. 

”Työkykyriskin kasvaminen alle 40-vuotiaiden keskuudessa on ristiriidassa sen kanssa, että etenkin heidän elämäntapansa ovat kehittyneet positiiviseen suuntaan”, Riikka Mattila sanoo. Esimerkiksi alkoholia runsaasti juovia on nuoremmissa ikäluokissa vähemmän. 

”Elämäntapojen koheneminen ei näytä laskevan työkykyriskiä, koska työhön liittyvien tekijöiden vaikutus on niin suuri”, Riikka Mattila toteaa.

Minna Petäinen

 

Rahat, verot, työ & eläke, koti