veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

TYÖ & ELÄKE

Nollatuntisopimus noin 83 000 palkansaajalla

Nollatuntisopimus noin 83 000 palkansaajalla
5.3.2015

Neljä prosenttia palkansaajista työskentelee niin sanotulla nollatuntisopimuksella, selviää Tilastokeskuksen selvityksestä. Nollatuntisopimuksella työskentelevät olivat pääosin nuoria: lähes puolet oli alle 25-vuotiaita ja 65 prosenttia oli alle 30-vuotiaita.

Floristi Kuva iStockphoto.com

15–64-vuotiaista palkansaajista noin 83 000:lla oli oman ilmoituksensa mukaan nollatuntisopimus. Enemmistö heistä, 57 prosenttia, oli naisia. Miesten osuus oli 43 prosenttia. Nollatuntisopimuksella työskenteleviä naisia oli vuonna 2014 yhteensä 47 000 ja miehiä 36 000.

Kaikkien nollatuntisopimuksella työskentelevien tavanomainen viikkotyöaika oli keskimäärin 23 tuntia viikossa. Heistä osa-aikaisesti työskentelevien keskimääräinen tavanomainen viikkotyöaika oli 15 tuntia viikossa ja kokoaikaisesti työskentelevien 37 tuntia viikossa.

Nollatuntisopimuksella tarkoitetaan työsopimusta, jossa minimityötuntien määräksi on sovittu nolla tuntia. 

"Nollatöiden kasaantuminen naisille ongelma"

Työministeri Lauri Ihalainen pitää pulmallisena nollatöiden kasautumista naisille. "Tämä on selvä haaste myös työelämän tasa-arvon kannalta."

Vähimmäistyöaikaan on etsitty tällä hallituskaudella kolmikantaista ratkaisua, mutta yhteisymmärrystä ei ole löytynyt. 

"Yleisillä työehtosopimuksilla pystytään vastaamaan alakohtaisiin haasteisiin, mutta lainsäädäntöön tulisi määritellä vähimmäistyöajan yleiset kriteerit", Ihalainen sanoo. 

Huolestuttavana Ihalainen pitää myös sitä, että nollasopimuksilla työskentelevistä yli puolet ilmoittaa pääasialliseksi toiminnakseen ansiotyön. "Vastentahtoisessa osa-aikatyössä ongelmat koskevat erityisesti ihmisten perustoimeentuloa", työministeri huomauttaa.

Minna Petäinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke

Haluatko lisää hyötytietoa taloudesta?

Tilaa tästä Veronmaksajien ilmainen uutiskirje.
Voit peruuttaa sen koska tahansa.