veronmaksajat.fi

VEROT

Avoparin ero – onko jaetusta omaisuudesta maksettava varainsiirtoveroa?

Avoparin ero – onko jaetusta omaisuudesta maksettava varainsiirtoveroa?
29.5.2023

Erosimme avopuolisoni kanssa hiljattain. Omistamme puoliksi omalla tontilla sijaitsevan omakotitalokiinteistön ja velattoman asunto-osakkeen, jotka ovat yhtä arvokkaita. Onko mahdollista jakaa tämä omaisuus siten, että emme joudu maksamaan varainsiirtoveroa?

Olemme asuneet molemmissa asunnoissa yhtäjaksoisesti ja vakituisesti yli kaksi vuotta, joten myyntivoittoveroseuraamuksia ei tule. Muuta omaisuutta meillä ei juuri ole, kuten ei velkojakaan.

Verojuristi Juha Salmikivi vastaa

Ei ole. Koska olitte avopari, ette voi tehdä omaisuuden ositusta. Jos olisitte ollut aviopari, olisitte välttyneet varainsiirtoveron maksamiselta osituksessa, jossa toinen teistä olisi saanut omakotitalon ja toinen asuinhuoneiston. 

Jos entisinä avopuolisoina vaihdatte omaisuuseriä, esimerkiksi siten, että toinen saa omakotitalon ja toinen asuinhuoneiston, on kyseessä ihan normaali vaihtokauppa. Tästä on molempien maksettava  omaisuuserien käypien arvojen mukaan. Koska vaihtokaupan kohteena on myös kiinteistö, tarvitsette myös julkisen kaupanvahvistajan.

Omakotitalon saaja maksaa varainsiirtoveroa 4 prosenttia talon puolikkaan käyvästä arvosta ja asunto-osakkeen saaja 2 prosenttia asuinhuoneiston puolikkaan käyvästä arvosta.

Teidän molempien on annettava myös varainsiirtoveroilmoitus. 

Omakotitalon saaja antaa varainsiirtoveroilmoituksen Verohallinnolle ja maksaa veron ennen lainhuudon hakemista.Lainhuutoa on haettava Maanmittauslaitokselta 6 kuukauden kuluessa siitä, kun kauppakirja tai muu sopimus on allekirjoitettu. 

Asunto-osakkeen saaja antaa varainsiirtoveroilmoituksen Verohallinnolle ja maksaa veron 2 kuukauden kuluessa siitä, kun kauppakirja tai muu sopimus on allekirjoitettu.  

Jos varainsiirtoveroa ei maksa määräajassa, siitä pitää maksaa viivästyskorkoa. Vuonna 2023 viivästyskorko on 7 %. 

Jos varainsiirtoveroilmoituksen antaa myöhässä, seurauksena on myöhästymismaksu tai veronkorotus. Maksun suuruuteen vaikuttaa se, kuinka paljon varainsiirtoveroilmoitus on myöhässä. 

Jos omakotitalon saaja ei ole hakenut kiinteistölle lainhuutoa 6 kuukauden kuluessa kaupantekopäivästä, hänen pitää maksaa lisäksi viivästyskorotusta.  
 
Viivästyskorotus on 20 % varainsiirtoverosta jokaiselta alkavalta 6 kuukaudelta. Korotus lasketaan sitä seuraavasta päivästä alkaen, jolloin lainhuutoa olisi viimeistään pitänyt hakea. Viivästyskorotuksen määrä voi olla kuitenkin enintään 100 % veron määrästä.  
 
Koska viivästyskorotus on seuraamus lainhuutohakemuksen myöhästymisestä, viivästyskorotus on maksettava, vaikka olisit ilmoittanut ja maksanut varainsiirtoveron ajallaan. 

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti