veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Vasara paukkuu kesämökillä – mitä voi vähentää kotitalous­vähennyksenä?

Vasara paukkuu kesämökillä – mitä voi vähentää kotitalous­vähennyksenä?
10.6.2021

Kotitalousvähennyksen vaatiminen kesämökin kunnostamisesta on joskus mutkikasta. Mikä rakentaminen on vähennyskelvotonta uudisrakentamista ja mikä ei? Miten vähennykseen vaikuttaa se, jos mökkiä remontoi useampi perheenjäsen? Tarkistitko, että urakoitsija on hoitanut verovelvoitteensa?  

Alihankkija maalasi kesämökin seinät

Sovin viime vuoden toukokuussa mökkini sisäseinien ja -katon maalaamisesta erään maalausliikkeen (A) kanssa. Kyseinen yritys teetti tilaamani urakan kesäkuussa alihankintana toisella maalausliikkeellä (B).

Maksoin urakan maalausliike A:lle heinäkuussa. En muistanut tarkistaa, oliko maalausliike A verottajan ennakkoperintärekisterissä. Myöhemmin ilmeni, ettei maalausliike A ollut ennakkoperintärekisterissä koko viime vuonna, mutta maalausliike B oli.

Saanko kotitalousvähennyksen kyseisen maalaustyön kustannuksista, kun työn tosiasiassa tehnyt maalausliike B oli ennakkoperintärekisterissä?

Vastaus: Et saa. Kun työ teetetään yrityksellä tai yrittäjällä, kotitalousvähennyksen yhtenä olennaisena edellytyksenä on, että työstä maksetun työkorvauksen saaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja harjoittaa tuloveron alaista toimintaa.

Jos maksun saanut yritys tai yrittäjä (tässä tapauksessa maalausliike A) ei kuulu ennakkoperintärekisteriin, ei yrityksen tai yrittäjän laskuttaman työkorvauksen perusteella myönnetä lainkaan kotitalousvähennystä.

Vähennystä ei saa siinäkään tapauksessa, että maksun saanut ennakkoperintärekisteriin kuulumaton yrittäjä tai yritys on ostanut kyseisen työn alihankintana toiselta ennakkoperintärekisteriin merkityltä yrittäjältä tai yritykseltä. 

Uusi autotalli kesämökille

Veljeni rakennuttaa autotallin kesämökkinsä viereen, samalle tontille. Saavatko veljeni ja hänen vaimonsa kotitalousvähennyksen tehdystä työstä?

Vastaus: Eivät saa, koska uudisrakentaminen ja siihen verrattava täydennys- ja lisärakentaminen ei oikeuta kotitalousvähennykseen. Autotallin rakentaminen on uudisrakentamiseen verrattavaa täydennys- ja lisärakentamista.

Uudisrakentamiseen verrattavaa korjausta kesämökillä, omakotitalossa tai kakkosasunnossa on esimerkiksi asunnon tai rakennuksen laajennus, aikaisemman kylmä- tai varastotilan muuttaminen asumiskäyttöön sopivaksi tai sisätilojen täydellinen uusiminen.

Uudisrakentamiseen verrattavaa on myös täydennys- ja lisärakentaminen, kuten erillisten katettujen rakennelmien ja rakennusten, kuten esimerkiksi grillikatoksen, ulkokeittiön tai varaston rakentaminen. 

Terassi ja uusi kesäkeittiö mökille

Olemme uusia mökinomistajia. Haluamme laittaa paikkoja kuntoon. Terassi on ränsistynyt ja ajattelimme korjauttaa sen. Lisäksi haluaisimme rakennuttaa mökille kesäkeittiön, sillä sellaista siellä ei ole. Voimmeko saada remonttikuluista kotitalousvähennyksen? Mikä osuus kuluista oikeuttaa vähennykseen?

Vastaus: Voitte saada kotitalousvähennyksen käyttämänne mökin terassin peruskorjauksesta, mutta kesäkeittiön rakentamisesta syntyneet kustannukset eivät oikeuta vähennykseen.

Vähennyskelvotonta uudisrakentamiseen rinnastettavaa täydennys- ja lisärakentamista on erillisten katettujen rakennusten ja rakennelmien rakentaminen. Kesäkeittiön rakentaminen pihalle on vähennyskelvotonta täydennys- ja lisärakentamista. Terassin peruskorjaustyö oikeuttaa vähennykseen.

Kotitalousvähennyksen saa siis vain terassin korjaustyöstä arvonlisäveroineen. Materiaalikulut eivät oikeuta vähennykseen.

Kimppamökin sauna

Kysymys: Omistan kimpassa yhden viidesosan vapaa-ajan mökistä Iso-Syötteellä. Mökkiin kuuluvan saunarakennuksen korjaus on ajankohtainen ensi keväänä. Olemmeko oikeutettuja kotitalousvähennykseen, jos jokainen meistä maksaa työkustannukset itse?

Vastaus: Kyllä olette, jos te myös käytätte vapaa-ajan asuntoa eli mökkeilette siellä. Omassa käytössä olevan vapaa-ajan asunnon remontoinnista voi saada kotitalousvähennyksen.

Valvontakameran asennus kesämökille

Saanko kotitalousvähennystä, jos asennutan kesämökilleni valvontajärjestelmän?

Vastaus: Kyllä. Kotona tai vapaa-ajan asunnolla tehtävä valvontalaitteiston asennustyö on vähennyskelpoista. Turva- ja hälytysjärjestelmää pidetään luonteeltaan taloteknisenä perusparannuksena eikä pelkkänä vähennyskelvottomana kodinkoneiden tai laitteiden asennustyönä.  Korkein hallinto-oikeus vahvisti tämän vuonna 2020.

Yleiset edellytykset kotitalousvähennykselle vuonna 2021

  • Kotitalousvähennyksen saat tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- tai hoitotyöstä sekä asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyöstä. Myös tieto- ja viestintätekniikan laitteiden, ohjelmistojen, tietoturvan ja tietoliikenneyhteyksien asennus-, kunnossapito- ja opastustöiden kustannukset oikeuttavat kotitalousvähennykseen.
  • Vähennyksen saat teetetystä työstä, et materiaaleista.
  • Muista tarkistaa, että yritys jolle maksat työkorvauksen on ennakkoperintärekisterissä.
  • Jos työn tekee ennakkoperintärekisteriin merkitty yritys tai yrittäjä, saat vähentää kotitalousvähennyksenä 40 prosenttia yritykselle maksamastasi työkorvauksesta. Jos laskulla on arvonlisävero, vähennys lasketaan arvonlisäverollisesta hinnasta
  • Jos palkkaat työntekijän työsuhteeseen, saat vähentää kotitalousvähennyksenä 15 prosenttia maksamastasi bruttopalkasta ja palkan sivukulut kokonaan.
  • Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä on 2 250 euroa ja omavastuu on 100 euroa vuodessa henkilöä kohden.
  •  Kotitalousvähennykseen oikeuttaa työ, joka on tehty vähennystä vaativan verovelvollisen, hänen ja hänen puolisonsa tai edesmenneen puolisonsa vanhempien, ottovanhempien, kasvattivanhempien tai näiden suoraan ylenevässä polvessa olevien sukulaisten tai edellä mainittujen henkilöiden puolisoiden käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa.
  • Verovelvollisen käyttämään asuntoon tai vapaa-ajan asuntoon katsotaan kuuluvan myös asunnon piha-alue ja sillä olevat rakennukset. Piha-alueella tarkoitetaan asemakaava-alueella yleensä tonttia.

REMONTIN TARVETTA MÖKILLÄ? Kesämökin kunnostaminen voi tuntua isolta urakalta, mutta onneksi monet palvelut voi ostaa ammattilaiselta. Kotitalousvähennys keventää hankkeen rahoitusta. Lue lisää mökillä teetetyistä töistä ja kotitalousvähennyksestä toukokuun Taloustaidosta. Voit lukea jutun näköislehdestä, jos olet rekisteröitynyt verkkopalvelujemme käyttäjäksi. 

Harri Rajala

Kirjoittaja on Veronmaksajin Keskusliiton verojuristi

Rahat, verot, työ & eläke, koti