veronmaksajat.fi

RAHAT

Suomalaiset tuntevat hyvin puolisoidensa raha-asiat – vain harvat sopineet yhteisten säästöjen kohtalosta

Suomalaiset tuntevat hyvin puolisoidensa raha-asiat – vain harvat sopineet yhteisten säästöjen kohtalosta
19.10.2023

Lähes kaikki suomalaiset pariskunnat kokevat tuntevansa puolisoidensa raha-asiat hyvin ja puolet jopa erittäin hyvin. Jos pariskunnalla on yhteisiä sijoituksia ja säästöjä, on varojen kohtalo mahdollisessa erotilanteessa jäänyt kuitenkin monilta sopimatta, selviää Danske Bankin teettämästä Raha ja rakkaus -kyselytutkimuksesta.

Yleisimmät syyt puolison raha-asioiden tuntemiseen ovat toisen oma halu kertoa itse raha-asioistaan ja sopimukset yhteisistä rahoista. 

Ikä vaikuttaa siihen, onko raha-asioista puhuttu vai sovittu. Mitä nuorempi vastaaja, sitä useammin syynä puolison raha-asioiden tietämiselle on puolison oma halu kertoa asioista.

Erityisen tärkeää on, että nuoret lapsiperheet tuntevat toistensa ja yhteisen taloutensa ja tekevät konkreettisia suunnitelmia ja ratkaisuja tiedon pohjalta.

"Molempien tulojen ja menojen tunteminen on edellytys yhteiselle budjetoinnille. Nuorten pariskuntien on hyvä pohtia, mitä perhe haluaa yhdessä saavuttaa", Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto sanoo. 

Yli 60-vuotiaat ovat tutkimuksen ainoa ryhmä, joka tietää puolisonsa raha-asiat enimmäkseen sopimisen vuoksi. Usein yli 60-vuotiaat ovat sopineet, että raha-asiat ovat yhteisiä.

Isot elämänmuutokset ja asumismuoto vaikuttavat yhtä lailla tilanteeseen. Erityisesti avioituneet tuntevat puolisoiden keskinäisen taloudellisen tilanteen muita paremmin.

Naiset pitävät selvästi miehiä useammin erittäin tärkeänä sitä, että itse tietää puolisonsa taloudellisen tilanteen, mutta myös sitä, että puoliso tuntee vastaajan taloudellisen tilanteen.

Vain kuusi prosenttia kertoo tietävänsä puolisonsa tulot, velat ja varallisuuden melko huonosti tai erittäin huonosti. Yhdeksän prosenttia kokee tuntevansa melko tai erittäin huonosti, miten paljon puolisollaan on velkaa.

Raha-asioista puhutaan säännöllisesti ja riidelläänkin joskus

Yhdeksän kymmenestä puhuu puolisonsa kanssa säännöllisesti raha-asioista. Tyypillisimmin puhutaan päivittäisistä hankinnoista, arjesta ja asumisesta. Joka toinen sanoo puhuvansa säännöllisesti puolisonsa kansa myös keinoista vähentää menoja.

Vain joka kymmenes ei puhu puolisonsa kanssa säännöllisesti raha-asioista.

Lähes joka toinen riitelee puolisonsa kanssa raha-asioista ainakin joskus. Kolme yleisintä kinastelun aihetta ovat rahankäyttötyylin erot, päivittäisiin hankintoihin liittyvät raha-asiat ja menojen vähentäminen.

Miten välttää rahariidat, kolme vinkkiä

1. Laatikaa yhdessä kuukausibudjetti, joka kattaa kaikki tulot ja menot.

2. Perustakaa yhteinen taloustili, jolta hoidetaan esimerkiksi yhteiset ruoka- ja asumiskustannukset. Pohtikaa, jaetaanko kustannukset tasan vai osallistuuko kumpikin yhteisiin menoihin tulojen suhteessa.

3. Pitäkää myös omat henkilökohtaiset tilit henkilökohtaisia menoja varten. Säästä omiin nimiin, sillä yhteiset varat ovat yhteisiä ja molempien vapaasti käytettävissä.

Yhteisten säästöjen ja sijoitusten kohtalosta erotilanteessa sovittu heikosti

Pariskunnista 38 prosentilla yhteisiä säästöjä ja sijoituksia. Yleensä yhteiset rahat ovat pankkitilillä. 

  • Yhteisiä tilisäästöjä 23 %
  • Yhteisiä rahastosäästöjä 12 %
  • Muista yhteisiä säästöjä ja sijoituksia (sijoitusasunto metsää jne.) 11 %
  • Yhteisiä osake- tai muita arvopaperisijoituksia 9 %

Kyselyssä yhteisillä säästöillä tarkoitetaan säästöjä ja sijoituksia, jotka mielletään yhteisiksi tai yhdessä säästetyiksi, vaikka ne olisivat virallisesti vain toisen nimissä.

Niukka enemmistö (53 %) ei ole sopinut mitenkään yhteisten säästöjen ja sijoitusten kohtalosta mahdollisessa erotilanteessa. 

Niistä, jotka ovat sopineet, ovat sopineet:

  • suullisesti, 26 %
  • kirjallisesti avio-avoehdolla, 9 %,
  • Muuten kirjallisesti, 8 %.  

Miehet sanovat naisia useammin, että yhteisten säästöjen ja sijoitusten jaosta on sovittu. Yli puolet (52 %) miehistä kertoo sopineensa jaosta, naisista vain reilu kolmannes (35 %). Avoliitossa olevat ovat sopineet varojen jaosta avioliitossa olevia useammin.

"Yhteistä säästämistä ja sijoittamista voi suunnitella yhdessä, vaikka sijoittaminen onkin tehtävä erikseen. On tärkeää, että jokainen tekee omat sijoitukset omissa nimissään", sijoittamisesta ja säästämisestä vastaava johtaja Ville Orava toteaa.

Danske Bankin Raha & rakkaus -kyselyn teki YouGov. Tiedot kerättiin sähköpostikyselynä 17.7.–24.7.2023 YouGovin kuluttajapaneelissa. Vastaajia oli 1 008. Kohderyhmänä olivat parisuhteessa elävät 18 vuotta täyttäneet suomalaiset. Keskimääräinen virhemarginaali on noin ± 3 prosenttiyksikköä.

Minna Petäinen

Rahat, verot, työ & eläke, koti