veronmaksajat.fi

KOTI

Näin verotus, tulokehitys ja inflaatio iskevät erilaisten perheiden talouteen – katso oman perheesi tilanne

Näin verotus, tulokehitys ja inflaatio iskevät erilaisten perheiden talouteen – katso oman perheesi tilanne
22.10.2021

Mitä käy perheen ostovoimalle tai veroille ensi vuonna? Entä miten inflaatio osuu sinun perheeseesi, kun otetaan huomioon juuri teille tyypilliset kulutustottumukset? Palkansaajien tutkimuslaitos, PT, on rakentanut seitsemän kuvitteellista perhettä, joiden tilannetta peilataan syksyn talousennusteeseen.

Miltä näyttää Verolan kunnassa asuvan kaksilapsisen Taitajien perheen ensi vuosi? Ei ehkä niin auvoiselta, sillä todennäköisesti perheen reaalitulojen kasvu hiipuu, mutta verojen osuus bruttotuloista kasvaa.

Sen sijaan inflaatio näyttäisi jäävän Taitajien perheessä vuosina 2022 ja 2023 monien muiden perheiden inflaatiota alhaisemmaksi. Tämä johtuu siitä, että asuntolainojen korot pysyvät alhaisina. 

Taitajien perhe on tuloiltaan ja rakenteeltaan hyvin lähellä Palkansaajien tutkimuslaitoksen esimerkkiä toimihenkilöperheestä. Siihen kuuluvat Iiro Insinööri ja Saila Sairaanhoitaja ja heidän kaksi lastaan. Perhe asuu omistusasunnossa, josta heillä on 150 000 euroa asuntovelkaa.

Ensi vuonna perheen käytettävissä olevien tulojen kasvua nakertaa muun muassa asuntolainan verovähennysoikeiden asteittainen poistaminen vuoteen 2023 mennessä. 

Reaalitulojen kasvu, toimihenkilöperhe, 2 lasta

 

Lapsiluku tasaa tuloeroja

Toimihenkilöperheen lisäksi PT:n tarkastelun kohteena ovat hyvätuloinen perhe, työntekijäperhe, yksinhuoltajaperhe, työmarkkinatukea saava yksin asuva työtön, ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa saava työtön sekä eläkeläispariskunta.

PT:n selvityksen mukaan lasten määrä supistaa tuloeroja esimerkkiperheissä, mikä johtuu tulonsiirroista. 

Esimerkkilaskelman yksinhuoltajalle maksetaan lapsilisää, yleistä asumistukea ja elatustukea. Tukien määrä kasvaa lapsiluvun kasvaessa. Jos yksinhuoltaja asuisi yksin, hänen ainoa tulonsiirtonsa olisi pienehkö määrä yleistä asumistukea. Kolmen muun palkansaajaperheen ainoa tulonsiirto ovat lapsilisät.

Kun pienituloisimman ja suurituloisimman palkansaajaperheen käytettävissä olevia tuloja verrataan, selviää, että tuloerot pienenevät lapsiluvun kasvaessa.

Tulokehitys vaisua tulevina vuosina

Vaikka työllisyystilanne koronan jälkeen paranee, keskimääräinen tuottavuus ja sen myötä tulokehitys eivät näyttäisi kohenevan häävisti. Palkansaajien tutkimuslaitoksen ennustepäällikön ja tutkimuskoordinaattorin Ilkka Kieman mukaan tulokehitystä painaa alaspäin se, että työmarkkinoille on tullut uusia palkansaajia, jotka aiemmin ovat olleet työttöminä. Heillä ansiotason kasvu jää pienemmäksi kuin niillä, jotka ovat jo aiemmin olleet töissä.

Työttömillä tulot näyttäisivät tänä vuonna supistuvan. Tämä johtuu siitä, että työmarkkinatukea saavat työttömät olivat viime vuonna oikeutettuja epidemiakorvaukseen, kun taas tänä vuonna vastaavaa ei ole ollut tarjolla. Myös eläkeläispariskunnan ansiokehitys jää tänä vuonna poikkeuksellisen heikoksi kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin vähäisestä kasvusta johtuen.

Miltä sinun perheesi talouden suuret suuntaviivat näyttävät tulevaisuudessa? Sitä voi tutkailla PT:n julkaisemalla sovelluksella, jossa käyttäjä voi valita perhetyypin ja lasten lukumäärän. Tutustu sovellukseen > 

Outi Airaksinen

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti