veronmaksajat.fi

VERONMAKSAJAN
TALOUSTAITO
-
TAITAVAA
TALOUDENPITOA

KOTI

Kesämökki myydään – kutistaako kotitalousvähennys vähennettäviä kuluja?

Kesämökki myydään – kutistaako kotitalousvähennys vähennettäviä kuluja?
15.8.2022

Onko kotitalousvähennykset otettava huomioon kesämökin myyntivoittoverolaskelmassa, kun ilmoitan vähennyskelpoisia kuluja? Laitanko vähennyskelpoiset kulut alkuperäisinä summina vai vähennänkö niistä kotitalousvähennykset?

Onko kulujen vähentämisessä jokin aikaraja, ovatko esimerkiksi 30 vuotta sitten maksetut kulut edelleen vähennettävissä myyntivoittolaskelmassa? Ilmoitanko summat alkuperäisinä markkoina vai muunnanko ne itse euroiksi?

Verojuristi Miika Härkönen vastaa:

Perusparannusmeno, josta on saatu kotitalousvähennys, otetaan huomioon täysimääräisesti kesämökin tai asunnon hankintamenossa. Tällainen meno on vähennettävissä myyntihinnasta ilman aikarajaa. 

Vähentäminen edellyttää luotettavaa selvitystä, joten tositteiden säilyttäminen hyvin pitkänkin aikaa on käytännössä vähennyskelpoisuuden edellytys. 

Markoissa maksettu hankintameno muunnetaan euroiksi jakamalla markkamääräinen hankintameno kiinteällä muuntokertoimella 5,94573, eikä hintoihin tehdä indeksitarkistuksia. 

Henkilö on voinut saada kotitalousvähennyksen myös sellaisen asunnon tai vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustöistä, joka on ollut hänen laissa mainittujen sukulaistensa esimerkiksi vanhempiensa käyttämä ja omistama. Tällaisia kunnossapito- ja perusparannusmenoja ei voi vähentää luovutusvoittoa laskettaessa.

Jos luovutusvoittoa laskettaessa käytetään ns. hankintameno-olettamia (20 %/40 %), voitto on silloin aina joko 80 tai 60 prosenttia myyntihinnasta. Tositteille ei ole käyttöä, koska muita kuluja ei tällöin vähennetä. 

Näitä muut lukevat nyt

Rahat, verot, työ & eläke, koti