veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Palveluseteli houkuttaa yhä useampaa lapsiperhettä

Palveluseteli houkuttaa yhä useampaa lapsiperhettä
23.10.2018

Palveluseteleiden käyttö varhaiskasvatuksessa kasvoi viime vuonna 28 prosenttia. Joissain kunnissa useampi kuin joka viides lapsi käytti palveluseteliä.

Lähes joka kymmenes varhaiskasvatukseen osallistunut lapsi käytti viime vuonna palveluseteliä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaiseman raportin mukaan palveluseteleiden käyttö varhaiskasvatuksessa kasvoi peräti 28 prosenttia vuodesta 2016.

Yksi syy kasvun taustalla on se, että kunnat ovat alkaneet suosia palveluseteleitä.

”Kunnissa on alettu katsoa, että kunta pystyy helpommin ohjaamaan ja valvomaan palvelusetelillä tapahtuvaa toimintaa verrattuna yksityisen hoidon tuella tapahtuvaan toimintaan. Sen takia kunnat ovat alkaneet enenevässä määrin suosia palvelusetelin käyttöä”, opetusneuvos Tarja Kahiluoto opetus- ja kulttuuriministeriöstä kertoo.

THL:n Varhaiskasvatus 2017.

Kuntien välillä isoja eroja

Palveluseteleillä perheet voivat ostaa palveluja kunnan hyväksymiltä palveluntarjoajilta. Pääosin palveluntarjoajat ovat yksityisiä päiväkoteja.

”Monesti perheiden syyt käyttää palveluseteleitä ovat aika käytännönläheisiä; ehkä lähin päiväkoti on yksityinen tai sitten voi olla, että päiväkodilla on jokin painotus, jota perhe arvostaa”, Kahiluoto sanoo.

Eniten varhaiskasvatuksen palveluseteleitä käytettiin viime vuonna Keski-Suomessa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Niissä useampi kuin joka viides varhaiskasvatukseen osallistunut lapsi käytti palveluseteliä. Sen sijaan esimerkiksi Uudellamaalla palveluseteleitä käytti vain noin kolme prosenttia varhaiskasvatukseen osallistuneista lapsista.

Kunnat saavat vapaasti päättää palveluseteleidensä hinnan ja sen, kuinka paljon ne subventoivat yksityisiä päiväkoteja. Myös se vaihtelee, kuinka paljon eri puolilla Suomea ylipäänsä on yksityisiä palveluntuottajia. 

Paveluseteliä käyttäneiden lasten osuus kaikista varhaiskasvatukseen osallistuneista, %

THL:n Varhaiskasvatus 2017.

Päiväkodilla yhä vankka suosio

Varhaiskasvatukseen osallistui viime vuonna noin 71 prosenttia 1–6-vuotiaista lapsista, eli yhteensä noin 248 000 lasta. Samalla, kun palveluseteleiden suosio on kasvanut, perhepäivähoitoa ja yksityisen hoidon tukea käytetään aiempaa vähemmän.

Myös kunnallisen päiväkotihoidon suosio on kasvanut, itse asiassa tasaisesti 2000-luvun alkuvuosista lähtien. 76 prosenttia varhaiskasvatukseen osallistuneista 1–6-vuotiaista lapsista kävi viime vuonna kunnallisessa päiväkodissa.

Outi Airaksinen

Rahat, verot, työ & eläke, koti