veronmaksajat.fi

RAHAT

Suomalaisten luottamus talouteen on heikentynyt – monet huolissaan rahojensa riittävyydestä

Suomalaisten luottamus talouteen on heikentynyt – monet huolissaan rahojensa riittävyydestä
24.6.2024

Talousasiat huolettavat etenkin suomalaisia. Suomalaisten luottamus talouteen on Pohjoismaiden heikoin. Muissa Pohjoismaissa taloudellinen luottamus on vahvistunut viime vuodesta.

Suomalaisten taloudellinen mielenrauha on muita Pohjoismaita heikommalla tasolla, selviää Danske Bankin Taloudellinen mielenrauha 2024 -kyselytutkimuksesta. Taloudellista mielenrauhaa mitataan yhdeksällä taloudellista luottamusta koskevalla kysymyksellä.

Korkein taloudellisen mielenrauhan kokonaisindeksi on Tanskassa (6,6). Norja on sijalla kaksi (6,3) ja Ruotsi kolmas (6,1). Viime vuonna Ruotsi oli Suomen kanssa jaetulla sijalla. Nyt Suomi putosi viimeiselle sijalle (5,9).

Tänä vuonna kysely osui hallituksen kehysriihen alle, jolloin julkisuudessa käytiin keskustelua julkisen talouden sopeuttamistarpeista ja menoleikkauksista.

Danske Bank on mitannut pohjoismaalaisten taloudellista mielenrauhaa vuodesta 2018 alkaen. Muihin Pohjoismaihin verrattuna suomalaisten luottamus talouteen on ollut heikoin.

”Nyt ero Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä kasvaa edelleen. Taloudellisella mielenrauhalla on myös yhteiskunnallinen ulottuvuus. Se mahdollistaa taloudellisen toimeliaisuuden, tukee tervettä riskinottoa ja yrittäjyyttä, sekä luo edellytykset investoinneille ja uusille työpaikoille”, sanoi Danske Bankin maajohtaja Jens Wiklund Helsingissä tiedotustilaisuudessa.

Joka viides suomalainen luottaa talouteensa

Kun muissa Pohjoismaissa taloushuolet ovat hälvenneet, ovat suomalaiset yhä huolestuneempia omasta taloudestaan. Suomalaisista vain viidennes suhtautuu erittäin luottavaisesti omaan taloudelliseen tilanteeseensa. 

Monet myös kokevat, etteivät heidän rahansa riitä elämisen peruskustannusten kattamiseen. Kuukausittain rahojen riittävyydestä on huolissaan 59 prosenttia vastaajista. Huoli on suurinta etenkin 25–54-vuotiaiden keskuudessa.

Suomessa naisten ja miesten väliset erot ovat kasvussa. Naisten optimismi ja luottamus omaan taloudelliseen tilanteeseen laskivat kolmatta vuotta peräkkäin. Wiklundin mukaan mittaustulosta selittää se, että naiset omistavat ja ansaitsevat vähemmän kuin miehet.

Suomalaiset ovat kuitenkin norjalaisia ja ruotsalaisia harvemmin huolissaan pitkän aikavälin veloista kuten asuntolainoista. Vastaajista 34 prosenttia oli jossain määrin huolissaan pitkän aikavälin veloista. Ruotsissa vastaavasti 39 prosenttia, Norjassa 43 prosenttia ja Tanskassa 31 prosenttia. Suomalaiset ovat myös vähemmän huolissaan omasta omaisuudestaan. 

”Eroja voi selittää se, että muissa Pohjoismaissa kotitalouksilla on suomalaisia enemmän velkaa ja varallisuutta. He ovat myös suomalaisia alttiimpia markkinaheilunnalle. Nyt korkojen lasku ja osakemarkkinoiden arvonnousu tukevat taloudellista mielenrauhaa etenkin muissa Pohjoismaissa”, sanoi Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki Helsingissä.

Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä YouGovin kuluttajapaneeleissa 11.–19.4.2024. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat 18 vuotta täyttäneet kansalaiset kussakin maassa iän, sukupuolen ja alueen mukaan edustavilla otoksilla. Otoskoko Suomessa oli 3031, jolloin keskimääräinen virhemarginaali kokonaistasolla on noin ±1,6%-yksikköä (95%:n luottamustasolla).

 

Jenni Vihtkari

Näitä muut lukevat nyt

Blogeissa

Rahat, verot, työ & eläke, koti